Jak to dopadlo s přestavbou u rotundy ?

Dopadlo to dle očekávání.  Společné odvolání proti rozhodnutí MěÚ Česká Třebová odboru výstavby, bylo Krajským úřadem v Pardubicích zamítnuto a nelze se dále odvolat. 
Nezbývá, než si zvykat na nový pohled na  rotundu zastíněnou nevkusným objektem s nezdařeným pokusem o moderní architekturu.  A co z toho vyplývá ? Jak se zdá, je pravděpodobné, že musíte mít  dobré známosti na těch správných místech, pak si můžete ve Třebové postavit cokoli a kdekoli. Jiné vysvětlení není. Ohled se nebere ani na 1600 obyvatel České Třebové a další, kteří se sice nepodepsali pod petici, ale stavba se jim nelíbí. Jediné co se podařilo, je skácení tůje a odstranění ohyzdných cedulí z vrat i vrátek a rotunda je konečně přístupná z obou stran.
Škoda, že budova bývalého sirotčince nebyla v majetku města, mohlo zde po rekonstrukci vzniknout zázemí pro zmiňovaného průvodce, ale i návštěvníky rotundy svaté Kateřiny. V další části objektu mohla být např. odloučená expozice českotřebovského muzea věnovaná historii vzniku rotundy i historii vzniku města Česká Třebová i když nejlepší by bylo stavbu zbourat a postavit veřejné záchodky, které by architektonicky ladily s rotundou, protože chápeme, že základní potřeby pro návštěvníky a hlavně průvodce jsou nutné.
Petiční výbor proti přestavbě sirotčince u rotundy.
 
Problém se dostal opět dnes v úterý 16/5 také na obrazovky regionálního vysílání České televize.  Jsou tomu věnovány asi dvě minuty počínaje 17. minutou na následujícím odkazu: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/217411000140516-udalosti-v-regionech 

V pořadu České televize hovoří členové petičního výboru Vojtěška Vohralíková, Antonín Drašnar. Hovořili o známostech, které pomohly stavebnímu povolení na svět, i o tom, že nebyly např. předloženy žádné vizualizace, jen skutečnosti nepodobné obrázky. Názory petantů na stavbu potvrdila zástupkyně NPÚ Pardubice Zuzana Vlasáková. "Žádné připomínky  při stavebním řízení nebyly" potvrdil Ing. Maleček, vedoucí stavebního úřadu Česká Třebová, také Michal Votřel, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu  nenašel důvody pro obnovení stavebního řízení. Naopak hejtman Pardubického kraje Martin Netolický potvrdil, že se snažil hájit zájem památkářů, ale se svou nabídkou u investora neuspěl.   Za investora nikdo v pořadu nevystoupil.....