Českotřebovský deník 166/2017 (16/6)
V Přívratu otevřeli lesní školku

V lese u Přívratu nedaleko České Třebové byla za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického otevřena lesní školka, kterou zřizuje Dětský lesní klub Letokruh. Ten nabízí předškolní vzdělávání v přírodním prostředí pro děti od tří do sedmi let.
„Jednoznačně vítám, že vznikají podobné aktivity, které povedou k tomu, že se děti budou seznamovat s lesním prostředím, ekologickým chováním a obecně v nich vybudují vztah k přírodě jako takové. V našem kraji již funguje několik podobných zařízení a jsem přesvědčený, že vzhledem k narůstající popularitě alternativních způsobů vzdělávání již v předškolním věku budou další následovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 
Dětský lesní klub Letokruh vznikl v roce 2016 rodičovskou iniciativou, jako nestátní nezisková organizace. Lesní mateřská školka je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Důraz je kladen na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny v přírodním prostředí. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby. Nejčastěji jsou to jurty, chatky či maringotky. Koncepci ovlivňuje Waldorfská a Montessori pedagogika.

Za ZŠ Nádražní měli žáci 1. - 3. tříd možnost hodiny tělesné výchovy navíc 

MŠMT již v minulém roce zahájilo projekt na podporu motorické gramotnosti dětí pod názvem "Hodina pohybu navíc". Je určen pro žáky na 1. stupni ZŠ od 1. - 3. třídy. Hodina navíc byla v uplynulém školním roce zařazena mimo školní vyučování v rámci školní družiny také na ZŠ Nádražní ulice. Důvody pro zavedení této možnosti byly: zlepšení  fyzické kondice dětí, zlepšení zdatnosti a pohybové dovednosti. Kolik dětí dnes umí kotouly, chytit a odhodit míč a kolik dětí vůbec dojde do školy pěšky? Tento program je vytvořen pro podporu rozvoje sportování u dětí a pro získání kladného vztahu ke sportu či pohybovým aktivitám. Aby děti měly radost z pohybu. 
Tento program je založen na sportovních hrách, které v sobě snoubí hravost, kolektivnost, komunikaci, spolupráci, respekt a disciplínu.  Nabízí rozvoj pohybové gramotnosti dětí a ukazuje, že sport baví. Důsledkem by měl být vytvořen trvalý vztah k pohybu ve svém volném čase buď s kamarády, nebo ve sportovním klubu, anebo se alespoň budou těšit na výuku TV, ze které se přestanou omlouvat. Děti získaly základní dovednosti  míčových her: fotbal, basketbal, házená, volejbal, ragby. Na přidanou hodinu tělesné výchovy nemuseli rodiče dětí nic doplácet.
 
Nový již 11. ročník CHL začne  15. září

Dne 13. června se za účasti 14 zástupců týmů CHL konala první přípravná schůzka nového ročníku soutěže.  Byly zde projednány návrhy na změny pravidel soutěže a také organizace nového ročníku 2017/2018. možnost kombinovaného startu hráčů registrovaných v soutěžích ČSLH a zároveň v CHL –  tento návrh neprošel. Další požadavek na možnost startu brankářů registrovaných v soutěžích ČSLH (zde také návrh ze strany vedení TJ Lokomotiva ČT – mládež bude ještě řešen elektronickým hlasováním zástupců jednotlivých soutěžících týmů. Pokud by byl odsouhlasen, tak by brankář mohl nastoupit v CHL a zároveň v soutěžích organizovaných ČSLH, avšak do výše okresní soutěže v kategorii dospělých a krajské soutěže v kategorii mládeže. V pravidlech budou na nadcházející sezonu doplněny pokuty za nesportovní chování hráčů (důvod je ochrana rozhodčích před zbytečnými výpady neukázněných hráčů). Řešila se kontumace hráče, který nastoupil v CHL a v sezoně začal hrát soutěže ČSLH, nebude kontumace, pokud nenastoupí vědomě v dalším pokračování soutěže. Hráč musí být na soupisce týmu CHL zpětně 3 roky.

Další změny v pravidlech nebyly požadovány, vychází se tedy z pravidel předchozího ročníku.

Počet zápasů bude upřesněn na základě množství přihlášených týmů a herního systému

Pro sezonu 2017 / 2018 bude hrací systém upraven, tak aby se hrálo PLAY – OFF

Cena jednoho zápasu pro tým je stanovena na 1 475,- Kč včetně DPH

Hrací systém bude stanoven na základě přihlášených týmů, bude se ctít nasazení týmů na základě výsledků z loňské sezóny.

Věkové hranice dle stávajících pravidel, včetně hráčů organizovaných v ČSLH

Zahájení soutěže předpoklad 15. 9. 2017 (možnost předehrávek 11. 9. 2017) Přihlášky do 28. 7. 2017

 
Dům hudby pro 21. století

Pardubice (15. 6. 2017) – Že si budova pardubického Domu hudby může zachovat svou původní kvalitní architekturu a zároveň dobře sloužit moderním potřebám hudebního stánku pro 21. století, se shodli architekt Jan Třeštík, autor původního díla, a Ondřej Teplý, zástupce nové architektonické generace. Oba oslovil ke spolupráci 1. náměstek hejtmana Roman Línek s tím, aby společně navrhli projektový a investiční záměr na modernizaci společenské části Domu hudby, který je od roku 2001 v majetku Pardubického kraje. Tento týden záměr schválili krajští radní.
Již v minulém roce byla připravena projektová dokumentace na „Realizaci úspor energie - Konzervatoř Pardubice“, na kterou se kraji podařilo získat osmimilionovou dotaci z evropského programu pro životní prostředí. „V tomto projektu jsou kromě drobných dispozičních úprav navržena energeticky úsporná opatření na vnější obálce budovy, tedy především výměna oken a zateplení střechy. Pohledově se zvnějšku téměř nic nezmění,“ uvedl Roman Línek. S tímto projektem se počítá na přelomu let 2018 a 2019 a celkové náklady budou činit 40 milionů korun.
Úpravy společenských částí budovy budou tento projekt doplňovat. „Měly by významným způsobem zvýšit technickou a architektonickou úroveň interiéru této části budovy. Koncertní sál by měl být vybaven audiovizuální technikou, která umožní pořádat i moderní multimediální produkci, což dosud nebylo možné. Celkové vnímání budovy by mohla zlepšit také rekonstrukce a doplnění venkovních ploch, zdůraznění osy z třídy Míru kolem Domu hudby na Podzámecký park a v neposlední řadě i usnadnění parkování aut i jízdních kol,“ dodal Línek.
Architekti dostali zadání zvětšit zázemí nejen pro návštěvníky koncertů, ale i uživatele budovy, od foyeru sálů přes kavárnu až ke vstupu do prostor Konzervatoře, a vytvořit tak přirozenou interiérovou kolonádu v půdorysu písmene U.
„Navrhli jsme provozní oddělení prostor kavárny, která v současné době nevhodným způsobem přerušuje logickou komunikační trasu. Vycházíme také vstříc požadavkům na minimalizaci hluku z kavárny, který ruší průběh koncertů nebo případné nahrávaní. Kromě toho se kavárna vrátí ke svému jednoduchému vzhledu bez nánosu řady úprav z minulých let,“ řekl Jan Třeštík.
Interiér vstupní haly nejen směrem k sálům, ale i směrem ke konzervatoři, bude doplněn novým vybavením, mobiliářem a doplňky. „Chtěli bychom podpořit kvalitu stávajících prostor v přízemí, jejichž devizou jsou krásné průhledy ven směrem k zámku. Kvalitní a hodnotné prvky interiéru, jako je dlažba a charakteristické obklady včetně podhledů, doplníme o jednoduchý sedací nábytek včetně stolečků.  Cílem je  sjednocení celého prostředí po vizuální stránce a zároveň zlepšení technických parametrů,“ sdělil Ondřej Teplý.
Důležité budou také úpravy koncertních sálů, a to jak velkého, tak malého i komorního, které využívá především Konzervatoř. Všechny získají nové pódium, osvětlení i ozvučení, ve velkém sále bude opravena klimatizace, zvuková kabina a zakoupena potřebná audiovizuální technika.
„Původně jsme uvažovali jen o  úpravách předsálí Domu hudby v částce do několika milionů korun, ale ukázalo se, že bude správné tento krajský reprezentační prostor pojmout komplexně. Na stavební a interiérové úpravy počítáme s částkou přibližně 20 milionů korun a rozsah zakázky na audiovizuální a technické vybavení se zatím propočítává,“ uvedl Roman Línek. Ten také bude nyní jednat s městem Pardubice o možných úpravách prostoru před Domem hudby včetně uspořádání parkoviště, chodníků i veřejného osvětlení. Tyto prostory jsou totiž v majetku města.
 
Změní se život obyvatelům v Kladrubech nad Labem? Záleží i na nich

Na besedě na téma Národní hřebčín Kladruby nad Labem a UNESCO se v Císařském hostinci v areálu hřebčína sešli občané s vedením podniku a také dalšími hosty. Byli mezi nimi i 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který je předsedou Rady památky Krajina kočárových koní v Kladrubech nad Labem, a Radomil Kašpar, starosta Litomyšle a předseda dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO.
Působivé představení nedávné revitalizace hřebčína na fotografiích před a po rekonstrukci všem názorně ukázalo rozsah změn, které se mohly uskutečnit právě proto, že byl hřebčín v roce 2007 zařazen na indikativní seznam UNESCO. Představitelé hřebčína pak seznámili občany se svými střednědobými i dlouhodobými plány.
Už v loňském roce stoupla návštěvnost kladrubské a slatiňanské části hřebčína dohromady na 60 tisíc lidí za sezónu. Pro hřebčín je satisfakcí, že si návštěvníci uvědomují kulturní bohatství, které zde máme v 500leté tradici šlechtění kočárových koní a utváření krajiny pro jejich chov. Jinde ve světě totiž řada hřebčínů zaniká nebo se privatizuje a místo nich vznikají spíše sportovní jízdárny.
Při procesu usilujícím o zápis na listinu kulturního dědictví UNESCO by se mohla návštěvnost ještě zvyšovat. „V rámci svazku obcí České dědictví UNESCO jsme si zadali průzkum, kam zahraniční turisté v České republice jezdí na výlety. Vyplynulo z něj, že každý třetí hned po Praze vyhledává místa ze seznamu UNESCO. Většinou se jedná o jednodenní výlety, ale Kladruby nad Labem by byly velmi dobrou zastávkou na okružní cestě po některých z nich,“ řekl Radomil Kašpar, starosta Litomyšle.
Pardubický kraj má zájem na tom, aby se při rozvoji tohoto území předešlo možným kolizním situacím. „Zadali jsme proto vypracovat Rozvojovou studii Kladrubska, která prověří možnosti rozvoje infrastruktury, a to jak dopravní včetně cyklotras, cyklostezek a pěších tras a samozřejmě parkování, tak v oblasti služeb pro cestovní ruch. Důležité bude navigace a napojení na další turistické cíle i návaznost na územní plány obcí. Dokument bude hotový do konce října,“ uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje.
Život obyvatel Kladrub nad Labem se asi nezmění tolik, jako například v Českém Krumlově, kde 60 procent podnikatelů žije z cestovního ruchu, ale bude záležet na jejich podnikavosti a invenci, jestli tuto příležitost využijí. Se svými 450 obyvateli jsou třikrát větší než obec Holašovice, která je na seznamu UNESCO od roku 1998 a úspěšně těží z této popularity s pouhými 140 obyvateli.