Oslava Dne Země v České Třebové      
Javorka byla jedno velké lidské mraveniště

Městský park Javorka se ve středu 11. května 2017 proměnil v lidské mraveniště, ve kterém bylo těžké počet dětí  spočítat.  Odbor životního prostředí MěÚ uspořádal skutečně  vydařenou akci, která opravdu neměla chybu.  Byly zde kolektivy dětí z mateřských škol, všechny českotřebovské základky, o které se starali  pořadatelé - dobrovolníci na mnoha stanovištích a trpělivě zadávali dětem dobře vybrané úkoly. Celkem bylo deset stanovišť rozprostřených po celém parku, k tomu start a cíl, kde bylo opravdu moc práce. Učitelům jsem rozhodně jejich funkci nezáviděl,  neustále museli  hlídat, aby se jim třída, rozdělená ještě na pracovní skupiny nepromíchala s jinými školami, museli být opravdu velmi obezřetní.  Nejvíce dětí bylo v parku mezi desátou a jedenáctou hodinou. Javorka byla na letošní Den Země výborně připravena, ukázalo se, jaký  má pro město význam. Mohli jsme porovnávat s dřívějškem, kdy bylo všechno to dění umístěno na náměstí. V tomto srovnání Javorka rozhodně "vyhrála". Hlavně díky tomu, že bylo krásné  objednané počasí. Možná se všechno konalo tak trochu v trapu, některé třídy musely čekat až bude  i pro ně další stanoviště volné, všichni potřebovali být tak nějak brzo u oběda. U těch malých dětí to lze pochopit. Kdyby se podařilo ještě prodloužit čas návštěvy pro některé (starší) třídy na pozdější hodiny, byl by to pak už ideální stav. Z dění v Javorce mám spoustu fotografií, ukazují na rozsah celého projektu, na možnosti, které skýtal park Javorka při zadávání poznávacích úkolů na jednotlivých stanovištích,  o nadšení, se kterým především ti menší děti přistupovali k soutěžním úkolům. Za svoji činnost dostali odměnu v podobě bublifuku, moc si toho vážili. Nesmím zapomenou i na další nesoutěžní stanoviště, která potom v parku fungovala i odpoledne do 15 hodin. Byl to např.  stánek firmy Ekokom, který soutěžní formou propagoval správné třídění odpadu, nebo oddíl českotřebovských vodních skautů, kteří vozili v kánoích po javoreckém jezírku děti a zájemce i v odpoledních hodinách.
Projekt Den země jistě zanechal v myslích dětí hodně zážitků a za velkou práci s jeho organizováním je třeba rozhodně podkovat jak všem dobrovolníkům, tak i profesionálům z odboru životního prostředí MěÚ Česká Třebová. (mm)

Doplňkový program: Paralelně s tímto programem probíhaly v Malé scéně především pro děti z druhých stupňů českotřebovských škol a studenty středních škol Ozvěny Ekofilmu: promítání krátkých filmů s enviromentální tematikou. Pro školy byly dále připraveny exkurze do městské čističky odpadních vod a na skládku.  Večer byly v Kulturním centru vyhlášeny výsledky videosoutěže Můj eko život. Všechna přihlášená videa byla zajímavá a vtipná, přesto se porota jednohlasně shodla na vítězi: stal se jím tým žáků z 6.B Nádražní, kteří ve svém videu vtipně zachytili své poněkud nezdravé životní návyky a možnost jejich změny. Porota ocenila také technickou úroveň videa a přirozený herecký projev. Tvůrci tak získali pro celou svou třídu hlavní cenu soutěže – výlet do ekotechnického centra Alternátor v Třebíči.