ÚSPĚCH ŽÁKŮ ČESKOTŘEBOVSKÉ ZUŠ V POLIČCE

Ve dnech 3. - 5. května 2017 se uskutečnil v Poličce již 9. ročník Celostátní přehlídky "Mládí a Bohuslav Martinů", určené pro žáky ZUŠ, hudebních gymnázií a konzervatoří z celé ČR. Pořadatelem je ZUŠ B. Martinů Polička a cílem přehlídky je podpora interpretace skladeb tohoto poličského rodáka. V hudební kategorii se letos soutěžilo ve hře na smyčcové nástroje a ve hře na klavír, zúčastnilo se 254 mladých interpretů ve věku 5 - 18 let. Povinným repertoárem pro každého účastníka je přednést skladbu B. Martinů a další libovolný repertoár kontrastního charakteru dle daného časového limitu, to vše zpaměti. Přehlídka je hodnocena v pásmech - zlaté, stříbrné a bronzové, dále čestným uznáním a diplomem za účast.
Z českotřebovské zušky se přehlídky zúčastnili 4 žáci. V přátelské atmosféře, která panovala v prostorách Tylova domu, kde přehlídka probíhala, podali naši mladí hudebníci soustředěný a velmi hezký výkon. Ve hře na klavír, v kategorii 9-10 let, kde bylo přihlášeno 36 účastníků získala Jolana Svobodová stříbrné pásmo (vyučující H. Němečková). Ve hře na housle to byli Tereza Čížová (vyučující  J.Nováková) a Jan Kocanda (vyučující A.Herrmanová), kteří získali v kategorii 9-10 let, s počtem 14 účastníků, taktéž stříbrné pásmo. V kategorii 13-14 let, s počtem 15 účastníků, získala zlaté pásmo houslistka Martina Mikulecká (vyučující J. Nováková).

Velké poděkování patří p.uč. Miladě Hamplové za klavírní spolupráci se všemi houslisty. K této náročné práci přistupovala vždy velmi ochotně a zodpovědně a svým citlivým klavírním doprovodem se tak podílela na jejich výkonech.

Jitka Nováková, zástupce ZUŠ Česká Třebová