Českotřebovský deník 159/2017 (9/6) 

Policie již má hotové znalecké posudky prokazující vinu při pádu střechy haly na Skalce

Zatím však nic neopublikuje, viník tedy není stále znám. V současné době společně s dozorovým státním zástupcem vyhodnocujeme došlé posudky," uvedl mluvčí policie Petr Voldán pro Orlický deník a podotkl, že než se rozhodne o dalším postupu, policie nebude k události poskytovat další informace. Policie případ šetří jako obecné ohrožení.  Na výsledek jistě netrpělivě čeká také Pardubický kraj, který zatím zadal přípravu projektu nového řešení střešní konstrukce, kde by měly být použity jiné typy dřevěných lepených vazníků, navíc zvyšující výšku haly od podlahy v interiéru na 8.66 metru.  Pardubický kraj počítá s tím, že bude moci v srpnu zahájit stavební práce. Havarovanou dřevěnou konstrukci jako subdodávku pro Profistav Litomyšl zhotovila pražská firma Cocolegno.
 
 Účastníci projektu "Život za II. světové války" byli na zájezdu v Terezíně

Městské muzeum ve spolupráci s českotřebovskými základními školami připravilo projekt ke květnovým výročím. Do projektu se zapojili žáci sedmých a devátých tříd. Ze ZŠ Ústecká Jana Zubrická a Štěpán Škorvánek, ze ZŠ Habrmanova Tomáš Sauer, Jakub Janíček a Filip Štusák a ze ZŠ Nádražní Matěj Jelínek a Patrik Vraspír. Jejich úkolem bylo vytvořit prezentace na téma: Život za druhé světové války, využít mohli příběhy svých předků či vyprávě­ní dosud žijících pamětníků. Pracovali jednotlivě nebo ve skupině. Všichni svůj úkol splnili a s výsledkem svého bádání seznámili v úterý 10. května své spolužáky, o den později pak také veřejnost. Akce proběhla v přednáškovém sále muzea. Město Česká Třebová odměnilo zúčastněné žáky zájezdem do Terezína, kde navštívili Muzeum Ghetta a další objekty Památníku Terezín. Zájezd se uskutečnil v úterý 6. června 2017.
 
Přechodná úprava provozu  na silnici I/14 

Na silnici I/14, na průtahu městem Česká Třebová bude umístěno přechodné dopravního značení pomocí přenosného svislého dopravního značení v základní rozměrové řadě (reflexní) Platnost úpravy: od: 15.06.2017 do: 30.09.2017
Důvod: stavba „Rekonstrukce chodníků a VO podél silnice I/14 – Česká Třebová“ Osoba /organizace odpovědná za řádné provedení úpravy: p. Mgr. Stanislav Řeháček, spol. SOVIS a.s., Hradec Králové, tel. 606 752 479.
 
Horský půlmaraton v Dolní Moravě

V sobotu v 11 hodin startuje  závod Kilpi Trail Running Cup s délkou 21 km, který může připomínat nedávný běh do vrchu Dolní Morava - Králický Sněžník, který skončil prakticky na požadavcích ochranářů. Běžel se tu i další 30 km dlouhý běh. Ředitelem závodu  Kilpi Trail Running Cup je Martin Dvořák. Závod začíná strmým stoupáním směrem do B sjezdovky k chatě Slaměnce. Odtud vede trasou , vedoucí kosodřevinovými porosty a rašeliništi přes kořeny a skalky po hřebeni nabízející krásné výhledy. Moc času na ně ale závodníci mít nebudou. Trať se ve výšce cca 1300 metrů pod odbočkou k stoupání na vrchol Králického Sněžníku ohne prudce dolů do údolí řeky Moravy. Proto, aby  nebyla rušena právě hnízdící linduška horská. Převýšení zůstává téměř tisíc metrů. V akci budou tři občerstvovací stanice, přesto je povinností mít u sebe mobilní telefon pro případ potíží .
 
Řeší se dlouhodobá dopravní uzavírka mezi Chocní a Ústím nad Orlicí

Trápí především obyvatele Jehnědí, byla předmětem schůzky starosty Milana Myšáka a hejtmana Martina Netolického. Ten již dříve uvedl, že chápe obce, kterým se nelíbí dlouhodobé uzavírky, protože objízdné tresy znamenají pro občany časové i finanční ztráty. Plánuje proto kontrolní den, kterého se zúčastní i zástupci obce, aby byli co nejlépe informováni o postupu prací. „Pokusíme se zajistit, aby trasa byla do konce prázdnin průjezdná alespoň částečně. Nadále budeme samozřejmě tlačit na rychlejší realizaci,“ řekl hejtman Martin Netolický.
 
Obce a města dostanou ze státního rozpočtu dalších 8,5 miliardy korun

Poslanci v pátek rozhodli, že zvýší jejich podíl na výnosu z daně z přidané hodnoty (DPH). Od příštího roku by měl narůst ze současných 21,4 procenta na 23,58 procenta. "Obce tyto finanční prostředky potřebují, ve většině případů vědí, jak a kam mají investovat. Tyto peníze se pak přes investice do rozpočtu částečně vrátí," řekl Herbert Pavera (TOP 09). Už dřívější peníze podle něj přinesly městům rozvoj. Zvýšení podílu obcí na DPH označil za krok správným směrem také ministr financí Ivan Pilný (ANO). Úprava zákona o rozpočtovém určení daní, kterou prosazoval Liberecký kraj, počítá také se zvýšením váhy kritéria, které zohledňuje počet dětí mateřských a středních škol. Ze současných sedmi procent byla zvýšena na devět. Na jednoho žáka by tak nově mohlo připadat až 13 700 korun.
Svitavy: začíná obroda dobrovolnictví

Velkou propagační výlohou dobrovolnictví se tento týden stalo svitavské námětí Míru, kde se konal krajský Den dobrovolnictví. Uspořádal ho Pardubický kraj spolu s Dobrovolnickým centrem Krůček Svitavy a Koalicí nevládek Pardubicka. Dopoledne přilákal program více než 500 žáků a studentů místních škol, poté se sešli zástupci dobrovolnických organizací u kulatého stolu a odpoledne pokračoval bohatý program pro veřejnost.
„Dobrovolnictví nabývá u nás na významu, i když stále ještě doháníme západní svět. Přináší lidem seberealizaci, smysluplné trávení času, a mladým lidem na prahu života pak nové kompetence, které už dnes zajímají mnohé budoucí zaměstnavatele,“ říká radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje: „Pardubický kraj pomáhá zejména dobrovolnickým centrům. Trendem v  dnešní době je realizovat dobrovolnictví právě pod těmito zastřešujícími organizacemi, které za příjemce i dobrovolníky vyřeší potřebnou administrativu včetně třeba pojištění. Přítomní se shodli na potřebě společné propagace dobrovolnictví a to zejména na sociálních sítích. Dobrovolníci se totiž v průměru věnují této činnosti tři roky, a proto je potřeba kontinuálně hledat nové zájemce.
Svitavy jsou městem, které dobrovolnickou činnost pro mládež podporuje i finančním příspěvkem. „Už několik let dáváme z rozpočtu města jeden milion korun pro 70 dobrovolných trenérů a vedoucích kroužků pro děti ve městě.  Měsíčně dostanou jeden nebo dva tisíce korun, takové poděkování za jejich práci. Od té doby nás napodobila mnohá další města, která si uvědomila, že to opravdu funguje,“ vysvětlil starosta Svitav David Šimek.
Díky programu Přátelská nemocnice se rozhýbalo také dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních Pardubického kraje. Zatím nejvíc dobrovolníků mají v Orlicko-ústecké nemocnici. Na dalších místech si slibují zlepšení poté, co uzavřeli smlouvy s dobrovolnickými centry. Jedná se o Charitu v Chrudimi a Litomyšli, Krůček ve Svitavách, Světlo v Ústí nad Orlicí a Dobrovolnické centrum v Pardubicích. Tam se také mohou hlásit další zájemci. „Dobrovolníci nenahrazují odbornou práci personálu, ale mohou třeba starším pacientům číst, doprovodit je na krátkou procházku nebo si s nimi prohlížet fotografie či jen tak vyprávět o jejich životě. Někdy hrají hry, luští křížovky nebo přicházejí se psem na canisterapii. Měli jsme i jednu country kapelu, která pacientům chodila hrát,“ uvedla na Dnu dobrovolnictví ve stánku Nemocnice Pardubického kraje Šárka Portyšová.
Ve Svitavách se už několik let věnují také mezinárodnímu dobrovolnictví. „V uplynulém roce jsme tu měli dvě dobrovolnice, jednu z Německa a jednu z Polska. Jejich pobyt platí evropský program a pro nás jsou velkým přínosem pro práci s dětmi a rozvoj jejich jazykových schopností. Doufám, že se v příštím roce podaří vyslat i nějaké naše dobrovolníky do světa,“ konstatovala Marie Blažková z Krůčku.

Dlouhodobá dopravní uzavírka mezi Chocní a Ústím nad Orlicí, která trápí obyvatele Jehnědí, byla předmětem schůzky starosty Milana Myšáka a hejtmana Martina Netolického. Ten již dříve uvedl, že chápe obce, kterým se nelíbí dlouhodobé uzavírky, protože objízdné tresy znamenají pro občany časové i finanční ztráty. Plánuje proto kontrolní den, kterého se zúčastní i zástupci obce, aby byli co nejlépe informováni o postupu prací. „Pokusíme se zajistit, aby trasa byla do konce prázdnin průjezdná alespoň částečně. Nadále budeme samozřejmě tlačit na rychlejší realizaci,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Jsem rád za zpětnou vazbu, která nyní povede k celkové úpravě zadávacích podmínek. Na základě situace, která vznikla v Jehnědí, budu trvat na tom, aby v nich nyní byl i termín realizace stavby,“ dodal hejtman.

O rekonstrukci silnice vedoucí přes obec Lozice jednal hejtman s jejím starostou Jaroslavem Novotným. Méně než kilometrový úsek by se tak příští rok mohl dočkat nového povrchu. „V roce 2018 se má opravovat úsek v Radimi, který na tuto silnici navazuje. Požádám proto o přípravu projektu i pro obec Lozice,“ uvedl hejtman.

 
Červen je ve znamení národních divadelních přehlídek

Jednou ročně se amatérští divadelníci setkávají na různých přehlídkách. Jejich smyslem je konfrontace různých stylů práce a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci. Přehlídky probíhají v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností jsou doplněny podnětným programem pro zúčastněné. Na přehlídkách dětských souborů se nevyhlašuje pořadí. Odborná porota všem účastníkům podle možností pořadatele udělí pamětní listy za účast, popřípadě drobné dárky.
Přehlídky pořádá NIPOS-ARTAMA Praha (NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu zřizované Ministerstvem kultury ČR, ARTAMA – útvar pro neprofesionální umělecké aktivity) spolu s jednotlivými organizátory z měst a pravidelně získávají i dotace Pardubického kraje. „Snažíme se podpořit živou kulturu, jak to náš rozpočet umožňuje. Klíčovou přehlídkou je pro náš kraj Loutkářská Chrudim, která je zařazena do Tváře kraje a každoročně dostává dotaci 150 tisíc korun,“ říká Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro kulturu.
Dětská scéna 2017 – 46. celostátní přehlídka dětského divadla a 46. celostátní přehlídka dětských recitátorů
9. – 15. června 2017, Svitavy, spolupořádá Středisko kulturních služeb města Svitavy (příspěvková organizace města).
Jedná se o přehlídky a dílny nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních a loutkářských souborů a dětských sólových recitátorů z celé ČR. Inscenace i recitátoři jsou vybíráni z krajských postupových přehlídek, jimž mohou předcházet také oblastní či obvodní kola.
Český videosalon 2017 – 64. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
16. – 17. června 2017, Ústí nad Orlicí, Jedná se o celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby a je vrcholným děním v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR.
Mladá scéna 2017 – 15. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
21. – 25. června 2017, Ústí nad Orlicí, , spolupořádá Malá scéna Ústí nad Orlicí, z.s.
Jedná se o celostátní přehlídku středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce.
Loutkářská Chrudim 2017 – 66. celostátní přehlídka amatérského loutkářství
30. června – 6. července 2017, Chrudim, spolupořádá Chrudimská beseda (příspěvková organizace města).

Nadšenci v Trstěnici šíří nadšení kolem sebe 

Základ Spolku archaických nadšenců tvoří převážně rodina Kmoškových z Trstěnice. Je to osm lidí, ale mají hodně příznivců a příležitostných pomocníků. Spolek vznikl před deseti lety. Milují staré věci a přejí si jejich zachování pro další generace. Dosud se zabývali hlavně opravami menších kapliček. Připravují i různé akce, ve kterých se návštěvníci dovědí mnoho už zapomenutého z naší historie. Nyní si vzali větší sousto, opravu polygonální stodoly z konce 17. století. Na počátku června u stavby proběhlo setkání tesařů.
Spolek archaických nadšenců pozval první červnový víkend své příznivce ke statku v Trstěnicích č. p. 65 (u Litomyšle). Na vedlejším pozemku původně stála stodola, ale ta už zanikla. Sloužila obyvatelům statku převážně k uskladnění nevymláceného obilí a později tam v zimě mlátili obilí cepy. Od loňského roku zde vyrůstá „nová“ stodola. Je přemístěna z vesnice Čistá.  Není to stodola ledajaká, je to roubená polygonální stavba z roku 1697. Původní je zachováno jen roubení, střecha bude celá nová, to je vazba a krytina z nových došek. Zájemci si o tomto víkendu na setkání tesařů mohli vyzkoušet ledacos. Například hoblování fošny, ale i zpracování hlíny šlapáním, tak aby vznikl mlat, tedy hliněná podlaha ve stodole. Všechno bylo dříve vyráběno velmi jednoduchými technologiemi, ale zároveň bylo vše velmi náročné na čas a lidskou ruční práci. Jak pojmenovat práci nohou na mlatu, že by práce nožní?
Polygonální stodola je unikát a první větší stavba, které se Spolek archaických nadšenců ujal. V loňském roce zahájili práce a byla přemístěna roubená, tedy spodní část stodoly. Nebyla to snadná přeprava. Veškerý materiál byl rozebrán v Čisté a uložen přes zimu do krytých prostor, aby nedoznal újmy na zdraví dřeva. V loňském roce došlo k převozu „součástek“, znovupostavení a opravě roubené části. Pardubický kraj má zájem na zachování lidových tradic. Proto přispěl  v roce 2016 finanční podporou půl milionu korun. Finanční pomoc a materiál poskytli i některé obce z blízkého okolí. V letošním roce spolek obdržel od kraje stejnou částku, která je určena na celkovou rekonstrukci střechy. Musí být zhotovena z nového materiálu. V současné době stojí již vazba střechy a na ní je světle hnědá plachta, která nyní chrání spodek před vlivy počasí. Zůstane zde a na ni budou narovnány podle původní technologie došky. Žito na došky roste nyní na vedlejším políčku. Je pořádně vysoké, ztratila bych se v něm.  Paní Lenka Kmošková je na „novou stavbu“ v režii svých synů a manžela patřičně hrdá a sdělila mi následující informace: „Žito se musí sklidit podle původní technologie, to je posekat kosou, v panácích nechat na poli proschnout a pak ve stodole vymlátit obilí cepem. Potřebujeme nepolámanou žitnou slámu, ze které budou vyrobeny slaměné došky.“
Vyjadřuji poděkování a obdiv skupině lidí, kteří nelitují své práce a chtějí pro nás a pro další generace zachovat krásné věci. Je určitě působivější, když se děti přijedou podívat do skutečné stodoly, než když si prohlížejí jen obrázky ve škole. Stodola ještě není dokončená, ale už teď voní starými časy, dřevem, hlínou a slámou. Nenapodobitelná vůně a atmosféra. Prožitek, který nás může napojit na naše předky a poskytnout nám v době internetu příjemný pocit „spadnutí z větve na zem“.
Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace