Zprávy ze ZŠ Nádražní ulice                
Výměnný pobyt v Polsku
Již druhým rokem měla naše škola možnost uspořádat výměnný pobyt žáků s polským Josefówem.  V dubnu nejprve přijelo 10 polských žáků se dvěma pedagogy do České Třebové, kde se nejen účastnili běžných vyučovacích hodin, ale také měli připraveny různé doplňující  aktivity a výlety. Například si vyzkoušeli zásahové vybavení a oblečení hasičů, zacvičili si jógu nebo se podívali na památky Prahy.  Poté  15. května odjelo 10 našich dětí také se dvěma pedagogy do Polska, kde byl pro nás také připraven bohatý program.  Nejen, že jsme také docházeli  na výuku do školy, ale navštívili jsme filmové studio SEMAFOR, kde si žáci naanimovali svůj krátký film. Ozdobili jsme si čokoládový dort ve známé výrobně čokolády Wedel. Prohlédli jsme si starobylou Waršavu a Lodž. Díky pobytu v rodinách si žáci procvičili konverzaci v anglickém jazyce a získali zkušenosti se životním stylem v jiné zemi.  Výměnný pobyt se velmi vydařil a doufáme, že bude pokračovat i v dalších letech. Za ZŠ Nádražní Ing. Jana Kazdová a Mgr. Zuzana Jasanská
 
Vítězové krajského kola PROWAS

V měsíci dubnu se dva naši žáci  Matěj Hrdlička a Jakub Sokol zúčastnili krajského kola počítačové soutěže PROWAS, která je zaměřena na praktické využití kancelářských aplikací. V nemalé konkurenci vybraných žáků pardubického kraje měli za úkol vypracovat úkoly v programech MS Word a MS Excel. Jejich dlouhodobý zájem o  výpočetní techniku a snaha učit se  nadstandartním dovednostem ve výše zmíněných programech vyústily  v  1. místo Matěje se ziskem plného počtu bodů a v 2. místo Kuby, který ztratil pouhý půl bod.
Za ZŠ Nádražní Jana Kazdová.

 

 

 

 

Můj eko život 2017 na ZŠ Nádražní.

Město Česká Třebová vyhlásilo  při příležitosti Dne Země 2017 soutěž  pro kolektivy žáků druhého stupně základních škol a nižších stupňů gymnázií. Cílem soutěže bylo natočení videa na téma:“ Můj eko život. Žáci se měli zaměřit především na to, jak se jejich životní styl odráží na životním prostředí. Velkou motivací byla hlavní cena – zájezd pro celou třídu do ekotechnického centra Alternátor v Třebíči. Za naši školu se do soutěže zapojily dvě třídy, a to kolektiv žáků ze 6.A a 6.B. Vítězným videem, k naší radosti, porota nakonec vyhlásila dílo 6.B s názvem:“ To jsme my“, o jehož tvorbu se zasloužili Kryštof Kazda, Pavel Vážek     a Matěj Polášek.
Za ZŠ Nádražní Jana Kazdová