Kostýmy: Vlasta Kreuzová                   

Tak bývá uvedena velmi populární osobnost DS Hýbl Česká Třebová na plakátech divadelních inscenací. Jenom velmi skromně. A jde přitom o osobnost, která mnoho desetiletí dotváří divadelní inscenace a doplňuje zásoby, ze kterých  mohou divadelní ochotníci čerpat při své práci. DS Hýbl má pro svou práci k dispozici  svůj archiv kostýmů a rekvizit, kde právě vládne Vlasta Kreuzová, má o něm dokonalý přehled a zjišťuje jeho doplňování pro nové inscenace. Díky tomu nemusí českotřebovští ochotníci využívat drahých služeb divadelních půjčoven. Je to samozřejmě také velmi praktické, kostýmy jsou šité na míru, jsou stále k dispozici  i pro neplánované reprízy a soutěže.

Vlasta Kreuzová je mezi českotřebovskými divadelníky jednou z nejoblíbenějších osobností a to již opravdu hodně dlouho. Bylo možné se o tom přesvědčit i na Slavnostním večeru udílení cen města v pátek 12. května. Na cenu Kohout 2016 za přípravu kolekce kostýmů pro divadelní inscenaci "Balada z hadrů" pro DS Hýbl  byla navržena kulturní komisí rady města  velkou převahou na prvním místě. Ocenění si váží nejen sama Vlasta, dokázala to nakonec i při samotném převzetí Ceny města, kde moderátorovi Janu Čenskému (prý po předchozí domluvě) vzala mikrofon, aby sama nejlépe vyjádřila, komu všemu je třeba při převzetí ceny poděkovat. A byl to dlouhý výčet, který si netroufám opakovat , abych na někoho nezapomněl.Potlesk nebral konce.... Ocenění si váží  také celý kolektiv divadelních ochotníků, který pro oceněnou kostýmérku připravil po představení Chantal Poulain Polívkové stylovou gratulaci, vlastně happening. Mezi gratulanty chyběl z Hýblovců jen málokdo, přišel i divadelní režisér Lubomír Hýbl. Ukázalo se, jak je práce Vlasty Kreuzové pro soubor důležitá i to, jak mají třebovští ochotníci dobrou partu. Gratulace byly velmi srdečné a byly zachycené i fotoaparátem na následujících snímcích. (mm)