NOC KOSTELŮ BUDE 9. 6. 2017       


ROTUNDA SV. KATEŘINY V ČESKÉ TŘEBOVÉ

18:00 Bohoslužba

Prohlídka rotundy s průvodcem (19:00, 20:00, 21:00)

Prohlídka varhan, varhanní preludium (19:30, 20:30, 21:30)

22:00 Zakončení Noci kostelů

Průběžný program (18:00 - 20:30):

Stezka „Od Jakuba ke Kateřině" pro děti i dospělé (obousměrně vyznačená trasa mezi kostelem sv. Jakuba a rotundou sv. Kateřiny)

„Napište vzkaz Bohu"