Českotřebovský deník 168/17 (17/6)   
Čerpací stanice na místě bývalého řeznictví nebude

Naproti supermarketu Lidl bývalo Rybkovo řeznictví čp. 131. Budovu vykoupila společnost Klavarská elektrárenská, a.s. a spolu se společností Agile a zamýšlela v prostoru postavit čerpací stanici pohonných hmot, čímž by doplnila služby hypermarketu Tesco a dalších řetězců tak, jak to je  jinde. To se zřejmě nepodaří, protože proces stavebního povolení na akci nedopadl pro stavebníka dobře. Námitky měli především sousedé ze sídliště  Stadionu. Benzínka zde tedy  nebude. Demoliční příkaz do zakoupenou budovu však byl vydán a tak majitel objektu toto využil a nepoužitelná budova byla nedávno srovnána se zemí. Občané se ptají co zde bude. Odpověď je zatím neurčitá. Záleží totiž na dohodě vlastníka  parcely, kterým je Klavarská elektrárenská a.s. (stejně jako majitelka všech parcel v obchodní zóně Tesco) a společnosti Agile, s.r.o. (majitele sousedního pozemku)  s majitelem dalších pozemků Petrem Nejedlým v zóně. Nabízí se sice zajímavé možnosti, ale  nebudeme předbíhat....
 
Připravuje se rekonstrukce chodníků

Mimo velké akce, díky které budou vybudovány nové chodníky a osvětlení na průtahu města (která právě začala předáním staveniště) jsou letos v plánu také další rekonstrukce chodníků.  Jednak to je velká akce na sídlišti Křib (kde se však nepodaří udělat úplně všechno co je v majetku města) bude provedena ještě rekonstrukce chodníku v ulici Na Strouze od Úřadu práce k ulici Sadové,  rekonstrukce chodníku ve Felixově ulici a chodníku na sídlišti Křib. Město také realizuje obnovu komunikací a chodníků v okolí zimního stadionu  a budovy tzv. "internátu". Díky odsunu stavebních prací na nové tělocvičně až na pozdní léto bude možné realizovat rekonstrukci povrchů komunikace od křižovatky s ulicí Dr. Beneše až po nové parkoviště, stejně jako opravu schodů a přístupového chodníku  k učilišti. Práce bude provádět firma Agile, soutěž na dodavatele již proběhla v loňském roce. Finanční prostředky na tuto akci bude třeba ještě v rozpočtu města dodatečně navýšit, předpokládalo se, že stavební práce na nové tělocvičně obnovu komunikací neumožní.
 
Připravuje se úprava prostor v okolí rotundy sv. Kateřiny

Nejedná se jen o úpravu tzv. "starého hřbitova", ale prostoru před vchodem do zvonice.  Budoucí úpravu starého hřbitova je třeba nejdříve projektově  připravit. Do té doby je však třeba udržet tyto prostory v co nejlepším stavu.  V současnosti se zde vyskytují poškozené stromy, které prohlédne dendrolog a navrhne další opatření.  Divoká keřová zeleň např. loni volně rostoucí kolem zdí hřbitova mát být  odstraněna, na přání Spolku od sv. Kateřiny má být před areálem nová výsadba.
 
Za parnickou školou  bude rekonstruován most před Třebovku

Po zjištění "zdravotního stavu" tohoto mostu, navazujícího na Kyralovu ulici  se ukázalo, že původně plánovaní malá oprava nebude postačovat, neboť koroze kovových částí mostu je značná, proto bylo rozhodnuto o důkladnější opravě, která bude stát cca 600 tis. Kč.  Také změna rozpočtu města k 19. červnu počítá s takovým přesunem finančních prostředků tak, aby mohla být tato rekonstrukce v letošním roce provedena.
 
Město se připravuje na výkup parcel v lokalitě Hory

Město má zájem na dalším zachování sportovního areálu Hory a navíc přijalo nedávno záměr o tom, že v lokalitě vybuduje za předpokladu finančního podílu dalších osob a dotace  trampské muzeum. Předpokladem pro to je mít ve vlastnictví potřebné pozemky. Dosavadní vlastník JUDr. Felix Křížek nemovitostí v lokalitě prodává, město se proto o koupi pozemků zajímá. Na pozemcích JUDr. F. Křížka je již nyní zřízeno sportovní hřiště.  Při jednání byla nalezena shoda na ceně 45 Kč/m2  s tím, že lesní pozemky budou řešeny  samostatně podle určení ceny obvyklé.  Celkem jde o větší výměru 28413 m2 pozemků v ceně 1278 585 Kč.
 
Lhotečtí hasiči vlastnili unikát

Regionální muzeum Vysoké Mýto vykupuje raritní stroje i od firem z regionu, také od vysokomýtské Karosy nebo mýtské firmy Stratílek, která vyráběla hasičské stříkačky.  A tak nyní přibyl  do sbírek muzea také uníkát od hasičů ze Lhotky. Je to dvoukolová motorová čtyřválcová hasičská stříkačka Stratílek. „Je zajímavá tím, že si ji objednali a doposud ji vlastnili hasiči ze Lhotky u České Třebové a zůstala v původním laku a stavu. Jejím pořízením jsme si v nedávno zřízené expozici hasičské techniky firmy Stratílek v muzeu doplnili jakousi řadu stříkaček firmy. Máme šestiválcovou a tato nám chyběla,“ říká ředitel muzea Mgr. Jiří Junek.
 
Z roku 2003: jako první byl zřízen osadní výbor na Lhotce

Vedení města a rada města oslovila občany v okrajových částech s vlastním katastrálním územím a nabídla jim možnost zřízení osadního výboru. Do konce června zatím odpověděla jen část Lhotka, která jejíž zástupce Vlastimil Voleský předložil sedm členů osadního výboru, které zastupitelstvo schválilo. Jedná se o tyto občany: Ing. Beran Oto, Voleský Vlastimil,  Rybka Pavel, Mgr. Herník Vlastimil, Štusák Bohumír,  Ing. Sýkora Petr, Valenta Aleš.  Následně pak zastupitelstvo města, na základě §120 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, z určených 7 členů zvolilo předsedou osadního výboru Lhotka p. Ing. Otu Berana. Osadní výbor od této  doby zastupuje občany Lhotky, jeho předseda má na jednání zastupitelstva právo diskutovat. "Předpokládá se, že postupně vzniknou osadní výbory (mohou mít i méně členů) v ostatních integrovaných částech města, tedy např. ve Skuhrově, v Kozlově a ve Svinné. Bylo by to jen ku prospěchu věci, neboť představitelé města by získali tolik potřebnou zpětnou vazbu. Osadní výbory by také mohly pomoci při obnově společenského života v bývalých samostatných obcích", napsal redaktor zpravodaje v červnu 2003, tedy před 14 lety. Od této doby se osadní výbory s připojených obcích staly samozřejmostí, rozhodují také o směrování finančních prostředků určených pro obec (= městskou část) a upozorňují radu města a zastupitele na aktuální potřeby svěřeného území. V současné době je předsedou osadního výboru na Lhotce Aleš Valenta, osadního výboru ve Skuhrově Daniel Klika, osadního výboru v Kozlově Jan Stránský a osadního výboru ve Svinné Vlastimil Šmíd.
 
Před deseti  lety zemřel Bořek Ráb

Před deseti lety v létě 2007 odešel jeden z nejlepších fotbalistů z padesátých a šedesátých let. Začínal jako desetiletý kluk v tehdejším SK Parník. Nezůstalo jen u fotbalu, brzy k němu přidal i lední hokej.  V tréninku byl velmi svědomitý. Už v 17 letech hrál v roce 1947 za dospělé a byl tehdy u zrodu úspěšného období českotřebovského fotbalu Od roku 1954 byl pak hráčem českotřebovské Lokomotivy, hrál v krajském přeboru Pardubického kraje, poté v divizi a v závěru své hráčské kariéry hrál ve II. lize. Nejčastěji působil v záloze (s číslem 9) a jeho učebnicové přímé kopy lahodily všem příznivcům kulatého míče. Do historie fotbalu se v České Třebové také zapsal především odpovědným přístupem k povinnostem sportovce. Byl velkým příznivcem Slávie Praha. po skončení aktivní činnosti se nadále věnoval fotbalu, trénoval mládež a rekreačně si také zahrál v mužstvu "staré gardy". Jako senior se věnoval také běhání na tratích mimo dráhu a při jeho četných trénincích jsme mohli Bořka Rába potkat  často v okolí našeho města. V tabulkách najdeme, že se pětkrát postavil na start závodů Iscarex poháru v letech 1998 a 1999, kdy běžel např. Běh na Kozlovský kopec,  absolvoval Běh Javorkou, Běh na zámecký vrch v Rudolticích, Čertovský běh v Damníkově nebo Vánoční běh Parníkem. Byl velký sportovní fanda a tak jsme jej mohli vidět v dalších letech u závodů alespoň povzbuzovat přihlášené závodníky.  Měl také velkou radost z toho, že se ve městě vybudoval zimní stadion a v první sportovní sezóně zde byl pověřen funkcí pořadatele.  Bořivoj Ráb byl jistě dnešní mládeži velkým sportovním vzorem.  (mm) ( Dolní snímek z nástupu na zápas II. ligy na Farářství- B. Ráb druhý zprava)
59. ročník Smetanovy Litomyšle 2017 zahájen 

V pátek 16/6 se na zámeckém nádvoří v Litomyšli konal Slavnostní zahajovací koncert letošní Smetanovy Litomyšle 2017.  Vystoupila Česká filharmonie s dirigentem Semjonem Byčkovem, jako sólista  Josef Špaček - housle.
Program:
Bedřich Smetana: Předehra k opeře Prodaná nevěsta 
Petr Iljič Čajkovskij: Francesca da Rimini, symfonická báseň op. 32 
Johannes Brahms: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 77  
O slavnostní atmosféře na koncertu se můžeme přesvědčit z fotografií Luboše Kozla. Koncert je tradičně zahajován českou státní hymnou, mezi tradiční hosty patří exprezident Václav Klaus, arcibiskup Dominik Duka, předseda vlády Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL Pavlem Bělobrádek a také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Litomyšl byla mezi čestnými hosty zastoupena  radním Pardubického kraje  Michalem Kortyšem, starostou města Radomilem Kašparem a ředitelem festivalu Josefem Piknou. Slunečné počasí se zhoršilo a tak bylo instalováno zastřešení... 
Letošní Smetanova Litomyšl se může pochlubit novou známkou kvality: Úctyhodných 715 festivalů z 39 zemí obdrželo známku kvality EFFE 2017–2018 označující mimořádně kvalitní festivaly v Evropě. Výsledky ohlásila v květnu mezinárodní porota v čele s předsedou Sirem Jonathanem Millsem. Certifikátem se může pochlubit také Národní festival Smetanova Litomyšl, za který jej v Praze, den před zahájením letošního 59. ročníku, převzal místopředseda správní rady Smetanovy Litomyšle Radomil Kašpar.