Českotřebovský deník 164/2017 (14/6)
Do divize se nikdo Pardubického kraje nehrne 

V minulých sezonách se do divize vítěz přeboru nepřihlásil a do republikové soutěže se nechtělo ani týmům na dalších příčkách. Jako by je varoval nedávný osud FK Česká Třebová a ještě více pak Holic, které kdysi plnily úlohu otloukánka.
V posledních letech se situaci vymyká pouze pardubické béčko.Letošním suverénem krajského přeboru jsou Slatiňany, vzpomeňme na porážku 8 : 9, kterou jsem na pdoztim ve Slatiňanech obdrželi. Jenže ani tento celek nemá zájem, Orlický deník píše, že chtějí ještě alespoň rok počkat. Potřebují zlepšit zázemí.  Do vyšší soutěže nechtějí ani týmy na dalších místech Chrudim B a Třemošnice.
 
Poslední utkání fotbalového klubu v Dolním Újezdě znamenalo výhru

Středa 14. 6. 2017 18:00

Sestava:  Moláček František,Bohunek Tomáš, Broulík Jan,Müller Patrik, Grepl Filip, Ezr Oldřich, Zahálka Petr [K], Urbanec Patrik, Vondra Josef, Rataj Patrik, Stolín Jiř,- Náhradníci Herclík Filip,  Křepela Radim, Bárta Jiří.  v 6. minutě FK prohrával 1 : 0 brankou Severy, pak padly rychle za sebou dvě branky do sítě domácích. Střelci Patrik Rataj a Jiří Stolín. Ve 24. minutě však Dolní Újezd ještě stačil vyrovnat vrankou Frňky, ale   minuty před koncem 1. poločasu  získali hosté opět vedení  druhou brankou Patrika Rataje. 

V druhém polopčase ještě v 71. minutě Mandlík vyrovnal na 33, ale FK Česká Třebová dobrou hrou získal opět vedení dvěma brankami. Střelci Petr  Zahálka (83)  a Tomáš Bohunek (89).
 
Celá trasa D35 do Mohelnice bude nejdříve r. 2025.
I to je ovšem spíše optimistické tvrzení

Za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického se v sídle Královéhradeckého kraje uskutečnilo jednání Spolku pro výstavbu dálnice D11 a D35. Zatímco první dálnice již delší dobu slouží svému účelu v úseku Praha – Hradec Králové a nyní se projednává její prodloužení přes Jaroměř směrem k polským hranicím, na druhou čekají již desítky let obyvatelé případě prvních částí úseku Opatovice – Časy – Ostrov.
„V případě úseku Opatovice – Časy, který měří necelých 13 kilometrů, je v současné době uzavřeno 99 procent všech smluv. Archeologické průzkumy na některých úsecích již začaly. Samotná stavba by měla podle aktuálních předpokladů ŘSD začít v září letošního roku s dokončením o čtyři roky později. Z mého pohledu je to však termín při znalosti prostředí nereálný vzhledem k tomu, že dosud není znám dodavatel stavby. Navíc lze dle informací našeho Východočeského muzea očekávat na trase zajímavé archeologické nálezy spojené se středověkým osídlením,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický k prvnímu z úseků na území kraje. „Veřejnost si zaslouží znát termíny, které odpovídají realitě a nejsou pouze snahou zaujmout v předvolebním boji. Z mého pohledu je zářijový termín pouze zbožným přáním, které neodpovídá realitě,“ doplnil hejtman s tím, že v září by pak dle informací ŘSD měl být zahájen archeologický průzkum na druhý úsek z Časů do Ostrova v délce necelých 15 kilometrů. Celkově se za oba úseky předpokládá hodnota stavby dosahující 12 miliard korun.
Dálnice nesmí končit před velkými městy
Hejtman také upozornil na problematiku spojenou se stavem stávající komunikace I/35 a problémy související s ukončením prvních etap před Vysokým Mýtem a Litomyšlí. „Nedovedu si představit, že dálnice v prvních dvou úsecích bude ukončena před Vysokým Mýtem a svedena na průtah vedoucí centrem města, dále na Hrušovou a Litomyšl. Již dnes je v těchto městech dopravní situace kritická, což se tímto dočasným opatřením rozhodně nezlepší. Proto jsme již před časem iniciovali vypracování studie na možnost vytvoření střídavých třípruhů na vhodných úsecích I/35, mezi které patří například oblast Gajeru za Litomyšlí nebo rovného úseku před Moravskou Třebovou. ŘSD znovu prověří možnost úpravy těchto úseků, což by zcela jistě stávající situaci usnadnilo,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Podle informací ŘSD by měla stavba páteřní komunikace pokračovat dalšími šesti úseky mezi Ostrovem a Starým Městem v délce téměř 60 kilometrů. „ŘSD předpokládá zahájení stavby v roce 2020 a její dokončení o čtyři roky později. Celá trasa do Mohelnice by měla být hotová v roce 2025, což je i tak velmi optimistický termín, ale skutečnosti odpovídá více, než některá prohlášení před loňskými krajskými volbami. Jako jeden z mála jsem od počátku tento termín uváděl a ukazuje se, že to byl předpoklad správný,“ uvedl hejtman Netolický.
 
Sbírku muzea obohatí trofejní zlatá přilba z roku 1932

Sportovní artefakty spojené se životem kraje tvoří zajímavou část sbírek Východočeského muzea. Patří mezi ně například i dva plochodrážní stroje, které bojovaly o Zlatou přilbu města Pardubice. Nyní muzeum získá i samotnou trofej z počátků slavného závodu.
„Sport je v krajském městě ikonickou záležitostí a Zlatá přilba patří mezi jeho nejvýraznější symboly. Východočeskému muzeu se naskytla možnost získat trofej ze čtvrtého ročníku Zlaté přilby, který se jel v roce 1932 ještě na místě dostihového závodiště na trávě. Rada Pardubického kraje tento týden schválila zvýšení příspěvku na provoz Východočeskému muzeu tak, aby tuto trofej mohlo za 250 tisíc korun zakoupit. Už před letošním ročníkem tedy bude v rytířských sálech představena nejen připravená přilba pro rok 2017, ale i ta historická, která už ve sbírkách zůstane,“ řekl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
„Příležitost zakoupit do svých sbírek tak významnou trofej se objeví zcela výjimečně, třeba jednou za třicet let. Tato zlatá přilba je výrobkem z dílny pardubického klenotníka Čeňka Lejhance, který vyráběl většinu těchto trofejí až do roku 1949. Má stříbrný základ a pozlacený povrch, okraj zdobený atickými motivy, v číslici jsou vsazeny brilianty,“ upozorňuje na jedinečnost artefaktu ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.
Zlatá přilba se po zakoupení stane součástí sbírky sportu, ta jako samostatný celek vznikla na přelomu 70. a 80. let 20. století. Obsahuje sportovní náčiní, dresy a sportovní oděvy, různé ceny a trofeje, prapory ale i bohatou písemnou a obrazovou dokumentaci sportovních odvětví v ní zastoupených. Podstatnou část sbírky tvoří předměty dokumentující sporty, díky kterým Pardubice vstoupily do povědomí domácí i světové sportovní veřejnosti: Velká pardubická steeplechase, plochá dráha (Zlatá přilba), letectví, lední hokej nebo tenis. PhDr. Zuzana Nováková
 
Východočeská galerie zdvojnásobí prostory pro práci s veřejností

Vztah k výtvarnému umění si děti vytvářejí bez předsudků už v předškolním nebo nízkém školním věku. Toho využívá i Východočeská galerie, která s dětmi i studenty intenzivně pracuje. Zatím nedostatečně vybavená dílna se ještě v letošním roce přesune z Domu U Jonáše do domu v těsném sousedství, kde získá dobré zázemí a dvojnásobný prostor v místě bývalé kavárny Apatyka.
Pardubický kraj se domluvil s vlastníkem domu na desetiletém pronájmu prostor, které budou propojeny s Domem U Jonáše v prvním patře a vybaveny potřebným mobiliářem. „Díky tomu získáme Tvůrčí ateliér s dobrým hygienickým a technickým zázemím i lepší přednáškový sál. Pro školy je umístnění ateliéru na Pernštýnském náměstí lépe dosažitelné hromadnou dopravou, než na zámku,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Kromě práci s mládeží se Východočeská galerie v Pardubicích věnuje i uměnímilovným dospělým, pro které pořádá nejen přednášky, ale také velmi oblíbené výtvarné kurzy. Také ty najdou v Tvůrčím ateliéru příhodné podmínky.
PhDr. Zuzana Nováková
 
Kraj nechá na svých školách opravit učebnu fyziky i kuchyň 

Nová kuchyň na Gymnáziu Svitavy, oprava střechy jevíčského gymnázia nebo rekonstrukce učeben fyziky, chemie i biologie na Gymnáziu v Holicích. Tyto a další projekty schválila Rada Pardubického kraje na svém jednání. Většina prací by se měla uskutečnit o prázdninách.
Prostory kuchyně na svitavském gymnáziu čeká kompletní rekonstrukce a modernizace. Rozhodla o tom na jednání Rada Pardubického kraje. „V kuchyni bude provedena řada úprav tak, aby prostory odpovídaly novým požadavkům na přípravu a výdej jídel podle platné legislativy,“ řekl radní zodpovědný za oblast školství Bohumil Bernášek. „Z větší části budou vybourány všechny svislé nenosné konstrukce a podlahy, rekonstruovat se budou i rozvody zdravotně technické instalace a navrhli jsme také opatření k odhlučnění jídelny. Součástí oprav bude i kompletní rekonstrukce kanceláře vedoucí kuchyně,“ vysvětlil Bohumil Bernášek. Kraj počítá, že modernizace kuchyně vyjde na necelých 13,5 milionu korun.
Rekonstrukce, tentokrát však střechy, se dočká Gymnázium v Jevíčku. „Valbová střecha je napadena dřevokazným hmyzem a houbou, proto ji necháme naimpregnovat a stávající hliníkovou krytinu nahradíme střešní pálenou krytinou. Nad hygienickými místnostmi bude zastřešení z předzvětralého plechu,“ uvedl krajský radní zodpovědný za školství Bernášek s tím, že opravy střechy, která je nyní v havarijním stavu, budou stát necelých 7 milionů korun.
Cílem oprav, které se uskuteční na domovu mládeže Středního odborného učiliště Svitavy a které také Rada kraje schválila, je snížit energetickou náročnost budovy. Zde kraj nechá zateplit obvodové zdi i plochou část střechy.
O něco náročnější opravy podstoupí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Poličce. Projekt spolufinancovaný Integrovaným regionálním operačním programem bude spočívat v přístavbě a vybavení odborných učeben. „V části objektu budou provedeny demolice stávajících svislých nenosných konstrukcí za účelem nového dispozičního řešení. Nové přístavby necháme provést obdobně jako stávající, tedy zděné, zastřešené jednoplášťovými, plochými, zateplenými střechami,“ komentoval radní pro školství Bohumil Bernášek a dodal, že předpokládané náklady jsou ve výši 30 milionů korun.
Na opravené laboratoře a učebny fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a výpočetní techniky se mohou těšit studenti holického gymnázia. S pomocí Integrovaného regionálního operačního programu zde Pardubický kraj počítá i s modernizací datových rozvodů a pokrytím Wi-fi signálem. „Na střešní terase dojde k rekonstrukci skladby vegetační střechy a úpravě zelených ploch pro potřeby výuky biologie,“ dodal Bohumil Bernášek. Předpokládané náklady na stavbu jsou zhruba ve výši jednoho a čtvrt milionu korun. Do nových učeben nechá kraj pořídit novou IT a audiovizuální techniku v hodnotě asi 1,5 milionu korun a školní pomůcky a přístroje za necelé dva miliony. Rada Pardubického kraje projednávala i projekt dodávky strojního vybavení školních dílen pro Střední průmyslovou školu v Chrudimi, ve kterém stále ve veřejné soutěži hledá dodavatele zakázky. 
 
Čtyřpruh u Parama bude hotov v listopadu

Dlouholetá snaha politiků TOP 09 zbavit silnici I/37 kolon, vznikajících u podniku Paramo, přináší hmatatelný výsledek. Klíčová dopravní tepna v Pardubicích se mění před očima řidičů už dva roky. Stavba čtyřpruhu je hotová ze tří čtvrtin, do plného provozu jej silničáři uvedou v listopadu. 
Kosmetické dodělávky za provozu sice potrvají až do konce ledna 2018, poslanec za TOP 09 Jiří Skalický však již nyní mluví o úspěchu: „O zařazení stavby do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury jsme v Poslanecké sněmovně usilovali několik funkčních období. Už jen dostat do státního rozpočtu jediný ‚řádek‘ a v něm první desítky milionů na přípravu bylo náročné. Navíc se situace komplikovala a tento řádek byl několikrát v ohrožení. Proto jsem rád, že se vše nakonec podařilo,“ připomíná Jiří Skalický. Financování stavby od minulého volebního období prosazoval spolu s tehdejším poslancem za TOP 09 Václavem Cempírkem a i v současné sestavě Sněmovny Jiří Skalický pozorně hlídá jak návrhy úprav rozpočtu, tak průběh samotné výstavbu čtyřpruhu. Pravidelně ji navštěvuje a sleduje, jak práce postupují. Nedávno například v doprovodu radního města Pardubice za TOP 09 Libora Slezáka.
„Náklady na stavbu této etapy jsou kolem 400 milionů korun. Výdaje jsou vyšší kvůli nutnosti udržet trvalý provoz na komunikaci i na hlavním železničním koridoru Česká Třebová - Praha. Pokud by se mohlo stavět za úplné uzavírky, ušetřili bychom nejen třetinu nákladů, ale i doby – to znamená téměř 150 milionů korun a rok času. Nicméně tento dopravní uzel je pro Pardubice natolik klíčový, že o úplné uzavírce nelze ani chvilku přemýšlet,“ dodává poslanec Jiří Skalický. 
Na exkurzi na stavbě čtyřpruhu si Jiří Skalický prohlédl nový most, sjezd k supermarketu Lidl i připravovanou cyklostezku. Ta by společně s připojovacím pruhem od Dukly na Hradec měla být otevřena do konce června. Hlavním cílem této stavební sezony je postavit nový most na místě starého. „Zaujala mě jedna perlička. Kvůli stavbě je pod mostem beznapěťová zóna. Takže vlaky jedoucí z hlavního nádraží musí vyvinout dostatečnou rychlost, aby tento asi 70 metrový úsek překonaly v podstatě setrvačností. Po tomto zjištění jsem si uvědomil, že vlaky, které jedou na nádraží z východu, raději zastavují hned zkraje nástupiště,“ dodává poslanec Jiří Skalický.
Stavba s názvem I/37 Pardubice – Trojice tvoří hlavní část kapacitního průtahu městem ve směru sever – jih. Ulehčí zejména řidičům jedoucím ve směru od Hradce Králové do Chrudimi či Přelouče. Komunikace je klíčová nejen pro krajskou metropoli, ale je i zásadní dopravní tepnou, která propojuje dálnici D11 s územím Pardubického kraje.
Stavbu roku může přihlásit stavebník, projektant i zhotovitel

Do konce června je možné přihlásit stavbu, která vznikla na území Pardubického kraje v uplynulých dvou letech, do soutěže Stavba roku Pardubického kraje.  Soutěž vyhlašuje každý druhý rok Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla, která byla zhotovena, kolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. července 2015 do 30. června 2017. Stavba musí být zhotovena na území Pardubického kraje. Také tentokrát se soutěží v pěti kategoriích: Rodinné a bytové domy, Stavby občanské vybavenosti, Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství, Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství a Obnova nemovitých kulturních památek. Podrobnosti včetně přihlášky najdou zájemci na webových stránkách: http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/.
„Už v minulosti některé úspěšné stavby ze soutěže v Pardubickém kraji uspěly i v celostátní Stavbě roku. Byl to například plavecký bazén v Litomyšli nebo Administrativní centrum Vinice v Pardubicích a dobře si vedla i Základní umělecká škola v Holicích,“ uvedl předseda poroty, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a pokračoval: „V loňském roce si některé z vítězných palem odnesly Stezka v oblacích na Dolní Moravě a Natura Park v Pardubicích. Vzhledem k tomu, že celostátní soutěž je každoroční a my pořádáme soutěž jednou za dva roky, mohou se investoři těchto dvou staveb přihlásit i do letošní krajské soutěže.“