Českotřebovský deník 167/2017 (17/6)
Předprázdninové vystoupení žáků ZUŠ v Domě s pečovatelskou službou

Na základě vzájemné dohody se vystoupení žáků ZUŠ ve společenské místnosti DPS konají pravidelně jednou za měsíc, samozřejmě mimo prázdniny. Poslední předprázdninové vystoupení  se konalo v pátek 16. června  odpoledne, vystoupili úspěšní žáci tříd  B. Mimry, M. Mimrové a A. Hermanové. Mimořádně zde bylo vystupujících více než obvykle, protože přišly babičkám a dědečkům do DPS zazpívat také spojené třídy hudební nauky z I. ročníku ZUŠ. Vystoupení žáků ZUŠ se moc líbilo.
 
Zahradní slavnost na MŠ Vinohrady

Na konci školního roku probíhá u nás v mateřské škole Zahradní slavnost, na které se loučíme s našimi předškoláky. Přestože nám letos nevyšlo hezké počasí, nebylo to žádné smutné loučení! 7. června se všichni budoucí školáci sešli se svými rodiči, prarodiči a sourozenci na naši školkové zahradě, kde byl pro ně připraven zábavný program. O ten se letos postaral pan Krejčík, který nás pobavil nejen svým humorem, ale také veselými písničkami. Děti měly také možnost zaskákat si na nafukovacím hradě, který byl pro ně připraven na hřišti nebo ochutnat občerstvení, které jsme pro ně připravili. Celou akci jsme slavnostně završili šerpováním, kde každý předškolák dostal mimo šerpy také památeční knihu s fotografií celé třídy. A i když jsme na konci celé akce stáli na zahradě s roztaženými deštníky, tak se nám odpoledne vydařilo a věříme, že si i naši předškoláčci odnesli z tohoto slavnostního dne hezké vzpomínky. Nela Vavřínová, učitelka MŠ Vinohrady
 
kraj vyhlásí třetí výzvu na kotlíkové dotace

Pardubický kraj vyhlásí na konci letošního září třetí výzvu pro fyzické osoby na poskytnutí takzvaných kotlíkových dotací. Příjem žádostí, které se nově budou pravděpodobně podávat elektronicky, kraj zahájí na konci října. V řešení je také způsob, který by umožnil podat žádost lidem, kteří nemají volný přístup k internetu.
Další projekt kotlíkových dotací bude probíhat od 27. září 2017 do konce roku 2020. Příjem žádostí o poskytnutí dotace konečným uživatelům zahájíme do 31. října. Celková dotace je ve výši téměř 178 milionů korun,“ řekla krajská radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.
Na základě doporučení Ministerstva životního prostředí a naší zkušenosti s příjmem žádostí o kotlíkové dotace v předchozích dvou výzvách pouze v listinné formě připravuje oddělení informatiky Pardubického kraje systém pro elektronický příjem žádostí,“ informoval vedoucí úseku kotlíkových dotací Pardubického kraje Adam Kubíček a dodal, že pokud má být systém spuštěn pro příjem žádostí třetí výzvy, je nutné, aby jeho ostrá verze byla připravena pro žadatele již při vyhlášení výzvy na konci září.
Podle hejtmana Martina Netolického však nemusí být elektronické podání jedinou variantou. „Musíme zajistit, aby žádost mohli bez problémů podat i lidé, kteří nemají bezproblémový přístup k internetovému připojení. Nechceme žádného žadatele znevýhodňovat, a proto vedle elektronického příjmu žádostí řešíme také jinou formu,“ sdělil hejtman Netolický.
Aktuální informace zájemci naleznou na stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
 
Vzpomínka

Čas ubíhá a nevrací co vzal,
vzpomínky v našich srdcích žijí dál.
Dne 17. června jsme si připomněli první smutné výročí pana Josefa Hubálka.
S láskou vzpomíná manželka a děti.
 
ZÁPIS DO TANEČNÍ ŠKOLY

ZÁPIS DO TANEČNÍ ŠKOLY PRO NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ČLENY PROBĚHNE  NA STRÁNKÁCH TŠ V ČERVENCI 2017.
Odkaz http://www.skola-ct.cz/
 
Vzpomínka na Evžena Šimka 

Je tomu již dvacet let, kdy nás náhle, bez slova rozloučení opustil kamarád, vášnivý fotograf, velký skaut Evžen Šimek. Evžen Šimek, ač rodák z nedaleké obce Rybník, byl velkým patriotem České Třebové. Po rozpuštění Junáka v roce 1969 se stal dobrovolným hasičem, pilným fotografem a jakoby čekal na změny, které jednou musely přijít. Při obnově skautingu po dvaceti letech byl Evžen jedním z mladší generace, který se hned zapojil do činnosti jako člen znovuobnoveného III. oddílu mohl své znalosti a zkušenosti získané pobytem v přírodě předávat svým mladším bráškům. Svou cílevědomost, trpělivost a smysl pro spravedlnost při výchově mladší generace mohl každoročně využít při vyvrcholení skautského roku a to na skautském táboře. Tak se dělo každoročně až do roku 1997, kdy velká voda Moravské Sázavy zaplavila skautský tábor v Tatenicích.  I v této těžké chvíli stál Evžen Šimek v čele evakuace tábora a mohl tak zúročit své bohaté  zkušenosti. Po návratu do zaplavené České Třebové pilně dokumentoval dramatické okamžiky velké vody. Snad vysílením, snad osudem, byl den 12.7.1997 jeho dnem posledním. Jeho památku nám teď, kromě několika generací skautů, mnoha alb s fotografiemi připomíná dřevěný kříž, jež vídají kolemjedoucí v polovině stoupání na „Podkovu“ při své cestě z Rybníka do Třebovice v Čechách. Na jeho počest byla pořádána fotosoutěž s názvem “Okem Evžena Šimka“
 
Promenádní koncert v Javorce v neděli 18. června od 15 hodin

Srdečně zveme všechny přátele populární (taneční, jazzové, rockové) a dechové hudby na Promenádní koncert Základní umělecké školy Česká Třebová. V programu vystoupí Taneční orchestr ZUŠ Česká Třebová a jako host Dechový orchestr Pivoňka ze ZUŠ Svitavy. Program bude zahájen v neděli 18. června v 15 hodin v Bennewitzově hudebním pavilonu v parku Javorka v České Třebové. Těšíme se na vaši návštěvu. Milan Špičák, Jaroslav Dvořák (vedoucí souborů) a členové obou orchestrů. V případě nepříznivého počasí proběhne koncert v malém sále Kulturního centra.
 
Slavnostní ukončení Univerzity třetího věku na Dopravní fakultě Jana Pernera před 10 lety

V pátek 8. června 2007 v 10 hodin dopoledne se v zasedací síni  radnice v České Třebové konalo za přítomnosti děkana Dopravní fakulty Jana Pernera prof. Ing. Bohumila Culka, CSc.,  proděkana doc. Dr. Ing. Libora Beneše, vedoucího českotřebovského Dislokovaného pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Ing. Jaromíra Zelenky CSc. slavnostní zakončení  studia již třetího běhu Univerzity třetího věku v České Třebové.  Přítomna byla  také doc. RNDr. Jaroslava Machalíková, CSc.,  garant studia Univerzity třetího věku v České Třebové. Čtyřsemestrové  studium  s názvem "Dopravní technika v současné Evropě" se uskutečnilo ve dvou ročnících  v letech 2005 - 2007 na českotřebovském dislokovaném pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice formou pravidelných studijních dnů a soustředění. Studium zahájilo 29 účastníků, absolvovalo 27 účastníků, nejstaršímu účastníkovi je 79 let, nejmladšímu 45 let. Všichni přistupovali ke studiu velmi aktivně a odpovědně,  přes často vyšší věk tím i pravděpodobnější zdravotní potíže měli vysokou studijní morálku a minimální absenci. Ve svém studijním nasazení  mohli být vzorem pro mnohé studenty denního studia.   Tradiční "Gaudeamus" si tito studenti zazpívali na českotřebovské radnici již naposledy, neboť další běh tohoto studia pro generaci seniorů Má být zahájen v říjnu letošního roku tentokrát už přímo v sídle fakulty v Pardubicich.   Studium Univerzity třetího věku mělo význam i pro generaci železničářů - důchodců z České Třebové, ale na konzultace dojížděli studenti i ze vzdálených měst.

Starostové se věnovali problematice zadávání veřejných zakázek

Další školení, které mělo za cíl pomoci a usnadnit nejen starostům, ale i dalším lidem pracujícím v samosprávách jejich každodenní práci, se uskutečnilo včera na Krajském úřadu. Školení se tentokrát dotýkalo Zákona o zadávání veřejných zakázek s důrazem na zakázky malého rozsahu a na zakázky mimo režim zákona.
Znalost vyhlášky o zadávání veřejných zakázek považuji za velmi důležitou. Všichni starostové a lidé pracující na městských a obecních úřadech vědí, že se bez ní neobejdou a že neznalost tohoto zákona může být zásadním nedostatkem,“ zahájila bezplatný seminář radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová. Ta si klade za cíl vycházet vstříc starostům měst a obcí a nabídnout jim bezplatně školení na nejrůznější témata.
Již nyní plánujeme další cyklus školení, který by měl začít hned v září. Pro začátek bych ráda poskytla možnost zúčastnit se semináře, který by byl zaměřený na osobní rozvoj. Tématem by mohl být například syndrom vyhoření nebo práce s problémovými občany, včetně praktického nácviku,“ dodala radní Štěpánová.
 
Také Pardubický kraj má bohatou lidovou kulturu

Mohlo by se zdát, že centrem lidové kultury jsou třeba jižní Čechy nebo Jižní Morava, ale právě Pardubický kraj má v této oblasti silné zastoupení. Na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO jsou zapsány Vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka.  Na národním seznamu má náš kraj tři statky z celkových šestnácti: jmenované masopustní obchůzky, východočeské loutkářství a vodění jidáše.
Od roku 2012 tvoří Pardubický kraj také svůj krajský seznam nehmotného kulturního dědictví a od roku 2015 oceňuje řemeslníky udržující tradiční řemeslné postupy titulem Nositel tradice Pardubického kraje. Celkem je na krajském seznamu nehmotného kulturního dědictví pět statků, kromě už tří zmíněných ještě stínání kohouta a velikonoční věneček a strom ve Střemošicích. Vedle toho máme zatím čtyři Nositele tradice – Zdeňka Bukáčka z Krouny, který vyrábí dřevěné hračky, Ladislava Chládky z Výprachtic, který dělá hračky štípané ze soustruženého bloku, Jiří Myšku ze Studnice, odborníka na sekernické práce a Davida Stejskala z Pardubic, který se zabývá tradičními tesařskými pracemi.
Také v letošní roce se oba seznamy obohatí. Mezi nehmotné kulturní dědictví bude zapsána ruční výroba žinylkových textilií v Hlinsku. „Na přerušené textilní tradice z poloviny 19. století navázal v areálu hlineckého Betléma pan Josef Fidler ve své Tkalcovně. Návštěvníci se mohou na celý proces ruční výroby podívat a jeho tradiční výrobky si také zakoupit,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a pokračoval: „Chceme co nejvíce pomoci s prezentací těchto tradičních řemesel, které se pojí s naším krajem, proto jim dáváme prostor na veletrzích cestovního ruchu nebo je nakupujeme jako prezentační dárky kraje.“
Rada Pardubického kraje odsouhlasila i dva nové Nositele tradice. „Sice jim tituly předáme až na slavnostním setkání v září na Pardubickém kraji, ale už teď mohu prozradit, že to je Lenka Kmošková, která v Sebranicích u Litomyšle plete nádoby ze slámy, a řezbář Jan Rejman z Vysokého Mýta, který vyřezává především betlémy a tradici předává i svým dcerám a vnoučatům,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
 
EUROVIA CS sbírala další ocenění za obchvat Chrudimi

Silnice I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – I/17. Stavba obchvatu I/37 významně odlehčila městu Chrudimi od tranzitní dopravy. Silnice I/37 totiž tvoří páteřní komunikaci ve směru sever – jih v Pardubickém kraji. Hlavní trasu stavby tvoří 5,850 km dlouhý úsek přeložky silnice I/37 mezi obcí Medlešice a křižovatkou se silnicí I/17. Tato část přeložky silnice I/37 navazuje na předchozí úsek přeložky této komunikace. Na stavbě je 7 mostních objektů, komunikace hlavní trasy kříží rovněž řeku Chrudimku a železniční trať ČD Chrudim – Hrochův Týnec. Stavbu realizoval závod Čechy východ a trvala celkem 28 měsíců. 
(Z tiskové zpráva společnosti Eurovia).  
Nutno podotknout, že by se nám taková silnice jako je na obrázku líbila také jako obchvat našeho města. Pokud bude pltait, že  páteřní komunikace kraje prochází jen Pardubicemi a Chrudimí, tak se obchvatu u nás nikdy nedočkáme. Za povšimnutí stojí doba výstavby, která je skoro 2,5 roku.  Přičtěme-li čekání a stavbu dálnice D35, pak přípravu atd., tak podobný obchvat kolem České Třebové vychází (optimisticky) tak v roce 2040....
 
Před deseti lety:  Lanový park Peklák v provozu  

V pátek 8. června 2007 proběhla úspěšná kolaudace, všechny strany se vzdaly odvolání, lanový park je tím pádem otevřen. Od soboty 9.6.2007 je již stanovena otevírací doba lanového parku denně od 10 do 19 hodin. Poslední nástup do programu je v 18 hodin. V době od deseti do 13 hodin je park přednostně určen pro sportující skupiny, pro jednotlivce po telefonické rezervaci na čísle 465 322 777. Pro mimořádné otevření lanového parku je třeba minimálně 5 klientů. Kompletní informace o parku, ceník apod. budou od pondělí uvedeny na webových stránkách firmy Eko Bi www.ekobi.cz.  V rámci lanového parku je zpřístupněno  27 překážek ve výšce od 2 do 8 metrů nad zemí. Celková délka "opičí dráhy"  je cca 300 metrů. Park tvoří dva okruhy, na prvním je 16 lezeckých prvků, na druhém  pak  všech 27 překážek. Přístup na lanový park mají všichni děti  a mládež ve věku nad deset let  s výškou 140 centimetrů a výše. děti do 13 let musí  doprovázet dospělá osoba.  Provozovatelem lanového parku je městská společnost Eko Bi. Kapacita lanové dráhy je cca 14  lezců, pro které má provozovatel kompletní vybavení.  Bezpečnost a instruktáž všech osob zajišťují dva pracovníci, každý tedy má na starosti max. sedm sportujících osob.  Vstup na dráhu je na nejnižším místě cca dva metry nad zemí, v případě potřeby nebo nouze je možný sestup dolů na kterékoliv plošině, případně i mezi plošinami, pokud nebude jiná možnost (vrátit se na předchozí plošinu nebo dojít na tu následující). Maximálně se počítá se sportováním osob s hmotností 120 kg.  Je nutné počítat s tím, že sportovní výkon je především o šikovnosti, nejde o žádný závod na čas, to by mohlo být na úkor bezpečnosti. Po celou dobu pobytu na lanové dráze se musí každý povinně jistit. I zdatným lezcům trvá absolvování celého delšího (a náročnějšího) lanového okruhu alespoň jeden a čtvrt hodiny, při prvním vyzkoušení to tedy bude jistě déle. Již o prvním víkendu si lanovou dráhu vyzkoušela řada sportovců. Za spolupráce dvou osob provozujících lanový park bezpečně slanit v případě potřeby z trasy mezi plošinami  menší dítě, aniž by by byla jakkoliv ohrožena jeho bezpečnost, nedojde ani k žádné stresové situaci. Lanový park je tedy bezpečně otevřen všem, kteří chtějí vyzkoušet svoji šikovnost. pro mladší než 13 let je nutná přítomnost dospělé osoby. ....
Od roku 2014 už není lanový park v provozu. Nad důvody těžko mudrovat . Moc jsme tedy tuto vymoženost nevyužili. Mnohým po zrušení přece jen chyběl, využité ovšem tak velké nebylo.
 
Převzít zodpovědnost za svůj život

„To, kde se teď nacházím, je místo, kam jsem sám sebe dovedl já sám“  Mark Dzirasa
Na občanskou poradnu se obracejí lidé, kteří se dostanou do těžké životní situace a nevědí si rady – rozpad rodinných vztahů, nemoc, ztráta práce, dluhy… Mají pocit, že se proti nim všechno spiklo a málokdy si uvědomí, že to jsou právě oni sami, kdo může vzít situaci do svých rukou.
Petr často sváděl vinu na ostatní. Kdykoli něco nedopadlo podle jeho představ, obvinil někoho jiného. Vinu za své problémy připisoval ostatním lidem nebo okolnostem a čekal, že jeho problémy za něho vyřeší někdo jiný - za sociálně slabé stát, za dospělé děti rodiče, apod., nebo že se problémy vyřeší samy. Nikdy se neptal sám sebe, zda něčím nepřispěl k nevítanému výsledku. I když byl upozorněn na nezvratná fakta, odmítal připustit nebo přijmout svou odpovědnost. Čekal, že za něho situaci vyřeší ostatní.
Je překvapivé, kolik lidí odmítá převzít odpovědnost za své činy a rozhodnutí.
Často se na naši poradnu obracejí rodiče, kteří mají problémy se svými dospělými dětmi. Tyto dospělé děti žijí u rodičů, nepracují, ani nestudují, žádným způsobem se nepodílejí na chodu domácnosti, často jsou zadlužené, arogantní, zlé a agresivní. Své rodiče pouze využívají, a těm samozřejmě dochází trpělivost.
V těchto případech si rodiče bohužel neuvědomují, že jsou jejich děti již skutečně dospělé a jsou schopné samy se živit, ačkoliv mnohdy nechtějí. Je třeba dát dospělým dětem možnost, aby se postavily na vlastní nohy, dovolit jim vykročit k samostatnosti. Je nutné nechat dospělé děti samostatně rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí, přestat jim prát, vařit, platit jejich složenky a půjčky, nechat je, aby se staraly samy o sebe.
Jsou-li rodiče ochotní sdílet dál společnou domácnost, je vhodné nastavit pravidla společného soužití a trvat na jejich dodržování. S láskou, ale důsledně. A pokud chování „dětí“ překračuje všechny meze, je nutné to řešit! Takováto situace totiž neprospívá ani rodičům, ani dětem.
Pokud vaši potomci nerespektují pravidla vzájemných dobrých vztahů a není možné se s nimi rozumně domluvit, v občanské poradně vám můžeme poradit, jak se svými dětmi jednat, jakým způsobem své nezdárné potomky vystěhovat z bytu, jak jim odhlásit trvalé bydliště, případně vás, rodiče, nasměrujeme na pomoc psychologa.
Občanská poradna má svá kontaktní místa v Ústí n.Orl., České Třebové, Lanškrouně, Letohradě, Vysokém Mýtě a Králíkách. Bližší informace najdete na www.uo.charita.cz, tel. 734 281 415, e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz
V České Třebové je OP otevřena každé pondělí 9-12 h. v budově MěÚ, Staré nám. 77.