Českotřebovský deník 162/2017 (12/6)
Norové v České Třebové

Českotřebovské gymnázium udržuje dlouholeté partnerské vztahy se školou Sigdal ungdomsskole v norském Prestfossu. Spolupráce mezi školami začala v roce 1999. Jednou za dva roky organizujeme výměnné pobytové zájezdy. Studenti jsou ubytováni v rodinách, účastní se vyučování a poznávají životní styl v jiné zemi. Součástí jsou také výlety do nádherné norské přírody. Během pobytu si studenti najdou nové přátele a hlavně si procvičí a zdokonalí znalosti anglického jazyka. samozřejmostí jsou reciproční návštěva norských studentů u nás. Právě taková návštěva se  uskutečnila v uplynulých dnech. Pro studenty může být zajímavější i proto, že se sobotního výletu dne 10. června společně s hosty i hostiteli zúčastnil hejtman Pardubického Martin Netolický. Byl to jistě výlet zajímavý, obdržel jsem několik fotografií. Dokládají, že zaměření výletu bylo  vícestranné, poučné, fyzicky náročné i zajímavé. Navštívili tvrz Hůrka, Bobovou dráhu v dolní Moravě u slona, Klášter Hedeč...   Fotografie Jakub Fater
Město Česká Třebová z výšky - promovideo

Odkaz na  dokumenty o České Třebové youtube najdete ZDE   
Jsou zde také ke shlédnutí i další pořady o České Třebové: Cyklotoulky Česká Třebová, Jabkancová pouť a další.....
Pomaturitní srazy pokračují 

O víkendu měli  v České Třebové svůj pomaturitní sraz  spolužáci z českotřebovského gymnázia  maturitní ročník 1952. Zde již řady maturantů poněkud prořídly, sešlo se  8 někdejších spolužáků. Bohužel nemám k dispozici fotografii, měli bychom na ni najít např. RNDr. Jiřího Keprta  nebo Hanu Frimlovou - Dlouhou, ale také třeba Ing. Jiřího Janderu. Ten však již  deset let pozoruje dění v České Třebové z místa "tam nahoře".

V Lanškoruně na zimním stadionu se konal již desátý ročník výstavy psů "Zemská koruna" Fota nejhezčích psů


 • Jezdecké závody v nedaleké Suché Byli jste tam ? Byla to velká sláva a zajímavá podívaná

 • Zajímavost a inspirace z Moravské Třebové

  V prestižním výzkumu Město pro byznys byl letos oceněn i jeden starosta z Pardubického kraje. Byl to pan Miloš Izák z Moravské Třebové, který obdržel cenu Energetický starosta roku. Je to zisk o to cennější, že jeho prostřednictvím se Pardubický kraj stal kromě zatím drtivě vítězící Vysočiny jediným krajem z celé České republiky, jehož obec v letošním ročníku zvítězila v individuální kategorii. V soutěži zbývá v červnu vyhlásit poslední kategorii (Investičně atraktivní region), takže je možné, že tato jedinečnost Moravské Třebové a Pardubickému kraji i zůstane. Je to ocenění nejen osobních zásluh pana Izáka, ale i  velkého úsilí, které město Moravská Třebová věnuje ekonomickým i ekologickým aspektům hospodaření s energií a inovativních projektů a metod, do kterých se pustilo. Jde o oblast, která se dotýká peněženky (a nepřímo i zdraví) každého z nás, zároveň ale stále pro většinu veřejnosti nepříliš probádanou.
  Letošní novinkou výzkumu Město pro byznys bylo udělení cena Energetický starosta. Cena Energetický starosta roku uděluje společnost Amper Holding za mimořádné osobní angažmá v oblasti hospodaření s energií nad rámec zákonných povinností a s přínosem pro spravovanou obec. Cílem je podpořit projekty na rozvoj odpovědného hospodaření s energií a přispívat k modernizaci a zlepšování životního prostředí obcí. Energetickým starostou roku 2016 se stal Miloš Izák z Moravské Třebové. Město Moravská Třebová se pod vedením starosty Izáka věnuje energetickým otázkám dlouhodobě a systematicky. Jeho dva projekty EPC (úsporná opatření jsou financována z dosažených úspor) ušetří ročně celkem zhruba 4,5 mil. Kč. Úspory budou městu přicházet po dobu deseti let, a to mezi roky 2015 a 2024. Úsporná opatření přitom nejsou projektována jen pro budovy typu základní školy nebo objekt sociálních služeb, jak je tomu při využití metody EPC ve městech obvyklé, ale i pro moravskotřebovský zámek. Ve městě je též v dalších objektech, které „nepatří“ do projektu EPC, zaváděn energetický management s důrazem na monitoring provozu a spotřeb energie instalovaných zařízení, jeho vyhodnocení a optimalizaci provozních parametrů, vše v rámci služby centrálního dispečinku. Další projekty pro zvyšování energetické efektivity jsou plánovány v blízké budoucnosti
  Kdo je JUDr. Miloš Izák, starosta Moravské Třebové
  Miloš Izák, rodák z Moravské Třebové, v samosprávě města působí od 6. 11. 2006, kdy byl zvolen uvolněným místostarostou za ČSSD. Předtím působil 30 let v různých velitelských funkcích Policie ČR. V r. 2010 byl zvolen starostou a tuto funkci stále vykonává. Mezi jeho priority patří rozvoj města, dotační tituly, udržování památkového fondu a bezpečnost ve městě. Miloš Izák se snaží spolupracovat se všemi, kteří opravdu chtějí jakkoli pomoci rozvoji města a zlepšení života v Moravské Třebové.
  Cena Energetický starosta roku je určena udělena v rámci výzkumu „Město pro byznys“ starostům měst, obcí nebo městských částí za mimořádné osobní angažmá vítěze v oblasti hospodaření s energií nad rámec zákonných povinností a s přínosem pro spravovanou obec. Cílem je podpořit projekty na rozvoj odpovědného hospodaření s energií a přispívat k modernizaci a zlepšování životního prostředí obcí.  Hlavním kritériem, které porota posuzovala, bylo mimořádné osobní angažmá vítěze v oblasti hospodaření s energií nad rámec zákonných povinností a s přínosem pro spravovanou obec. Při hodnocení byl ale také brán zřetel i na etické jednání kandidátů a transparentnost jejich jednání ve vztahu k veřejným zakázkám. Etické jednání bylo nikoliv dostačující, avšak nutnou podmínkou pro udělení ceny
   
  Sjednocená kopaná dává možnost uspět i hendikepovaným

  Už jste někdy slyšeli název sjednocená kopaná? Jedná se samozřejmě o fotbal. V jednom týmu nastupují hráči s mentálním postižením a fotbalisté bez handicapu, kterým se říká partneři. K vidění bude tento čtvrtek a pátek v Bystrém u Poličky, a to v rámci Národního turnaje Speciálních olympiád ve sjednocené kopané, který je jedním ze dvou nominačních turnajů na Světové letní hry do Abu Dhabi v roce 2019.
  Účast přislíbily fotbalové týmy ze Zlína, Ostravy, Černovic, Tloskova a Bystrého.  Turnaj se bude konat za spolupráce s Fotbalovou asociací české republiky a během něj se uskuteční i školení trenérů sjednocené kopané, které vede právě FAČR. 
  Domov na zámku Bystré má s pořadatelstvím této sportovní akce zkušenosti. Jako spoluorganizátor se domov osvědčil již před čtyřmi lety, pořadatelství mu bylo svěřeno také v letošním roce.  Samotné zápasy turnaje začínají 15. 6. od 15:30 hodin a pokračují 16. 6. od 9 hodin ráno.
  Domov na zámku Bystré poskytuje pobytové služby sociální péče – domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Dále poskytuje terénní službu podpora samostatného bydlení a ambulantní službu sociálně terapeutické dílny. Klienti Domova na zámku Bystré jsou mentálně postižené osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu zdravotního postižení. Pobytové a terénní služby domova využívá celkem 103 klientů. Sociálně terapeutické dílny navštěvuje celkem 18 klientů. Hlavním cílem Domova na zámku je pracovní zapojení obyvatel, podpora jejich profesní orientace a společné plánování jejich sociální služby. Hlavní zásadou přístupu ke klientům je dodržování jejich práv - člověk s mentálním postižením má stejná práva jako ostatní lidé. Mezi zásady patří také respektování volby klienta ve smyslu poskytnutí jen nezbytně nutné podpory a pomoci s cílem dosáhnout co největšího rozvoje osobnosti klienta. Uplatňujeme zásadu individuálního přístupu ke klientovi, respektování jeho individuality, zásadu trpělivosti, vytrvalosti, tolerance, důvěry, bezpečí, zásady přizpůsobivosti – míry sociální služby se mění v závislosti na potřebách klienta.