Jak bývalo v Kozlově…                         

Vážení čtenáři,
dovolte, abychom vás již nyní pozvali k návštěvě výstavy zahájené v příštím měsíci červenci. Jako název výstavy jsme zvolili stejné jméno, jakým nazvala Josefa Vejrychová svou první knihu o Kozlově v roce 1924:
Jak bývalo v Kozlově…
Bude to výstava starých fotografií ze života obyvatel Kozlova. Výstavu pořádá skupina chalupářů ve spolupráci se stálými občany Kozlova, kteří mohli přispět k tématu i jinak prakticky pomoci. Výstava bude přístupná od 5. do 9. července 2017 a pak každý další prázdninový víkend do 20. srpna včetně v době od 14 do 19 hodin ve společenském sále nekuřácké hospůdky U Sitařů, Kozlov č. 1.
Na fotografiích s krátkou slovní legendou chceme ukázat a vysvětlit, jak se dříve v naší vesnici žilo. Chceme, aby se mladí lidé dozvěděli více o obdivuhodném životě svých předků a historii své obce. Ti, co více pamatují, třeba rádi nad obrázky společně zavzpomínají.
Scénář výstavy bude mít několik základních kapitol: Úvod, Práce, Zábava, Počasí, Vodstvo, Stavby, Události, Osobnosti. Přes to, že dříve nebylo běžné vlastnit fotoaparát, podařilo se shromáždit na 200 starých fotografií, většinou černobílých. Díky tomu, že někteří kozlovští občané nám s pochopením zapůjčili nejen fotografie, ale poskytli i své vyprávění a vzpomínky, snad se podařilo mnoho důležitých a zajímavých skutečností postihnout. Velmi si toho vážíme.
Staré fotografie jsou krásné a půvabné i ve své nedokonalosti. Dnešní technika odborných firem dokáže laické chyby dávných fotografů napravit a maličké fotografie, tu pomačkané, tu vybledlé, zvětšit a vylepšit pro pohodlné podívání. Je tedy třeba zadat všechny fotografie odborné firmě, která je naskenuje, počítačově zvětší a odborně odstraní některé vady. Je třeba zjistit, o čem obrázky vypovídají i přibližný čas jejich vzniku a pak spolu s psanou legendou rozmístit a vytisknout na jednotlivé panely podle obsahu a logické posloupnosti. Lehké panely pak budou zavěšeny na stěnách společenského sálu kozlovské hospůdky U Sitařů.
S výstavou je nejen spousta práce a starostí, ale taky spousta nutných výdajů, které se musí zaplatit. Část základních výdajů za zvětšení, úpravy a tisk fotografií a textů, za nákup panelů a tisk plakátů nám  pokryje dotace, přidělená Městským úřadem v České Třebové a Krajským úřadem v Pardubicích. Pomohou i někteří další sponzoři, které jsme oslovili, firmy i jednotlivci včetně pořadatelů a jejich přátel. V příštím červencovém Zpravodaji všechny vděčně vyjmenujeme. Výstava je koncipována jako mobilní a putovní. To znamená, že po skončení výstavy v Kozlově se panely sejmou, zabalí a uloží pro případné další vystavení, bude-li o ně zájem např. v okolních obcích, školách, kulturních institucích aj. 
Těšíme se, že výstavu navštívíte a že vás zaujme a pobaví.
Za pořadatele  Jana Vejdovská