Studenti gymnázia opět uspěli v jazykových soutěžích        


Vzdělávání v cizích jazycích je podporováno Talentcentrem, které vyhledává a podporuje nadané děti. Ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání organizuje jazykové soutěže, do nichž se tradičně zapojují také studenti našeho gymnázia. Cílem soutěží je rozvíjet zájem žáků o studium cizích jazyků.
Letos jsme dosáhli úspěchu ve všech cizích jazycích, které se na naší škole vyučují. Svědčí o tom umístění v krajských kolech jednotlivých soutěží:
Anglický jazyk: Michal Peňáz (3.C) – 1. místo, postup do celostátního kola (1. foto)
Ruský jazyk: Eliška Mauerová (4.C) – 2. místo, náhradnice pro celostátní kolo (2. foto)
Německý jazyk: Kateřina Šikulová (4.A) – 3. místo
Španělský jazyk: Tomáš Kupka (5.A) – 3. místo  (3. foto)
Francouzský jazyk: Hana Válová (4.A) – 3. místo 
Studenti si vyzkoušeli, jak jsou schopni obstát v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku k získávání i předávání informací. Blahopřejeme k dosaženým úspěchům a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
Dana Řehořová