Kontrolní den na rekonstrukci tunelů 
Výborná spolupráce s dodavatelem stavby
Do České Třebové bylo na základě žádosti náměstka hejtmana Pardubického kraje Michala Kortyše a ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslava Němce svoláno jednání ke stavbě, která řeší zlepšení průjezdnosti pod železniční tratí v České Třebové. Zároveň přítomní včetně hejtmana kraje Martina Netolického, zástupců místních samospráv, dodavatele či státních orgánů řešili problémy spojené s objízdnou trasou přes Semanín, která je drancována kamionovou dopravou a bude nutná její rekonstrukce ihned po dokončení stavby pod mosty.
 
„Chci dohlížet na zásadní projekty našeho kraje, a toto je jednoznačně jeden z nich, protože celková cena dosahuje 100 milionů korun. V průběhu stavby se vyskytly problémy související s předimenzováním logistického terminálu a dalších navazujících staveb ve vztahu ke krajským komunikacím. Děláme vše proto, abychom je obnovili, což dokazuje řada úspěšných staveb v okolí České Třebové,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Drancování bohužel pokračuje, a proto je nutné se zabývat tím, jak je dodržováno stavební povolení, protože zátěž nákladní dopravou je tak enormní, že z mého pohledu takto nebyla vůbec projektována. Navíc se objevují další snahy o rozšíření logistického terminálu, a proto mě zajímá, jaký to bude mít dopad na dopravu, a to nejen silnice II. a III. třídy, které jsou v majetku kraje, ale také na silnici I/14, která na tak enormní dopravu také nebyla připravována,“ sdělil Netolický. „Jsem přesvědčený, že lidé žijící v okolí překladiště rozumí tomu, že nelze terminál dále rozšiřovat, pokud se nevyřeší jeho napojení na silniční síť a její úpravu tak, aby nedocházelo k dalšímu ničení infrastruktury v okolí,“ řekl hejtman k plánům na další rozšiřování logistického centra, což by sebou kromě jiného neslo další nárůst kamionové dopravy, ale také zhoršení životního prostředí. „Naše kroky nejsou namířené proti investorům, kteří mají zájem podnikat v našem regionu, ale chceme hájit zájmy obyvatel, kteří v této oblasti žijí, protože zvýšenou kamionovou dopravou trpí nejen silniční síť, ale především životní prostředí a kvalita života lidí,“ doplnil hejtman Netolický. 
Náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš také připomněl, že situaci by vyřešilo dokončení stavby D35 včetně přivaděče směrem na Opatov. „Krajský rozpočet není bezedný. Je nutná dohoda na spolufinancování na opravu zničené objízdné komunikace. Cena rekonstrukce objízdné trasy je předpokládána na 60 milionů korun s tím, že v rozpočtu máme prozatím 12 milionů korun a dalších přibližně 29 předpokládáme ze státního rozpočtu. O zbylých financích chceme debatovat právě s městem a investorem,“ řekl náměstek Kortyš. „Pokud vše půjde podle našich představ, tak rekonstrukce bude bezprostředně navazovat na dokončení stavby pod mosty tak, abychom vše zrealizovali ještě v letošním kalendářním roce,“ doplnil hejtman Netolický. 
Stavba pod mosty bude dokončena s předstihem
V průběhu stavby pod železniční tratí se objevily nepředpokládané problémy způsobené především složitým podložím, které zapříčinilo sesuv jednoho ze svahů. Ohrožení dokončení stavby v předem stanoveném termínu však podle hejtmana nehrozí. „Dobrou zprávou je, že se s největší pravděpodobností podaří stavbu zrealizovat předčasně, a to i přes to že vzhledem ke klimatickým podmínkám nabrala přibližně 40 dní zpoždění. To se však daří dohnat a dnes jsme již v mírném předstihu. Dokončení stavby je důležité pro občany i celý region, protože současný stav komplikuje život všem lidem v okolí,“ sdělil Netolický. „Je nutné zmínit výbornou spolupráci s dodavatelem stavby, který vždy velmi rychle reaguje na naše podněty a dělá všechno proto, abychom stavbu byli schopni zprovoznit v předem stanoveném termínu, což je pro celé okolí nesmírně důležité,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš.
 
Kamiony dostanou v Semaníně stopku
Po dokončení rekonstrukce průjezdného profilu pod železniční tratí se předpokládá, že kamionové dopravě nad 3,5 tuny bude průjezd Semanínem zapovězen. „Předpokládáme umístění nejen značek pro zákaz vjezdu těžkých vozidel, ale také řešení vysokorychlostního vážení kamionů, abychom zabránili tomu, že si kamiony například ve večerních hodinách budou zkracovat cestu do logistického terminálu právě přes Semanín,“ řekl Michal Kortyš.
 
17.5. 2017 Foto Jakub Fater