Středisko Javor volá: Velká výprava do Svitu


Druhou letošní mezinárodní akcí byla návštěva slovenských skautů ze Svitu, která se konala ve dnech 12. – 14. 5. Většina oddílu se v pátek v brzkých ranních hodinách vydala na Slovensko. Cesta vlakem vcelku rychle utíkala, ač se účastníkům nepodařilo usnout. Po šesti hodinách jsme dorazili do Štrby, kde nás čekala prohlídka kanceláře pana výpravčího, který nám zodpověděl spousty otázek.

Pak jsme se již vydali na zubačku do Štrbského Plesa.

Počasí nebylo moc přívětivé, ale nepršelo. Naším cílem byl vodopád Skok. Se stoupající nadmořskou výškou začal přibývat led a sníh na cestě. Některým dělala chůze po mokrém ledu problémy, tak dost času strávili na zemi.

Když jsme se dostali do kosodřeviny, šlo se již skoro neustále na sněhu.

U vodopádu jsme si udělali pauzu. Chvíli před odchodem na nás vykouklo i sluníčko.

Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u Štrbského plesa, které jsme celé obešli. Chvílemi nás sice provázel i déšť, ale pláštěnky nás ochránily.

Ze Štrbského plesa jsme se vydali Tatranskou železnicí do Popradu a dále pak do Svitu.

Zde jsme se již po celodenním výletu konečně dočkali místa, kde přenocujeme. Jelikož skauti ještě nemají klubovnu připravenou na přespání většího množství osob, spali jsme v nedaleké budově farského úřadu.

Po večeři jsme se vydali na první část programu. Sepsali jsme listinu o  založení klubu přátel mezi vlčaty z našeho oddílu a vlčaty ze Svitu. Bohužel listiny nám vzal zlý rytíř, tak jsme o ně museli jít bojovat. Nakonec vše dobře dopadlo a listiny jsme získali.

V sobotu jsme plnili další úkoly, které byly potřebné pro splnění vlčka „všudybyla“.

– hráli jsme městskou hru;

– pomáhali jsme s úklidem garáže,

– kreslili jsme komiks o Svitu, atd.

Večer jsme upekli hady a opekli špekáčky. Následovalo slavnostní předání vlčků a pak se šlo spát.

Ráno jsme kvůli balení vstávali dříve. Vše jsme zabalili do batohů a po snídani jsme se vydali na autobusové nádraží, odkud nám jel autobus do Popradu. Zde jsme na vlakovém nádraží nasedli do vlaku a již nás čekala cesta domů. Již teď se těšíme na další akci, která bude na podzim a setkáme se s harcery z Olawy.  

Více o oddíle a fotografie z akce lze najít na stránkách http://trojka.e-skaut.cz

Akce spolupráce se skauty ze Svitu je podpořena Pardubickým krajem a Městem Česká Třebová.