Českotřebovský deník 156/2017 (6/6) 
Mika a.s. Skalka 1858, Česká Třebová přijme brigádníky nástup možný ihned, kontakt 603513261, benesova@mikact.cz
Mateřská škola Česká Třebová , U Koupaliště hledá vyučenou kuchařku, nástup 1.9.2017. Bližší informace na tel. čísle 736518003
Minulý týden se Na Trubech ztratila 2letá černobílá kočka slyšící na jméno Bella. Uvítáme jakékoliv informace na tel. čísle 737934664. Moc děkujeme
 
Na Králicko se v červnu vrátí pára.
Historické vlaky vyrazí každou sobotu z České Třebové do Hanušovic

Na železniční trať Česká Třebová – Hanušovice se přes léto vrátí historické vlakové soupravy, jejichž jízdy nalákaly v minulých dvou letech tisíce cestujících. Ti se stejně jako v minulosti mohou svézt třemi typy lokomotiv, z nichž dvě jsou parní a jedna motorová. Pravidelný sobotní provoz začíná 17. června a potrvá do 30. září.
V minulém roce jsme vzhledem k omezení provozu na trati do Hanušovic zvolili mírně upravenou variantu začínající v České Třebové a končící v Červeném Potoce v blízkosti pěchotního srubu K-S 8. Pro letošní rok budeme znovu zajíždět až do Hanušovic v sousedním Olomouckém kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že cestující mají díky projektu Pardubického kraje a Českých drah možnost zavzpomínat na časy minulé a svézt se parním vlakem nebo historickou motorovou soupravou. V oblasti pod Králickým Sněžníkem se zároveň nachází mnoho historických, ale také přírodních památek. „Cílem již třetího ročníku této akce je především další zatraktivnění turistické oblasti, kde se nachází nejen Králický Sněžník, dominanta našeho kraje, ale také tvrz Bouda, Vojenské muzeum Králíky, středisko na Dolní Moravě nebo pěchotní srub K-S 14,“ vyjmenoval hejtman některé ze zajímavostí. „Zájem cestujících dokazuje, že podobná turistická atrakce má v našem kraji své uplatnění, jelikož láká nejen milovníky železnice, kterých je v regionu s bohatou dopravní tradicí celá řada. Na své si přijdou při výletech na Králicko také rodiny s dětmi,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Historické vlaky pojedou každou sobotu od 17. června až do 30. září. V provozu budou celkem tři lokomotivy. „Hned třikrát se cestující budou moci svézt parní lokomotivou 464.008 Bulík, která byla vyrobena v roce 1935. V běžné soboty se pak budou objevovat dvě lokomotivy, jedna parní a druhá motorová. V prvním případě se jedná o lokomotivu 423.009 Velký Bejček z roku 1922, ve druhém o motorovou soupravu M286.0 Krokodýl vyrobenou v 60. letech,“ vysvětlil hejtman.
Ceník jízdného se v historických vlacích řídí platným tarifem Českých drah, který je navýšen o jednorázový příspěvek na obnovu a údržbu historických lokomotiv v hodnotě 15 korun. Více informací včetně podrobného jízdního řádu a zajímavých míst najdete na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/historicke-vlaky.
 
Jan Perner má sochu v Pardubicích.  A jakou !

Pardubický rodák, sochař Jaroslav Brož, vytvořil pro náměstí Jana Pernera bronzovou sochu významného projektanta a stavitele železnic v mírně nadživotní velikosti. Město za ni zaplatí 1,8 milionu korun bez DPH. Z dílny tohoto sochaře pochází také busta Jana Pernera, která byla před dvěma lety instalována ve vestibulu Dopravní fakulty Univerzity Pardubice. Pojeďte do Pardubic a porovnávejte s naším českotřebovským "Janem Pernerem", který nás pro zajímavost podobně jako v Pardubicích 2012 tis. Kč vč. DPH. Dodnes jej velká část veřejnosti (a to nejen z našeho města) dosud nepřijala.  Na obrázcích tři "Pernerové": vlevo na pamětní minci z roku 2015 k 200. výročí narození, uprostřed  instalace českotřebovského "Pernera" a vpravo nová pardubické ztvárnění Jana Pernera. A pak že nikdo neví, jak vlastně Jan Perner vypadal. Více ZDE na webu idnes.cz
Vydařený pochod v Ústí nad Orlicí.

Orlickým podhůřím pochodovalo v sobotu 3. června 480 spokojených turistů. Pešky i na kole.
 
FEMAD Česká Třebová 2017

Výsledky hlasování na přehlídce mladého amatérského divadla v České Třebové
Nejlepší ženský herecký výkon:  Naďa Kubínková, Divadlo Exil Pardubice, inscenace Racek
Nejlepší mužský herecký výkon: Alexandr Andrejs , Divadlo Exil Pardubice, inscenace Racek
Nejlepší inscenace: Divadlo Exil Pardubice: Racek
Divácká soutěž: Divadelní soubor Vicena Ústí nad Orlicí: Naši Naši Furianti

 
Obchodka ve Svitavách slaví 70

Srdečně zveme současné i bývalé žáky a studenty, rodiče, přátele školy, bývalé zaměstnance a všechny další zájemce na oslavu výročí založení Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické ve Svitavách.
Oslava se koná v sobotu 23. září 2017. Od 11:00 do 15:00 budou pro všechny zájemce otevřené prostory celé školy. Chybět nebude výstava dobových materiálů a fotografií.  Od 16:00 je připraven kulturní program v multifunkčním centru Fabrika. K tanci a poslechu nám zahrají skupiny Moka Band a THE PINK PANTERS. Slosovatelné místenky lze zakoupit na sekretariátu školy nebo objednat elektronicky na adrese fr@oa.svitavy.cz v předprodeji za 92,- Kč. Další informace naleznete na našich webových stránkách www.oa.svitavy.cz nebo na facebooku.  Těšíme se na naše společné setkání.  Libor Pavlík, ředitel
 
Den kraje nabídne program na dvou náměstích

Každoroční Den Pardubického kraje vypukne už v pátek 9. června. Letos se program rozšíří z Komenského náměstí i na Pernštýnské, kde bude bohatý kulturní program a také řada stánků s regionálními potravinami, řemeslnými výrobky a různými specialitami.  Program vyvrcholí koncertem Heleny Vondráčkové od 20 hodin.
„Chceme zájemcům opět nabídnout jak pohled do fungování Pardubického kraje při prohlídkách krajského úřadu, tak je seznámit s činností našich sociálních služeb, krajského integrovaného záchranného systému, s regionálními výrobci, i je pobavit napříč generacemi,“ říká hejtman Martin Netolický.
Na úřadu i do podzemí
Komentované prohlídky úřadu začínají od 9 hodin a dopoledne jsou určeny zejména pro školy. Pro další zájemce se úřad otevře ještě ve 14 a v 16 hodin. Návštěvníci se podívají do sálů, kde zasedají Rada a Zastupitelstvo Pardubického kraje, ale také do kanceláře hejtmana nebo dalších členů samosprávy. Dostanou se také na jinak nepřístupný balkon u divadla. Nahlédnou do podzemí úřadu, kde byly objeveny středověké pozůstatky původních staveb, nebo se seznámí s historií budovy v době protektorátu.
Dobročinný jarmark
V budově bývalé reálky na Komenského náměstí se usídlí zástupci sociálních služeb z Pardubického kraje s výrobky svých klientů většinou z terapeutických dílen. Výtěžek z prodeje půjde na nákup dalšího materiálu pro jejich činnost. Svou muzikoterapeutickou činnost pak předvedou soubory jednotlivých zařízení sociální péče na pódiu na Pernštýnském náměstí mezi 11. a 15. hodinou.
Záchranáři na Komenského náměstí
Park mezi budovami krajského úřadu obsadí kromě stánků také záchranáři a další složky integrovaného záchranného systému Pardubického kraje. Zájemci si budou moci vyzkoušet první pomoc a podívat se na ukázky kynologů Celní správy České republiky.
Hvězdy na pódiu a autogramiády sportovců
Pernštýnské náměstí nabídne tradiční jarmark, ale také ukázky sportovních aut a prezentace Regionální potraviny Pardubického kraje a autogramiády sportovců. Na pódiu vystoupí pro nejmenší diváky Michal Nesvadba od 15 hodin, chlapecký sbor Bonifantes od 16:30 hodin, Jakub Smolík od 18 hodin a hvězdou večera se stane rodačka z nedalekých Slatiňan Helena Vondráčková ve 20 hodin. Celý program je zdarma, včetně expozice Pardubic – Příběh města ve Východočeském muzeu na Zámku Pardubice.
PhDr. Zuzana Nováková
 
Kulatý stůl na téma "Specifika žáka ze sociálně vyloučené lokality" byl zrušen

Z důvodu onemocnění jednoho z lektorů musel pořadatel akce - MAS Orlicko  zrušit kulatý stůl na téma Specifika žáka ze sociálně vyloučené lokality, který se měl konat 23. května na Základní škole praktické v České Třebové.  Náhradní termín není určen.
 
Hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko za rok 2016 bylo přezkoumáno

Přezkoumání provedl Krajský úřad Pardubice. Při přezkumu byl formulován následující problém:  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uvádí, že rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit a) finančními prostředky z minulých let, nebo b) smluvně zabezpečenou půjčkou,5) úvěrem,6) návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje komunálních dluhopisů. Rozpočet byl schválen jako schodkový, schodek však nebylo možné uhradit ani finančními prostředky z minulých let ani návratnými zdroji. Předložená úvěrová smlouva byla schválena správní radou svazku až dne 23.3.2016 a podepsána oběma stranami (Region Orlicko-Třebovsko a Komerční banka, a.s.) až dne 30.3.2016.  Během rolu 2016 svazek obcí přijal celkem 310 000 Kč na dotacích ze státního rozpočtu, z toho 300 tisíc Kč na obnovu veřejných prostranství a 10 000 Kč na akci Cykloglacensis 2016. Přijatý třímilionový úvěr k Komerční banky  na dokončení projektových činností pro akci Bikerezort ROT byl vyčerpaný jen z části. Bylo využito 1857 tis. Kč. Na splátkách předchozích úvěrů (na budování cyklostezek bylo uhrazeno 3117 tis. Kč. Pro valnou hromadu DSO ROT byůo navrženo  toto usnesení:DSO ROT schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet DSO Region Orlicko Třebovsko za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlicko Třebovsko za rok 2016 s výhradou a přijímá tato nápravná opatření: Důsledně dodržovat zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zvláště § 4 odst. 5 tohoto zákona.
 
Komunitně vedený místní rozvoj funguje - aneb využíváme řádně programy MAS Orlicko  ?

MAS ORLICKO, z.s. – uzavřela první výzvy a přijala 78 projektů s požadavky na podporu v hodnotě 56 781 431,27 Kč. Většina projektů má významnou šanci na úspěch.
Žadatelé mohli předkládat své žádosti do 11 opatření, ve kterých bylo alokováno celkem 71 419 869,99 Kč.  Dotace byly určeny pro zemědělské podnikatele, organizace pracující v lesích, obce, školy i neziskové organizace.  Po sečtení všech přijatých žádostí již nyní víme, že žadatelé předložili na MAS celkem 78 projektů s požadavky v hodnotě 56 781 431,27 Kč.  Seznamy všech přijatých projektů jsou zveřejněny na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s. (www.mas.orlicko.cz) . Některé uvádíme:
A jakou mají žádosti o dotace šanci na úspěch?
„Neboť jsme se snažily jednotlivé alokace ve výzvách vyhlásit v maximálním rozsahu, aby mohli být v maximální míře uspokojeni všichni žadatelé, kteří mají své projekty připraveny, je šance na úspěch u kvalitně připravených projektů velmi dobrá“ – uvádí manažerka MAS ORLICKO, z.s. , Ivana Vanická.
S výjimkou dvou opatření v Programu rozvoje venkova je ve všech vyhlášených výzvách nedočerpaná alokace, kdy čerpání v jednotlivých výzvách se pohybuje mezi 40% - 100%.!  Největší zájem byl přitom o zemědělské projekty, kde požadavky převyšují alokaci výzev, téměř 50% alokace celého období je požadováno také v projektech na investice do vzdělávání, infrastrukturu sociálních služeb, zázemí péče o děti a podporu prorodinných opatření (školních družin a příměstských táborů).
Projekty nyní budou procházet ještě administrativní kontrolou a věcným hodnocením na MAS. Ty, u kterých bude ověřeno splnění všech podmínek, tak mají podporu téměř jistou.
Obyvatelé v území MAS ORLICKO se tak mohou těšit na nově vybudované chodníky, vybavené a bezbariérové základní a střední školy, kvalitní zázemí pro poskytování sociálních služeb i cenově dostupné a vybavené příměstské tábory a školní družiny.
Opakované výzvy i nové aktivity již na podzim
Další výzvy z Operačního programu zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu plánuje MAS ORLICKO, z.s. vyhlásit již na podzim letošního roku. Program rozvoje venkova vyhlásí další výzvy na začátku roku 2018.
U opatření, které nebyly v první vlně plně vyčerpány, projedná Rada MAS ORLICKO, z.s. jejich opětovné vyhlášení, a to i s přihlédnutím k počtu a připravenosti projektových záměrů.
 
OBČANSKÁ PORADNA CHARITY: Převzít zodpovědnost za svůj život

„To, kde se teď nacházím, je místo, kam jsem sám sebe dovedl já sám“  Mark Dzirasa
Na občanskou poradnu se obracejí lidé, kteří se dostanou do těžké životní situace a nevědí si rady – rozpad rodinných vztahů, nemoc, ztráta práce, dluhy… Mají pocit, že se proti nim všechno spiklo a málokdy si uvědomí, že to jsou právě oni sami, kdo může vzít situaci do svých rukou.
Petr často sváděl vinu na ostatní. Kdykoli něco nedopadlo podle jeho představ, obvinil někoho jiného. Vinu za své problémy připisoval ostatním lidem nebo okolnostem a čekal, že jeho problémy za něho vyřeší někdo jiný - za sociálně slabé stát, za dospělé děti rodiče, apod., nebo že se problémy vyřeší samy. Nikdy se neptal sám sebe, zda něčím nepřispěl k nevítanému výsledku. I když byl upozorněn na nezvratná fakta, odmítal připustit nebo přijmout svou odpovědnost. Čekal, že za něho situaci vyřeší ostatní.
Je překvapivé, kolik lidí odmítá převzít odpovědnost za své činy a rozhodnutí.
Často se na naši poradnu obracejí rodiče, kteří mají problémy se svými dospělými dětmi. Tyto dospělé děti žijí u rodičů, nepracují, ani nestudují, žádným způsobem se nepodílejí na chodu domácnosti, často jsou zadlužené, arogantní, zlé a agresivní. Své rodiče pouze využívají, a těm samozřejmě dochází trpělivost.  V těchto případech si rodiče bohužel neuvědomují, že jsou jejich děti již skutečně dospělé a jsou schopné samy se živit, ačkoliv mnohdy nechtějí. Je třeba dát dospělým dětem možnost, aby se postavily na vlastní nohy, dovolit jim vykročit k samostatnosti. Je nutné nechat dospělé děti samostatně rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí, přestat jim prát, vařit, platit jejich složenky a půjčky, nechat je, aby se staraly samy o sebe.
Jsou-li rodiče ochotní sdílet dál společnou domácnost, je vhodné nastavit pravidla společného soužití a trvat na jejich dodržování. S láskou, ale důsledně. A pokud chování „dětí“ překračuje všechny meze, je nutné to řešit! Takováto situace totiž neprospívá ani rodičům, ani dětem.
Pokud vaši potomci nerespektují pravidla vzájemných dobrých vztahů a není možné se s nimi rozumně domluvit, v občanské poradně vám můžeme poradit, jak se svými dětmi jednat, jakým způsobem své nezdárné potomky vystěhovat z bytu, jak jim odhlásit trvalé bydliště, případně vás, rodiče, nasměrujeme na pomoc psychologa.
Občanská poradna má svá kontaktní místa v Ústí n.Orl., České Třebové, Lanškrouně, Letohradě, Vysokém Mýtě a Králíkách. Bližší informace najdete na www.uo.charita.cz, tel. 734 281 415, e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz
V České Třebové je OP otevřena každé pondělí 9-12 h. v budově MěÚ, Staré nám. 77.