Azylové domy jsou akutním východiskem z nouze            

Nejbližší azylový dům je ve Svitavách, Žamberku a Koclířově
 
Do Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska v Čechách přijela jednoho deštivého dne. V obličeji měla nešťastný výraz, po tváři jí tekly slzy. Bylo patrné, že ji trápí spousta chmurných myšlenek, nevyřešených otázek, problémů skrývajících nejistou budoucnost. Zvládnu to tady? Mohu přivést na svět dítě, které čekám? Dokážu se o něj postarat bez táty, úplně sama?
Pracovnice azylového domu Lucie Bártová vzpomíná na klientku, která sama vyrůstala v dětském domově a na prahu dospělosti poznala místo lásky jen zklamání. Přesto se rozhodla, že dá svému dítěti šanci a přišla do Hamrů u Hlinska, do azylového domu, kde pomáhají těhotným ženám a matkám s dětmi, které se ocitnou v důsledku těhotenství v tísni a nevědí kudy dál: „Našla zde zázemí, podporu i prostor k načerpání sil, což jí pomohlo překlenout nelehkou životní situaci. Pomalu se začala těšit na své dítě. Naučila se vařit, pečovat o sebe, mít se ráda a víc si věřit, začínala chápat své pocity. Devět měsíců uteklo velmi rychle, čas strávený v azylovém domě všestranně využila ke svému rozvoji, i k tomu, aby se naučila starat o své dítě. V dubnu se jí narodila krásná zdravá holčička. Když měla svou dcerku v náručí, vypadala opravdu šťastně.“
Pardubický kraj poskytuje účelové dotace sedmi poskytovatelům sociálních služeb, které provozují devět azylových domů. „V současné době na tuto službu čerpáme evropské dotace v rámci  tříletého programu na služby sociální prevence. Ten je v letech 2016 až 2018 určen také na ranou péči, intervenční centrum, dům na půli cesty, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitaci pro osoby s duševním onemocněním,“ říká radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje: „Celkem je v programu přes 220 milionů korun, kraj se podílí pěti procenty, stát deseti procenty a Evropský sociální fond osmdesáti pěti procenty.  Za tříleté období podpoříme azylové domy částkou téměř 65 milionů korun.“
Pobyt v azylovém domě je časově omezen na nezbytně nutnou dobu, zpravidla na jeden rok a je také zpoplatněn, ale poplatky berou v potaz situaci potřebných a samozřejmě nepokryjí náklady na provoz.
Do projektu „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost jsou zapojeny tito poskytovatelé sociální služby Azylové domy:
Centrum J. J. Pestalozziho, v Chrudimi slouží osobám od 18 do 26 let, které opouští dětský domov, obětem domácího násilí nebo dysfunkčním rodinám s nezletilými dětmi. Má 30 lůžek.
Náš domov Koclířov provozuje azylový dům pro rodiny s dětmi Most naděje (38 lůžek). Vyhledávají ho lidé z důvodů finančních problémů a nevhodných podmínek pro výchovu dětí. Vloni službu využilo 50 dospělých se 75 dětmi.
SKP – CENTRUM provozuje Azylový dům pro muže v Pardubicích (23 lůžek), Azylový dům pro matky s dětmi v Pardubicích (50 lůžek) a Azylový dům pro matky s dětmi ve Vysokém Mýtě (20 lůžek). Využívají je lidé bez přístřeší, propuštění z výkonu trestu, oběti domácího násilí, klienti v rodinné krizi a podobně.
Cema Žamberk provozuje Azylový dům na Skalách pro ženy s dětmi. Má 32 lůžek v 10 bytových jednotkách, kde si ženy mohou samy vařit. V krizové situaci jsou jim poskytnuty i potraviny z potravinové pomoci.
Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU provozuje Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska. Služba je poskytována těhotným ženám od 18 let věku a matkám s těmi do 7 let. Maminky přicházejí především z dysfunkčních rodin. Sociální služba podporuje jejich mateřské a rodičovské kompetence. Je zde 14 lůžek.
Město Svitavy zajišťuje azylový dům pro muže, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita je 16 lůžek v celkem 6 pokojích. K dispozici je kuchyňka. Převážná část uživatelů si stravu zajišťuje sama, případně využívají dovozu jídla ze Senior centra.
Oblastní spolek ČČK Svitavy provozuje azylový dům pro matky s dětmi. Provoz tohoto zařízení umožňuje klientkám žít v klidném prostředí, udržovat kontakty s rodinou a blízkými lidmi, chodit do práce a do školy. Je zde 13 lůžek.