Dáme na Vás....


Na začátku roku 2017 město Brno spustilo první ročník projektu „Dáme na vás“, v rámci kterého mohou občané města rozhodovat o části rozpočtu. Brno je tak prvním statutárním městem v České republice, které zavedlo participativní rozpočet na celoměstské úrovni.
Pro první ročník participativního rozpočtu vyčlenilo město částku dvacet milionů korun. A protože jeden projekt může stát maximálně 2 miliony korun, znamená to, že bude realizováno nejméně deset projektů. U podaných projektů bude město posuzovat proveditelnost. Tedy zda realizaci projektu nebrání nějaká technická či právní překážka, případně jiný záměr města. V listopadu 2017 pak občané města v hlasování rozhodnou, které projekty město zrealizuje.
Participativní rozpočet, který je jedním z projektů vznikajících v rámci konceptu Chytré Brno, se snaží vtáhnout občany města do rozhodování o veřejných financích a podpořit rozvoj občanské společnosti. 
Průběh projektu
Již od 1. února 2017 můžete navrhnout na webu damenavas.brno.cz nebo papírovou formou téměř cokoli, co je podle vás veřejně prospěšné – nové dětské hřiště, šachové stolky, noční brněnský půlmaraton, odpadkové koše, nové lavičky nebo něco úplně jiného.
Poté, co svůj projekt vložíte na web nebo přinesete v papírové podobě, pro něj potřebujete získat jistou podporu veřejnosti. A to buď on-line, ve formě zisku minimálně 150x “líbí se mi” na webu damenavas.brno.cz nebo papírovou formou ve formě prokázání podpory minimálně 15 obyvatel. Následně, pokud bude Vámi navržený projekt úspěšně posouzen úřadem z hlediska proveditelnosti a získá souhlas příslušné městské části, postoupí projekt do závěrečného hlasování.
Poté je vše na občanech města Brna. Jen a pouze ti v listopadu 2017 hlasováním vyberou projekty, které město na své náklady zrealizuje a po dobu tří let zajistí jejich udržitelnost. Projekty musí splňovat několik zásadních podmínek, zejména musí být veřejně přínosné a nesmí sloužit ke komerční propagaci. Finanční limit jednoho projektu je nastaven na dva miliony korun. Projekt by měl být realizovatelný během jednoho roku.
O participativním rozpočtování
Participativní rozpočet, který je jedním z projektů vznikajících v rámci konceptu Chytré Brno, se snaží vtáhnout občany města do rozhodování o veřejných financích a podpořit rozvoj občanské společnosti ve městě.
Město Brno od zavedení participativního rozpočtování očekává zejména větší informovanost a zapojení obyvatel do tvorby městského rozpočtu, zlepšení komunikace mezi občany a úřadem, zapojení občanů do strategického rozhodování a posílení sousedských a komunitních vztahů.
Uvádím to jako zajímavý nápad, jak zapojit do dění ve městě veřejnost a využít sociální sítě , možná by stálo za to uvažovat, zda i u nás nechceme mít také nějaký koncept  "Chytrá Česká Třebová"...  Mohli bychom tak pomoci tak na svět projektům, které chtějí občané různých sociálních skupin  a ne jen vedení města... Současně by se tím podstatně zlepšila důvěra i komunikace mezi volenými orgány města veřejností, tedy voliči.  Více viz http://damenavas.brno.cz/o-projektu/  (mm)