Českotřebovský deník 161/2017 (11/6) 
Českotřebovský kohoutek po desáté

Javorka byla v neděli 11. června opět plná dětí, programový festival Českotřebovský kohoutek právě pro děti připravila městská knihovna. Deset let je jubileum, které stojí za to zmínit, za tuto dobu se akce dostala do povědomí veřejnosti. Má svůj styl , který je založen na páteřním programovém odpoledni u hudebního pavilonu Antonína Bennewitze a doprovodného programu, za který už bylo letos, stejně jako třeba loni zaplatit vstupné.  Zdálo se mi sice vyšší, než se čekalo, ale na druhé straně za něj byla nabídnuta odpovídající kvalita  a  děti si navíc odnesly domů z Javorky pěkné dárky podle vlastního výběru.  Ukázalo se také, že zajistit program pro děti není zadarmo, že to vše má svoji hodnotu. V této souvislosti je třeba hodně ocenit práci, kterou v této oblasti zajišťuje  na mnohých jiných akcích Dům dětí a mládeže a to obvykle zcela zdarma a přitom velmi profesionálně. Jde především o soutěže a plnění různých zábavných a zájmových úkolů pro děti. Českotřebovský kohoutek nabídl v rámci doprovodného programu stylové zaměření - výlet do oblasti divokého západu, děti plnily svoje úkoly na 8 stanovištích s chutí a zápalem, musely prokázat svou šikovnost, sílu i určité vědomosti. Na druhé straně je třeba přiznat, že je velmi obtížné vybrat takové úkoly, které by vyhověly dětem hodně malým a také třeba už i školákům. V programu byla tradičně i pohádková představení, která byla letos obohacena o show s Beruškou, tedy tříletým "dinosauřím mládětem" (Tyranosaurus Rex), které nechodilo po jevišti, ale ve svém "výběhu" a doráželo s vtipným komentářem svého "majitele" na přihlížející děti. Hlavní bylo také krásné počasí, které akci přálo a tak lze konstatovat, že se desátý Českotřebovský kohoutek vydařil. (mm)
 

Za Ladislavem Šichem
Tuto zem navždy opustil někdo, kdo tady měl zůstat a být ještě sto let, prostě proto, že to je potřeba. Osud je takový těžký, nesmlouvavý a jak je vidět, tak se s ním těžko zápasí.  Ladislav Šich zemřel náhle uprostřed práce, kterou měl rád.
Měl to štěstí, že si vybral práci, pro kterou žil, která jej naplňovala.
Byl tělem i duší umělec, výtvarník, keramik, fotograf, hudebník, tramp a také Třebovák, který se tu narodil, a navzdory svých schopnostem odtud neutekl.
Až nyní tam nahoru.
V 53. letech, tedy moc, moc brzo.
Čest jeho památce!

Senioři na Karlštejně

V dosti velkém počtu se českotřebovští senioři vydali dne 7.6.2017 na hrad Karlštejn. Po prohlídce hradu a dobrém obědě v penzionu U Dračí skály,  obešli celou rokli Velké Ameriky, což bylo cca 2 km. Zdatnější se vydali i k vedlejší rokli zvané Malá Amerika. Cestou zpět ještě navštívili nejstarší poutní místo Čech - Svatý Jan pod Skalou. Po historickém výkladu místního občana v  kostele Narození sv. Jana Křtitele  si prohlédli přilehlou  jeskyni  sv. Ivana a napili se pramenu, vyvěrajícího  na povrch 2 roky. S krásnými dojmy se bezpečně vrátili domů.  Výbor SD

Opožděná oslava Dne matek v Kozlově

V Kozlově se letos slavil květnový den matek se zpožděním až 3. června. Zástupce osadního výboru pan Martin Jasanský přivítal přítomné a popřál dobrou zábavu. Následovalo pásmo básniček a hudební vystoupení, které přednesly kozlovské děti,  všechny se moc snažily. Básničky pro děti vybrala a nacvičil knihovnice paní Hana Mauerová. děti byly odměněny malou sladkostí za svůj výkon, snahu a píli. Dárek od pořadatelů§ dostaly také přítomné ženy - Růžičku. Poté muži roznesli občerstvené a to už hrála k poslechu i tanci naše oblíbená kapela "Sousedé ze Svinné" Za uskutečnění akce je třeba poděkovat především sponzorům, bet kterých by se nemohla uskutečnit. Za všechny jmenuji alespoň Osadní výbor, zdejší dobrovolný sbor hasičů a manžele Voleských.   Dík patří také všem, kteří se na průběhu a přípravě zdařilé akce podíleli.                                                                      Marie Rousková