Maturitní zkoušky na gymnáziu pod dohledem hejtmana
Českotřebovské gymnázium maturuje, nakonec jako další střední školy, kam oko dohlédne. Dnešní maturitní den byl na našem gymnáziu o to slavnostnější, protože školu navštívila  delegace z vedení Pardubického kraje.  Hejtman Martin Netolický  s sebou na svou "Alma mater"  přivezl ještě krajského radního pro oblast školství Ing. Bohumila Bernáška a vedoucího odboru školství  Krajského úřadu Pardubického kraje Mgr.  Martina Kisse. Přijela tedy krajská delegace opravdu ve špičkovém složení.
Zdaleka to nebyla jen návštěva zdvořilostní,  hosté setrvali  na gymnáziu poměrně dlouho a byl tedy čas i na řešení důležitých problémů. Na rozdíl od starší doby se ukazuje, že z Pardubic není do České Třebové vůbec daleko a díky tomu mohou být s potřebami a problémy školy zasvěceni ti nejodpovědnější zástupci zřizovatele. Je dobré si připomenout obavy z toho, co se stane, až převezme budovu gymnázia Pardubický kraj, zda se o ni bude nebo nebude dobře starat, byly velké diskuze. Lépe to dopadnout nemohlo, každoročně se zde  provádí úpravy za velké peníze a to bez jakéhokoliv dopadu na náš městský rozpočet. Takovou péči si naše gymnázium jistě zaslouží, podle jeho výsledků patří ke špičkám v našem kraji.
Hosté se také  navštívili maturity obou maturujících tříd, na které dohlíží předsedkyně komisí z gymnázia Ústí nad Orlicí a ze Svitav.  Martin Netolický si vybíral podle svého zájmu především společenskovědní předměty a jazyky, s úrovní zkoušek byl spokojen. Rozhodující slovo ovšem má maturitní komise. Díky současnému systému státních maturit se již  maturující nedozvědí výsledky hned po absolvování zkoušek, ale  s časovým odstupem. Proto se bude slavnostní předání maturitních vysvědčení konat až v pátek 2. června v obřadní síni českotřebovské radnice. I na této slavnosti přislíbil Martin Netolický svou účast. Nakonec jako v předchozích letech.    (mm) Foto Jakub Fater