LEGIOVLAK - UŽ JSTE JEJ NAVŠTÍVILI ?                   

V těchto dnech byl v Ústí nad Orlicí Legiovlak. V České Třebové bohužel nebude, tak uvádím alespoň pár fotek a úryvky ze  stránek Legiovlaku, kde se dá vše prohlédnout, ale skutečnost přece jen  nenahradí. Jsou zde přehůledně uvedené  informace o místech, kde bude ještě možné vlak vidět, nejbližší zastávkou bude město Litomyšl a to ve dnech 27. června až 2. července 2017.  (Foto Vojtěška Vohralíková)

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020.  Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma a to i díky podpoře Ministerstva obrany ČR, Ministerstva dopravy ČR, Českých drah a. s., SŽDC, ČD Cargo a. s. a dalších partnerů.  V těchto letech si připomínáme 100 let od vzniku a působení  československých legií (v letech 1914 - 20)

O Legiovlaku 

V letech 2011–2015 zakoupila Československá obec legionářská celkem 11 vyřazených historických vagonů. Jeden z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy, a. s., a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana v čele s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Klubom historickej techniky RD Zvolen. Legiovlak se tak stal skutečně československým. V letech 2014 - 2016 shlédlo Legiovlak na 300 000 návštěvníků.  V současné době již jezdí po naší vlasti Legiovlak čítající 13 vagonů. Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových.