Fotbalový turnaj městských policií "O cenu Kohouta"  

Turnaj městských policií uspořádala českotřebovská městská policie letos již po dvanácté. V letošním ročníku, který se hrál  na stadionu Pod Jelenicí v pátek 26. května 2017 startovalo 5 týmů:  městská policie Česká Třebová, MěP Ústí nad Orlicí, MěP Olawa, MěP Svit a tým ZZS Pardubického kraje, stanice v Hylvátech.  Hrálo se na malém hřišti, t.j.  čtvrtině velké hrací plochy systémem 5 + 1, branky o rozměrech 5 x 2 metry. Na stadionu byly vytvořeny dvě hrací plochy, na kterých se hrálo současně. V rámci turnaje bojovaly týmy systémem každý s každým, celkem se tak hrálo deset utkání.

Vítězem turnaje se stal tým MěP Ústí nad Orlicí, 2. MěP Česká Třebová, 3. MěP Olawa, 4. ZZS a 5. MěP Svit.   Ústecký tým tak obhájil svoje vítězství z loňského a také z předloňského ročníku, MěP Česká Třebová se letos zlepšila a postoupila z loňské třetího místa na místo druhé, když si vyměnila místo s týmem Olawy.  Loni v turnaji startovalo 6 týmů, navíc  přijel i Tým z Knurowa a svůj tým poslalo i OO Police ČR Česká Třebová.

Turnaj přispěl z utužení kolektivu i svazku partnerských měst, měl sportovní u společenskou úroveň. Záštitu nad turnajem převzal starosta města Česká Třebová Jaroslav Zedník. Českotřebovská městská policie si i na tomto turnaji připomněla 10. výročí založení sportovního klubu Městské policie.

K činnosti Sportovního klubu městské policie 
Sportovní činnost není vyhraněna na jeden nebo dva sporty, ale je poměrně široká. Lze to posoudit  např. z činnosti za loňský rok 2016:
Turnaj v šipkách, toto setkání v restauraci Za vodou mělo loni již  již pátý ročník.
Turnaj v softenisu byl loni  poprvé koncipován jako memoriál Alice Morkesové
Turnaj v sálové kopané Indoor Cup měl již 9 ročníků.
Střelci se účastní závodů  s Policí, loni např.  v Poříčanech nebo letní střelecká soutěž v Lukové, Pohár starosty města Blansko
Fotbal je zaměřen na turnaje v malé kopané, např. ve Svitu, ale i doma (fotbalový turnaj o Cenu Kohouta)
Štafetový závod „O železného kohouta“ je tradičně též s účastí týmu SKMP.
Nohejbal - účast na turnaji ve Svinné  nebo turnaj pro složky IZS Pardubického kraje. (ve sportovním areálu Třebovice), hasičský turnaj Rybník
Bowling - relaxační sport v herně Národního domu.
 
Letos v květnu bylo připomenuto desetileté období existence klubu, který je nyní registrován jako "zapsaný spolek". Určitě je pozitivní, že se podařilo vytvořit kolektiv lidí, kteří jsou si blízcí, jsou ochotni spolu trávit volný čas a podílet se na aktivitách klubu. Dobré vztahy se promítají i do plnění pracovních povinností, stejně jako při spolupráci s ostatními kolegy ze složek integrovaného záchranného systému. A o to jde především, to by mělo i nadále zůstat hlavní posláním Sportovního klubu městské policie Česká Třebová.

Fotografie ze zahájení turnaje O cenu Kohouta 2017 26.5.2017