Českotřebovský deník 151/2017  (1/6) 

Město Česká Třebová nyní žije na ulicích divadelním festivalem mladého amatérského divadla. Na ulicích vnitřního města se objevily  ve velkém počtu propagační panely zvoucí do divadla, na přehlídku FEMAD - festival mladého amatérského divadla. Česká Třebová má díky svému dobrému kulturnímu zázemí příležitost takovou přehlídku hostit a příznivcům divadla nabídnout od čtvrtka 1.6. do neděle 4.6. divadelní představení souborů působících většinou v oblasti východních Čech.
Tato národní přehlídka je postupovou na celostátní festival FEMAD Poděbrady – a dává možnost souborům, které se neprobojovaly na národní přehlídku činohry v jihočeské Volyni, resp. na Jiráskův Hronov. Je to přehlídka bez poroty, o výsledcích budou hlasovat zástupci samotných souborů a také diváci, kteří mají při odchodu ze sálu možnost soubor a jeho představení oznámkovat vhozením předmětu do skleněných hlasovacích válců se známkami 1 - 5.   První představení se konalo ve čtvrtek večer 1/6 v Malé scéně, další představení bude v pátek večer v 19:30 hodin ve velkém sále Kulturního centra. Bude to česká klasika Naši furianti (Vicena Ústí nad Orlicí).  Program přehlídky najdete ZDE.
Proti původním předpokladům bohužel nepřijedou dva pražské soubory, takže v pátek se bude hrát na přehlídce jen jediné večerní představení. Fotografie jsou z představení Poručík z Inishmoru, která předvedlo Divadlo Jesličky Hradec Králové.


SLAVNÝ DON QUIJOT V NOVÉM ZTVÁRNĚNÍ

Ve čtvrtek 22/6 do České Třebové zavítá opět vynikající divadlo Commedia Poprad, aby místnímu publiku představilo svou nejnovější hru. Don Quijot je zařazen jako bonusové představení divadelního abonmá. Dona Quijota netřeba představovat, onen slavný román Miguela de Cervantes y Saavedra zná téměř každý. A tento příběh uchopili Martin Porubjak a Vlado Benko po svém a přetavili ho do podoby nové inscenace souboru, který je v Čechách možná více doma, než je doma na Slovensku. Z Třebové Commedia Poprad odjíždí rovnou na mezinárodní festival Divadlo evropských regionů, nicméně bude to Třebová, kde bude mít Don Quijot českou premiéru.  Představení je bonusem divadelního abonmá, neplatí na něj předplatitelské kartičky, po jejich předložení mají ale abonenti 50% slevu na vstupném.
 
Začíná se připravovat další ročník českotřebovské CHL

Začíná  léto a to je nejvyšší čas myslet na hokej. Proto organizátor soutěže CHL  pozval zástupce týmů CHL  na předsezónní schůzku, která se bude konat v úterý 13. 6. 2017 v 18:00 hod na Zimním stadionu Česká Třebová v klubovně. Zde budou projednány připomínky k pravidlům, hernímu systému apod.. Vše bude projednáno a podle připomínek budou zapracovány  případné úpravy na sezónu 2017 / 2018.  Dnem konání schůzky se také spouští přihlášky do další již dvanácté sezóny sezony soutěže. 
 
Volební sněm TOP 09 regionu Ústí nad Orlicí

V minulém týdnu proběhl v prostorách Pivovaru Faltus v České Třebové další z volebních sněmů TOP 09. V našem regionu pracují místní organizace této politické strany ve Vysokém Mýtě, Ústí nad Orlicí, Žamberku a České Třebové. Volební sněm odhlasoval nové složení vedení regionu v tomto složení – předsedou se stal Pavel Doubrava a místopředsedy jsou Miloš Fogl a  Petr Mareš.
V letošním roce je prioritou i našeho regionu příprava na podzimní parlamentní volby. Kandidátku TOP 09 jako lídr do voleb vede primář pardubické nemocnice Jiří Skalický. Na kandidátce jsou i oba starostové za TOP 09 z našeho regionu, tedy pan Jaroslav Zedník z České Třebové a Petr Mareš z Červené Vody. Na kandidátce jsou i další osobnosti našeho regionu, včetně pana Václava Cempírka a Luboše Bäuchla. TOP 09 se snaží o popularizaci politiky i zařazováním něžného pohlaví. Za Vysoké Mýto je na kandidátce paní Michaela Foglová.  Doufáme, že kandidáti TOP09 si najdou své příznivce i při letošních volbách a budou i nadále pracovat pro občany našeho regionu.                                             Za  TOP 09  Předseda regionu UO Pavel Doubrava
 
Kompenzace újmy hasičům zraněným při zásahu v Poličce

na úterním setkání předal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický každému ze sedmi zraněných hasičů, kteří zasahovali při výbuchu a požáru v Poličských strojírnách, šek na deset tisíc korun. Peníze mají být drobnou kompenzací za újmu, kterou při akci utrpěli. „Společně se starostou města Poličky Jaroslavem Martinů jsme se dohodli, že tímto způsobem chceme poděkovat za nasazení a odhodlání, které hasiči při zásahu prokázali,“ řekl při předání hejtman Martin Netolický. „Dar je částečně i omluvou za komplikace, které při neštěstí vznikly, ačkoli nebyly způsobeny ze strany kraje ani města. Uvědomujeme si, že některé postupy po výbuchu nefungovaly standardně. Tyto věci stále řešíme a garantuji, že budeme usilovat o jejich dořešení,“ sdělil Martin Netolický. „Není úplně v našich silách zabránit tomu, aby k něčemu podobnému už nedošlo, ale budeme dělat všechno proto, aby se už neopakovala nepřehlednost situace, tak jak se stalo v případě Poličských strojíren,“ doplnil hejtman Pardubického kraje. Dodal také, že je rád, že i přes nepříjemný zážitek všichni hasiči chtějí nadále provozovat své povolání a zachraňovat životy.
 
Na obnovu historických měst uvolní Ministerstvo kultury 200 milionů korun

Ministerstvo kultury se rozhodlo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón rozdělit 200 milionů korun. Je to přibližně o 18 milionů více než v předchozím roce.
Město, které o podporu usiluje, musí mít vlastní plán regenerace území, památka kterou chce opravit, musí být na chráněném území. Na investice pak přispívá i vlastník nemovitosti. Aktuálně je v republice 40 městských památkových rezervací a 255 městských památkových zón. Nejčastěji se díky Programu opravují měšťanské domy, v loňském roce činil jejich podíl 40 procent ze všech realizovaných akcí. Hned za nimi následují kostely.
Podle odborníků se však z řady historických center měst často vytrácí běžný život. Varují příkladem pražské památkové rezervace, která se vylidňuje, a tvrdí, že podobně může dopadnout i Brno. V poslední době se vedou spory i o ochranu průmyslových budov, jde o pivovary, sýpky, továrny. Podle Marka Hanáka z Kanceláře veřejného ochránce práv je nutné znát historii míst. V některých případech se mění necitlivě vzhled stavby, což narušuje urbanistické a architektonické hodnoty zástavby. Zmínil v této souvislosti opravy venkovských škol z 19. století. Obce zateplují dříve bohatě zdobené fasády, které tím pak zničí.
Městskou památkovou zónu má také Česká Třebová a v mnoha pohledech je v zoufalém stavu. připomeňme okolí kostela sv. Jakuba a fary, příkladech je havarijní stav schodiště před kostelem, prakticky prázdný městský dům čp. 7. (je zde pouze pošta), také v památkové zóně.  Mělo by to být pobídkou pro to, abychom zajistili finanční prostředky z dotace také právě pro  tento účel. Jistě jsou sportovní dotace lákavější, ale delegace a návštěvníky města vodíme právě po naší městské památkové zóně. Měla by tedy být v co nejlepším stavu. 
 
Zelená beseda o zapojování veřejnosti v Pardubicích

Ve středu 31. května 2017 uspořádala Strana zelených v areálu Automatických mlýnů svou první letošní Zelenou besedu, tentokrát na téma participace veřejnosti. Z hlediska zapojování veřejnosti vyzněla beseda lépe pro minulé vedení města. Tomu však zjevně mnohdy chyběla schopnost konečného rozhodnutí. Debata se vedla jak nad obecným smyslem a možnostmi zapojování veřejnosti, tak nad konkrétními projekty nejen z Pardubic. Řeč přišla na rekonstrukci Tyršových sadů, za jejíž nesnadnou přípravu byl jako tehdejší náměstek primátorky zodpovědný František Brendl, pro kterého to byl klíčový moment: “Byl to velký náraz. Tehdy jsme si uvědomili, že jestli tu zkušenost nechceme opakovat, musíme veřejnost přizvat dřív.”
Že může participace předcházet konfliktům potvrdil i Martin Nawrath, který se těmito procesy zabývá už 10 let: “Cíleně chodíme za potížisty z minulých projektů a vysvětlujeme jim, jak bude proces probíhat, a zveme je do něj. Co nejširší veřejná debata pak sama do jisté míry eliminuje výstřední postoje.” 
Řeč byla převážně o projektech stavebních úprav veřejných prostranství. Došlo ale i na téma Strategie rozvoje kultury a kreativity Pardubic. Ta byla v minulém volebním období připravena za ukázkové účasti odborné i laické veřejnosti. Zastupitelstvo města se však nakonec k návrhu tohoto klíčového dokumentu zachovat netečně a neschválilo jej. Místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus nejen v této souvislosti podotkl: “Největší průšvih je, když lidé vydají energii a potom nevidí výsledek.”
Pozvání do panelu nepřijala stávající náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Se zájmem i určitou skepsí se tak do debaty alespoň z publika zapojil starosta městského obvodu Pardubice II Radek Hejný, který nyní zakouší nespokojenost části veřejnosti s připravovaným Relaxačním centrem Lonkovka. I z jeho reakcí bylo patrné, že procesu zapojování se zatím všichni učíme a že zásadní je pochopení rolí volené reprezentace, veřejnosti a odborníků.
Spolupráce Pardubického kraje a Zakarpatské oblasti na Ukrajině

Spolupráce Pardubického kraje a Zakarpatské oblasti na Ukrajině, kterou v roce 2015 stvrdilo společné memorandum, se posunula zase o kus dál. Čtyřdenní cestou na Ukrajinu byl totiž úspěšně dokončen projekt, který měl za cíl zvýšit akceschopnost Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, a to vytvořením účelových tematických map a zavedením navigační podpory v dané oblasti.
Projekt schválila Rada kraje na konci září minulého roku. Na jeho počátku odborníci z Pardubického kraje sesbírali data, která následně zpracovali v mapových programech. Ačkoli obě strany spolu komunikovaly především elektronicky, součástí projektu byly i dvě pracovní návštěvy na Ukrajině. „Účelem první návštěvy bylo nainstalovat vybraný software pro GIS a GPS. Na druhé návštěvě pak odborníci z Pardubického kraje učili horské záchranáře, jak používat špičkový přístroj satelitní navigace, který od kraje obdrželi darem v počtu patnácti kusů,“ řekl Josef Bidmon, zastupitel Pardubického kraje a předseda Výboru pro integrovaný záchranný systém.
Přístroje, které nyní díky Pardubickému kraji budou moci pracovníci Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti používat, zkvalitní jejich práci. „Přístroje GPS GARMIN významným způsobem zvýší akceschopnost horských záchranářů při pátrání a zajištění pomoci návštěvníkům turisticky zajímavých oblastí. Mapové kompozice urychlí orientaci a poskytování pomoci v jednotlivých městech,“ uvedl Josef Bidmon. Dodal také, že software GIS a vytvořená data umožní vedení Státní služby komplexní plánování, analýzu i operativu při řešení mimořádných událostí v Zakarpatské oblasti. Vedení Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti si podpory Pardubického kraje velmi váží. Náčelník Státní služby plukovník Roman Hudak projevil přání pokračovat v nastavené spolupráci i nadále.

Zahájení MS v hokejbale v Pardubicích 

Dnes 1. června bylo slavnostně zahájeno desetidenní Mistrovství světa v hokejbale v hokejové Tip sport aréně v Pardubicích. Slavnostní zahájení, na kterém vystoupil jak hejtman Martin Netolický, tak  primátor města Pardubice Martin Charvát, můžeme představit na fotografiích Luboše Kozla. Po zahájení nastoupil tým České republiky k utkání se Švýcarskem, ve kterém byl favoritem.
Česko vs. Švýcarsko 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)  Branky a nahrávky: 9. Soukup (Štěpánik, Špaček), 11. Pospíšil (Slanec), 13. Štěpánik (Vlasák), 24. Kubeš (Bílý), 29. Benedikt (Bílý), 45. Štepánik

Z prodeje stavebních pozemků musí obec platit DPH: důsledek zdražení cen pozemků

Při prodeji pozemku musí obec testovat: zda jde/nejde o stavební pozemek, zda obec je (nebo se má stát) /není plátcem DPH podle druhu příjmů a obratu za dané období. Při kladných odpovědí na obě podmínky bude obec z prodeje takového (stavebního) pozemku vždy odvádět DPH.  Jak moc je to výhodné pro obce?
Povinnost odvodu DPH z prodeje stavebního pozemku ve vlastnictví obce vlastně nepřináší municipalitám žádnou výhodu navíc. Spíše naopak. Pokud je obec plátcem DPH, musí cenu pozemku navýšit právě o DPH. V určitých případech to pro obec může dokonce znamenat i snížení zisku z prodeje, pokud se nejedná např. o příliš atraktivní lokalitu, nebo je trh s podobnými pozemky v dané oblasti přesycený. Navíc vybrané DPH z prodeje daného pozemku nebude celé příjmem obecního rozpočtu, ale obec dostane jen velmi malý podíl z vybrané částky v rámci rozpočtového určení daní.
Jako další problém se může ukázat zatížení prodeje stavebního pozemku nejen DPH, ale i povinností kupujícího k odvodu daně z nemovitostí. Dále to zvyšuje skutečnou cenu pozemku, a znevýhodňuje běžné fyzické osoby ve srovnání např. s realitními kancelářemi, či developery. To může omezovat záměry obce s rozvojem určitého území, nebo přístupu vlastních obyvatel k majetku obce.
Nakonec může být problémem i samotné určování, zda se jedná o stavební či „nestavební“ pozemek. Definice stavebního pozemku je poměrně široká a bude v mnoha ohledech záležet na argumentaci obce, či jiné strany, o jaký typ pozemku se jedná. Problémy v této oblasti naznačuje i obecný výklad ze strany Finanční správy. Zároveň jsou už i zaznamenány případy, kdy Finanční správa „zapomíná“ na ustanovení zákona, že úplata z prodeje dlouhodobého majetku (a tím obecní pozemek ve většině případů určitě je) se do obratu nezapočítává.
Pozor výstava končí již v neděli 4/6 - na baneru je chyba !!!!                             
 
Na úpravy pardubického zámku začal dohlížet tým špičkových architektů

Tento týden se poprvé sešel na Fakultě architektury ČVUT poradní tým 1. náměstka hejtmana Romana Línka, jehož cílem je usměrňovat investice pro rozvoj areálu pardubického zámku. Cenný pernštejnský komplex je od roku 2001 v majetku Pardubického kraje. Nový expertní tým tvoří význačné osobnosti současné architektonické scény u nás – Ladislav Lábus, Josef Pleskot a Petr Všetečka.
„Když Pernštejnové projektovali přeměnu hradu na své zámecké sídlo a v jeho blízkosti nové měšťanské domy, propojili vše jednotným stylem a stavitelskými pravidly. Ty v Pardubicích vydržely platit nejen po velkých požárech v 16. století, ale také po několik století příštích. I my musíme revitalizaci zámku Pardubice pojímat v širších souvislostech a s perspektivou. Proto jsem se rozhodl ustavit poradní tým složený z renomovaných architektů, který bude veškeré další kroky na pardubickém zámku posuzovat. Vedle profesní erudice mají tito architekti výhodu určitého nadhledu a nejsou svázáni dosud zavedeným vnímáním zámeckého areálu v Pardubicích, “ řekl Roman Línek a pokračoval:
S jejich pomocí bych chtěl dotvořit generel zámku v širších městských vazbách, pojmout ho jako součást městské památkové rezervace i okolního parku. Bude také potřeba  znovu  zhodnotit umístění expozic a odborných pracovišť v jednotlivých částech zámku, a to ještě dříve, než budou dokončeny návrhy na evropský projekt Vítejte na dvoře Pernštejnů.“
Konkrétní práce se ujme Petr Všetečka, architekti Lábus a Pleskot, kteří mají velké zkušenosti s úspěšnými realizacemi v památkových zónách, budou veškerá směřování konzultovat na pravidelných schůzkách.
Ladislav Lábus
(1951), děkan Fakulty architektury, je považován za jednu s nejvýraznějších žijících legend české architektury. Často se věnuje problematice začlenění staveb do historického prostředí a navrhování renovací, včetně funkcionalistických a průmyslových budov. V této oblasti se stal uznávaným expertem, je členem Vědecké rady Národního památkového ústavu. Kromě mnoha dalších realizací je autorem rekonstrukce paláce Langhans ve Vodičkově ulici v Praze, jež ojediněle spojuje architekturu 19. století se současností a za kterou získal v roce 2003 cenu Grand Prix Obce architektů. Je rovněž autorem rekonstrukce Edisonových transformačních stanic v Praze, které přirozeně doplňují původní podobu stavby a stojí třeba za rekonstrukcí Jízdárny Pražského hradu.
Josef Pleskot
(1952) patří od poloviny 90. let 20. století mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce, za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu v mezinárodních přehlídkách. V roce 2014 získal titul „Architekt roku“, a to především za unikátní revitalizaci postindustriální čtvrti Dolní oblasti Vítkovic, kde realizoval nástavbu vysoké pece č.1 - Bolt Tower, Trojhalí - Nová Karolina, Svět techniky - Science and Technology Centrum a konverzi plynojemu na multifunkční aulu GONG. Řadu realizací má v Litomyšli, kde se zabýval obnovou některých domů na zámeckém návrší včetně revitalizace budovy Regionálního muzea.
Petr Všetečka
(1968) je architekt z Brna. Pro Moravskou galerii navrhl rekonstrukci Jurkovičovy vily, podílel se na obnově 21. správní budovy firmy Baťa a na vytvoření několika expozic ve zlínském mrakodrapu a dalších budovách v baťovském areálu, na přestavbě mauzolea a stálé expozice na Vítkově, obnově minaretu u zámku Lednice, obnově Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži, zabývá se obnovou Památníku T. Bati a vytvořil například stálou expozici pro Muzeum Jesenicka.