Letošní muzejní noc u chaloupky Maxe Švabinského byla jubilejní desátá a opravdu hodně vydařená.  jsou roli hrála jistě i počasí, ale nejen to. Příprava na akci byla  dokonalá a jen stěží už může být někdy překonána. Vždyť se zde u chaloupky Maxe Švabinského čp. 50 v Kozlově sešli příznivci českotřebovského městského muzea již po desáté. Už při příchodu k chaloupce ozáření večerním sluncem všichni chválili krásně upravený a posekaný Kozlov a zvláště pak samotný přístup k chaloupce a zahradu, To vše díky Vojtovi Hegerovi, jehož práce pro Kozlov je osvědčená. Jako pracovník městské společnosti Eko Bi si dokázal vybrat ten nejlepší traktůrek, se kterým opravdu připravil pro návštěvníky  Muzejní noci u chaloupky v Kozlově pěkný zážitek.  Byly tradiční lampiony,  hořel ohýnek, atrakce a soutěž pro děti, hrála kapela "Na honem" (stejná jako loni), navíc byly na zahradu přidány další lavičky pro posezení (což ovšem ještě nestačilo), samozřejmostí bylo také připravené tradiční pohoštění. Vždyť to byla přece vernisáž celé letní návštěvní sezóny.  Uvnitř v chaloupce byly opět komentované prohlídky pro zájemce, tradičně se návštěvníci mohli osobně setkat s dřívějšími obyvateli této chaloupky - s Elou v parádním pokoji, samotným Maxem Švabinským nahoře v tzv. "kufru", s filosofem F. E. Welzem a letos navíc ještě s paní Josefou Vejrychovou. Muzejní noc byla samozřejmě milým setkáním  příznivců muzea a regionální historie. Byli zde samozřejmě také Kozlováci, mají se opět v obci čím pochlubit. Hovořili i o tom, že chaloupka byla cílem mnohých návštěvníků - zejména cyklistů o všech květnových víkendech, zvláště těch prodloužených, ale k lítosti všech tu ještě bylo zavřeno. Stálo by tedy za úvahu pro další rok udělat ještě v chaloupce nějaké "předpremiéry" před samotným slavnostním zahájením sezóny také o květnových víkendech nebo svátcích. Televizní pořady, cyklotoulky, běžkotoulky či kamera na cestách  dělají své a chaloupka Maxe Švabinského je tím pádem známá po celé republice.
V kozlovské chaloupce a také na její zahradě byla v sobotu 27. května skutečně pohoda. Všichni co mohli, také vzpomínali na loňský zážitek, kdy se živly na Maxe Švabisnkého domluvily a poslaly sem velkou bouřku, která hodně z toho připraveného pokazila. Letos ředitelka muzea Jana Voleská  spolehlivě zajistila, že živly  tady nemají  při zahájení sezóny co dělat. Vše skutečně proběhlo "podle objednávky" bez problémů, bylo tady skutečně hezky.    (mm)