Českotřebovský deník 165/2017 (15/6)
STUDÁNKA V PSÍ KUCHYNI ZNOVU OŽILA

Společnou podvečerní vycházkou konanou ve středu 7. června 2017 byla zakončena akce, jejímž cílem byla obnova „Studánky V Psí kuchyni“. Jelikož studánka se nachází na pozemku ve vlastnictví Lesů České republiky, postarala se o její obnovu organizační složka státního podniku „Správa toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové“ z Programu 2020.
Na místě si účastníci vycházky vyslechli povídání jak o studánce samotné, tak o Přírodní rezervaci Psí kuchyně, a na závěr proběhlo slavnostní svěcení studánky, které provedl farář římskokatolické farnosti Česká Třebová otec Miloš Kolovrátník.
Poněvadž do studánky se dostává i povrchová voda a nejrůznější nečistoty, nelze u ní na 100 % zaručit hodnoty pro pitnou vodu. To však pro většinu účastníků nebylo překážkou a z obnovené studánky se napily. Voda byla výborná.
Popřejme tedy milé studánce dlouhý život a spoustu spokojených výletníků. Přestože je ukrytá ve stínu lesa, na její přítomnost Vás upozorní cedulka umístěná u lesní komunikace.  Alice a Pavel Suší, ČSOP Podorlicko
 
Zrušení představení deštivé dny

Kulturní centrum se omlouvá, že bylo nuceno z důvodu nemoci zrušit divadelní představení Deštivé dny.  Takovou zprávu obdrželo KC od pořadatele - divadla Ungelt Praha až během dne 15/6. Náhradní termín představení je stanoven na 30/11 2017. Vstupenky zůstávají v platnosti. 
 
Zemřel Olbram Zoubek

Smutná zpráva o úmrtí Olbrama Zoubka, významného českého sochaře, který měl navíc úzký vztah i ke zdejšímu regionu, zejména Litomyšli, kde byl čestným občanem města, byla zveřejněna dnes v odpoledních hodinách. Jeho zetěm byl Michal Bregant, ředitel Národního filmového archivu, který zprávu zveřejnil. Olbramu Zoubkovi bylo 91 let.
 
Přívrat dostal krajskou dotaci na veřejné osvětlení 

Dotace určené problémovým  mikroregionům, mezi které patří i Českotřebovsko, rozděloval Pardubický kraj. Dotace byla přidělena také obci Přívrat u České Třebové. „Na nové veřejné osvětlení ve velmi frekventované části obce jsme získali od kraje dotaci ve výši dvě stě dvacet pět tisíc," informoval starosta obce Jan Stránský s tím, že hotovo by mohlo být ještě letos.
Českotřebovský cyklomaraton se jede v neděli 25. června

Sportovní areál pod sjezdovkou Peklák bude patřit příznivcům horských kol. Na hlavní trati 50 km loňské prvenství obhajují Čech Petr Šťastný a Slovenka Andrea Juhásová, závodit se bude rovněž na poloviční trati. V České Třebové v minulých letech třikrát zvítězil Jaroslav Kulhavý. Letos se uskuteční již devátý ročník.
Zásadní změnou je termínový návrat českotřebovského závodu do měsíce června. Vloni se závod jel až začátkem srpna. „V závodním kalendáři došlo pro letošní rok k několika změnám, červnový program se do jisté míry uvolnil. Nadále však platí, že závodů je strašně moc," připomíná pořadatel závodu Vladimír Vaněk, který se pro návrat do původního předletního termínu rozhodl z praktického důvodu: „Mám několik desítek spolupracovníků, týká se to především dobrovolných hasičů z obcí, přes jejichž území závod vede. Červnový termín je pro ně mnohem přijatelnější, v srpnu jich hodně jezdí na dovolenou," dodal.
Hlavní závod měří 50 kilometrů (okruhy 36 + 14 km), převýšení činí 1 200 metrů. Pořadatelé již vloni ubrali asfalt a přidali kilometry v terénu, dřívější silniční průjezd obcí Přívrat nahradil tříkilometrový úsek terénem. Pro méně zdatné bikery bude připraven závod na 25 kilometrů (jeden okruh) s převýšením 450 metrů.
V závodě na 50 km si nejlepší muži a ženy mezi sebou rozdělí rekordních 21 500 korun, finanční odměny čekají na osm nejrychlejších mužů a čtyři nejrychlejší ženy. Vítěz a vítězka závodu na 50 km získají navíc broušené poháry věnované starostou města Česká Třebová Jaroslavem Zedníkem. První tři závodníci v každé kategorii získají medaile, poháry a věcné ceny, oceněni budou nejstarší a nejmladší účastník závodu, nejlepší muž a žena s trvalým bydlištěm v České Třebové
 
Bude rozhodovat nejen cena, ale i termín splnění zakázky

O tom, kdo získá zakázku na rekonstrukci silnic v Pardubickém kraji, nebude nově rozhodovat pouze nabídnutá cena. Krajští radní se shodují na tom, že je důležité zajistit také co nejkratší možný termín pro dokončení stavby, aby nevznikaly zbytečné komplikace pro občany, kteří musí v období rekonstrukce využívat objízdné trasy. První zakázkou, která bude podle tohoto pravidla soutěžena, je modernizace silnice druhé třídy z Pardubic do Starého Hradiště v délce jednoho a půl kilometru. Kraj uspěl s žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a získá tak dotaci převyšující 22 milionů korun.
„Na příkladu rekonstrukce silnice v okolí Hrádku máme pocit, že doba realizace celé stavby je nadhodnocená. Jedná se o více jak jeden a půl kilometru dlouhý úsek, který je modernizován včetně odvodňovacího systému, ale doba stavby je naplánována na 18 měsíců, což se nám zdá neúměrně dlouhé. Shodujeme, že je nutné vedle ceny přihlédnout také k tomu, za jak dlouho jsou stavební firmy schopné celou stavbu dokončit a tím zkrátit dobu objízdných tras. Současný systém nenutí dodavatele nasazovat maximální možné kapacity tak, aby se celá stavba dokončila v co nejkratším možném termínu při zachování všech technologických postupů. Je pro nás nepříjemné, když si občané stěžují, že se na stavbě dlouhodobě nikdo nepohybuje a práce stojí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Poprvé tento parametr využijeme v případě výběru dodavatele na modernizaci silnice z Pardubic do Starého Hradiště. Celková cena modernizace činí téměř 26 milionů s tím, že kraj obdrží dotaci přesahující 22 milionů. Zbytek budeme hradit z vlastního rozpočtu,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
Celkem bude Pardubický kraj žádat o podporu 31 projektů v souhrnné výši dosahující 2,5 miliardy korun. V zásobníku projektů pro tento způsob financování jsou pouze silnice II. třídy, což je způsobeno nastavením dotačních podmínek, kdy je možné podpořit pouze silnice, které navazují na takzvané TEN-T sítě, což silnice III. třídy nesplňují.
 
Zaměstnávají handicapované 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil společně s radním pro oblast sociálních věcí Pavlem Šotolou společnost Ergotep v Proseči, která je zářným příkladem fungování sociálního podniku, jež zaměstnává handicapované a začleňuje je do pracovního kolektivu.
„Systém sociálního podnikání v našem kraji může být jednoznačně vzorem pro ostatní. Dlouhodobě a systematicky tuto oblast podporujeme a je vidět, že spolupráce funguje. Osobně doufám, že bude v budoucnu více společností podobných Ergotepu. Nejdůležitější ze všeho je, že se lidé s handicapem dostávají do běžného pracovního procesu,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že až 90 procent všech zaměstnanců společnosti tvoří tělesně nebo mentálně postižení. „Společnost si chválí také spolupráci s městem, což je jeden z nezbytných předpokladů dalšího rozvoje. Jsem proto rád, že se i místní samospráva k projektu hlásí a podporuje ho,“ dodal hejtman Netolický.
Společnost Ergotep působí v bývalém areálu společnosti ETA v Proseči. Mezi její klienty patří například Česká pošta, Československá obchodní banka, Tescoma či Hamé. „Firma úspěšně poskytuje také sociální rehabilitaci. Její zaměstnanci navíc pochází z různých koutů nejen našeho regionu. Do oblasti 40 kilometrů od Proseče má společnost zajištěný svoz. V případě delších vzdáleností jsou připraveny ubytovací kapacity,“ uvedl radní Pavel Šotola. „Jako kraj jsme s Ergotepem navázali spolupráci, kdy vedení společnosti poskytlo zaměstnancům krajského úřadu cenné informace v oblasti sociálního podnikání. Praktické zkušenosti byly přínosem při přípravě dotačního programu kraje na podporu sociálního podnikání,“ dodal radní Pavel Šotola.
 
Na start letní Tour de aleje u Přibyslavi se postaví milovníci sportu a alejí

Přibyslav – Sportovci, rodiny s dětmi nebo milovníci přírody si mohou v sobotu 15. července u Přibyslavi na Vysočině užít Tour de aleje. Tato prázdninová cyklojízda, kterou pořádá spolek Arnika, nebude jen sportovním zážitkem. Tři trasy rozdělené podle délky a náročnosti povedou účastníky nekrásnějšími alejemi v okolí Přibyslavi a cestou nabídnou i zajímavosti o stromech a alejích, zábavné hry pro děti, lokální občerstvení a další program. Příjemný den strávený s Arnikou v alejích upozorní na jejich krásu a význam.  Startovným navíc mnohou cyklisté podpořit celostátní kampaň Arniky “Zachraňme stromy”. Na start Tour de Aleje jsou třetí prázdninový týden srdečně zváni nejen obyvatelé Přibyslavi a okolí, ale lidé ze všech koutů republiky.
„Tour de Aleje se samozřejmě nesnaží konkurovat známému cyklistickému závodu, který se jede ve Francii. Naše cyklojízda je otevřena všem – fanouškům pozvolné i rychlé jízdy, milovníkům alejí a české krajiny, lidem z blízka i z daleka, malým i velkým. Všichni by si měli především vychutnat jízdu, užít zajímavá zastavení s výkladem a pokochat se krásnými alejemi Vysočiny,“ říká Natálie Pivoňka-Faltýnová, organizátorka cyklojízdy. „V závěru dopoledního programu se mohou jízdou znavení cyklisti těšit na koupání v Moři,“ tajuplně dodává Natálie Pivoňka-Faltýnová.
Trasy budou rozdělené podle výkonnostních kategorií a nabídnou průjezd například Lipovou alejí u Žižkova pole, na jejíž záchraně se Arnika podílela, Ranskou alejí ve Starém Ransku, Březovou alejí mezi Ždírcem a Sobíňovem a dalšími kouzelnými kouty Vysočiny.