První ročník Univerzity třetího věku slavnostně zakončen


V pátek 5. května 2017 byl v obřadní síni na českotřebovské radnici slavnostně zakončen první ročník Univerzity třetího věku (U3V), který absolvovalo 45 frekventantů. Kurzy Univerzity třetího věku se konaly v pravidelných termínech od října 2016 do konce dubna. Organizační zajištění kurzů bylo na bedrech Domu dětí a mládeže Kamarád. Zní to možná poněkud podivně, neboť účastnici kurzů (sice stále mladí duchem) se již přece jenom mezi mládež sami nepočítají, ale ukazuje se, že to byla opravdu dobrá volba.  Pracovníci DDM zde využili své velké zkušenosti s organizováním akcí pro smysluplné využití volného času, jsou organizačně zdatní do nové práce se pustili s velkým nasazením. Absolventi prvního ročníku Univerzity třetího věku převzali  v obřadní síni diplom, který prokazuje jejich aktivní účast na lekcích zvoleného kurzu.
Vzorem pro českotřebovskou "Univerzitu třetího věku" byly obdobně organizované kurzy v našem partnerském městě Olawa. Nábor zájemců se v Olawě a také u nás v České Třebové dobře dařil s pomocí organizace Svazu důchodců, která je v našem městě velmi činná a sdružuje na tři stovky aktivních seniorů. Připomeňme si ještě slavnostní zahájení - imatrikulaci, uspořádanou na radnici 23. září 2016. Zde se za přítomnosti čtyř desítek přihlášených frekventantů kurzů, starosty města Jaroslava Zedníka a místostarostky Jaromíry Žáčkové poprvé představili lektoři a  organizační pracovníci DDM.  Pro první školní rok bylo zajištěno několik zajímavých zájmových oblastí, pro které se podařilo zajistit dobré lektory.  Zvláštní skupinu tvořili zájemci o vytváření rodokmenu,  velký zájem byl o cvičení na balónech a také o jógu,  o kurz práce s výpočetní technikou, zpracování a úpravu fotografií nebo rukodělný kurz. Kurzy probíhaly  v DDM Kamarád, v malém sále či klubovnách Kulturního centra a také v jídelně Domu s pečovatelskou službou. Na materiálním zajištění kurzů U3V se přihlášení účastníci částečně finančně podíleli příspěvkem ve výši cca 200 - 300 Kč, členové Svazu důchodců měli poplatek nižší než ostatní. Jediným sponzorem bylo město Česká Třebová. Za výborné organizační zvládnutí nového druhu  vzdělávací a zájmové činnosti pro seniory si zaslouží absolutorium všech 7 lektorů a zejména paní ředitelka Domu dětí a mládeže Kamarád Mgr. Jana Endyšová. Ta v závěru slavnosti přislíbila, že pro příští školní rok připravuje s kolektivem nabídku nových aktivity pro další rok v souladu s přáním českotřebovských seniorů.
Hosty slavnostního zakončení prvního ročníku  Univerzity třetího věku byli hosté z polské Olawy, ředitelka olawského kulturního centra "Centrum Sztuki /Ośrodek Kultury w Oławie" Anna Slipko a tajemníce úřadu města Olawa Lilla Rzadkowska. Předsedkyně českotřebovského Svazu důchodců paní Miloslava Kroftová převzala jako zástupce českotřebovských seniorů dva dárky - obrazy, které jim zaslali členové Univerzity třetího věku a svazu seniorů v Olawě. Ředitelka Kulturního střediska Olawa Anna Slipko   pozdravila  absolventy  českotřebovské Univerzity třetího věku,  vyjádřila spojenost nad tím, že i v našem městě se podařilo úspěšně rozběhnout  aktivity pro občany seniorského věku. Letošních kurzů pro seniory v Olawě se (podobně jako u nás) zúčastnilo 50 občanů. Mezi českotřebovskou pobočkou Svazu důchodců ČR a Svazem seniorů v Olawě pokračovaly během letošního jara kontakty, navázané v loňském roce. Českotřebovští navštívili Olawu a v předvelikonočním čase naopak přivítali olawskou skupiny seniorů a připravili pro ně (ve spolupráci s vedením města) zajímavý program. Je to příslib pro další léta, kdy lze využít družbu našich měst k dalšímu rozvoji  partnerské spolupráce také pro další skupiny občanů, kteří tuto možnost zatím nevyužívali.
Jak to začalo: Slavnostní imatrikulace Univerzity třetího věku 23/9 ZDE
Skupina lektorů prvního ročníku českotřebovské  Univerzity třetího věku 2016/2017


Fotografie ze slavnostního zakončení 1. ročníku U3V: