60 let od ukončení základní školy        

V červnu uplyne 60 let od doby, co jsme opustili lavice po ukončení naší povinné školní docházky. Osmou třídu jsme zakončili v roce 1957 závěrečnými zkouškami – celkem 187 žáků. V té době jsme chodili do pěti tříd ve třech školních budovách. Bylo by těžké vyjmenovat všechny vyučující, kteří se nám po osm let ve škole věnovali. Za všechny připomenu alespoň jména ředitelů škol a našich  třídních učitelů.  Na Farářství - 1.OSŠ , dvě třídy- řed. Frant. Karas, tř. uč. Josef Burian a Karel Benda. V budově gymnázia - 2.OSŠ, dvě třídy- řed. Stan. Obdržálek, tř. uč. Marie Eflerová a Frant.Vrbický. V Nádražní ulici - 3.OSŠ, jedna třída - řed. Adolf Brkl, tř.uč. Emil Mikolecký. Trvalo dlouhých 40 let než jsme se poprvé společně sešli- v září 1997 Na Horách – účast 79 spolužáků. Od té doby se již  scházíme pravidelně. Díky internetu jsme v kontaktu i se spolužáky, žijícími v zahraničí. Vzpomínáme také  na 51 spolužáků, kteří již bohužel mezi nás nepřijdou…  Letošní  jubilejní 10. společné setkání v Národním domě se opět vydařilo a všichni se již těšíme na shledanou za dva roky.   M. Zoubelová