Českotřebovský deník 172/2017 (21/6)
Co přinesla I.  změna rozpočtu města 

Změny nejsou velké. Změna pouze zařadila do rozpočtu poskytnuté dotace a upřesnila některé položky. Největší zařazenou dotací je transfer Pardubického kraje na poskytování sociálních služeb ve výši téměř 9 milionů Kč. Byla zvýšena částka na zimní údržbu komunikací o 800 tis. Kč o 500 tisíc Kč byla zvýšena částka na výkup pozemků, aby byly prostředky na odkoupení louky za restaurací na Horácj od JUDr. Felixe Křížka (sportovní areál, trampské muzeum). Zabrání se tím možným spekulacím s pozemky, město také scelí svoje pozemky v oblasti. Novou položkou je částka 600 tisíc Kč na rekonstrukci mostu přes Třebovku v Kyralově ulici za parnickou školou, částka 485 tisíc Kč nutná na rekonstrukci chladící technologie zimního stadionu a 200 tisíc na rekonstrukci střechy a šatny kuželny TJ Lokomotiva, která nahrazuje problém se zastavením dotací do sportu. Opravy v kuželně jsou ale nutné, na podzim zde startuje mezinárodní ligová soutěž. Na poslední chvíli byla ještě do změny rozpočtu zařazena investice do úpravy budovy ZŠ praktické pro zřízení předškolního zařízení, tedy třídy mateřské školy, pobočky MŠ Vinohrady a to ve výši 850 tis. Kč. Patřily by tam i další změny, které ale nebyly dosud zřejmě vyčísleny, např. zvýšení částky na rekonstrukci komunikace, chodníku a schodů v oblasti na Skalce, kde bude letos oproti předpokladu celá akce dokončena.
Nabízím k dlouhodobému pronájmu byt 1+1 na Parníku poblíž marketu Lidl, v ulici Dr. E. Beneše.
Měsíční nájemné včetně energií 6 000,-. Telefon +420 778 487 981.
Velké investice v rozpočtu města jsou zpožděny

Některé položky v rozpočtu zůstávají, avšak nad uskutečněním visí velký otazník. Je to např. druhá největší položka v oblasti investic do rekonstrukce lehkoatletického stadionu na Skalce ve výši 9,8 mil. Kč. Dotační titul, kde bylo žádáno o třímilionovou dotaci, byl zrušen, bude třeba podat novou žádost a to vše znamená zdržení, že i v případě přiklepnutí dotace se tyto prostředky nestačí utratit. Rozumné by bylo, kdyby byl pro tyto prostředky nalezeno nějaké náhradní využití. Protože jinak se budeme chlubit, jak nám dobře vyšel rozpočet, ale přitom se stěžejní akce neuskutečnily. Jako dobrý projekt "pod čarou" je definitivní úprava komunikace na Skalce. Možná že by to ale chtělo ještě něco dalšího.... Chodníků a komunikací k opravám máme spoustu.
Ohroženo je také plnění rozpočtu u druhé největší investiční položky města "výstavba tenisové haly, kde bylo plánováno letos prostavět 8,5 mil. Kč. Výběrové řízení na dodavatele bylo zrušeno (zvýšilo údajně neočekávaně cenu), upravuje se nově zadání (vypouští se budování tribuny pro diváky). Tím se vše zdržuje. Výběrové řízení se bude opakovat snad již během prázdnin. Je pak otázka, kdy bude moci dodavatel na akci nastoupit... Akce má pokračovat i v příštím roce.
Největší položkou v oblasti investic je rekonstrukce chodníků a osvětlená podél silnice I/14, kde město využívá dotační prostředky má pro letošní rok hodnotu 13 milionů korun. Akce se 16. června rozběhla, avšak nutno konstatovat, že se tak mělo stát už daleko dřív. Proces s výběrem dodavatele (Sovis Hradec Králové) trval poměrně dlouho, takže není tuto akci možné zkoordinovat s investicí ŘSD, kde je připravena a vysoutěžena rekonstrukce povrchu  komunikace s délkou 2,2 km od světelné křižovatky na Lhotku s využitím tzv. "tichého asfaltu". Akci má provádět společnost Chládek a Tintěra, na kratší úsek odmítá nastoupit, nebylo to v podmínkách výběrového řízení. Přípravná investice města nebude včas dokončena. Rekonstrukce povrchu I/14 se tak přesune na příští rok.   (mm)
 
Dlouhodobě pronajmeme zařízené kosmetické studio v České Třebové za velmi výhodných podmínek. Vhodné i na masáže, nehtovou modeláž a další služby. 731 465 619

Novým předsedou finančního výboru města je MUDr. Martin Formánek

Zastupitelstvo města na schůzi 19/6 vzalo na vědomí rezignaci JUDr. Martina Netolického, Ph.D. na funkci předsedy i člena finančního výboru a jmenovalo do této funkce MUDr. Martina Formánka. Na uvolněné místo člena finančního výboru jmenovalo Jana Homoláče (ČSSD). Tím má finanční výbor opět 7 členů, kterými jsou MUDr. Martin Formánek, PhDr. Petr Poldauf, Mgr. Milan Mikolecký, Petr Havlena, Jan Homoláč, Pavel Doubrava a Josef Kubíček.
 
Vyhláška o regulaci provozní doby hostinských zařízení (zatím) nebude 

Návrh vyhlášky, omezující provozní dobu hostinských zařízení v oblasti na Splavě byl vypracován, vyhláška měla být projednána a schválena na červnovém jednání zastupitelů. Nakonec byla z programu vyřazena, neboť více zastupitelských klubů proti vyhlášce protestovalo jako ke zbytečně svazující a omezující, také diskriminující provozovny jen úzké oblasti. Vždyť na zajištěné nočního klidu máme platnou vyhlášku, jen ji dodržovat. Není k tomu třeba schvalovat nic jiného. Problém je zatím odložen, zřejmě se k němu zastupitelé ještě na podzim vrátí. Uvidíme jak to dopadne.
 
Mateřská škola u koupaliště přijme kuchařku ( i nevyučenou se vztahem k vaření) .
Nástup do 1. 9. 2017. Telefon 736518003

Nový vlakový jízdní řád  už nyní na obzoru - horší než dosavadní 

Na webových stránkách szdc.cz je zveřejněn návrh vlakových jízdních řádů. Zde vidíme opět průjezd směr Bratislava včetně jediného ranního momentálně zastavujícího vlaku Csardas, které údajně zařídil pro Českou Třebovou poslanec Martin Kolovratník (ANO). Zřejmě se už této lahůdky Třebováci a lidé z okolí dost nabažili, tak už další  zastavování zrušíme - volby nevolby.  Zajímavé je zastavovaní vlaků vyšší kategorie na zastávce(!) Ústí-město. A pak, že to nejde. Prostě musíte mít na správných místech kontakty. Je to nekonečný boj, stačí dva zaujatí inženýři, aby se vše pak spoustu let dělalo podle nich.
 
Dvěstě tisíc pro Orlickoústeckou nemocnici

Zastupitelé schválili poskytnutí dotace 200 tisíc Kč Nadačnímu fondu "S námi je tu lépe" Orlickoústecké nemocnice za účelem pořízení Fetálního monitoru STAN pro gynekologicko-porodnické oddělení. Předsedou fondu a iniciátorem jeho vzniku je Ing. Kvido Štěpánek, (Bravo Jablonné n.O.) za Orlickoústeckou nemocnici  vystupuje člen správní rady fondu a bývalý ředitel orlickoústecké nemocnice MUDr. Jiří Řezníček, který  zastává nyní  funkci náměstka ředitele pro léčebně preventivní péči nemocnic Ústí n.O., Svitavy a Litomyšl. Podobné dotace poskytlo město Česká Třebová pro uvedený fond i v předchozích třech letech
 
Týden sportu 2017 - fotografie ze sportování v Javorce - najdete ZDE. Výsledky budou na webu tyden-sportu.cz

 
Informační tabule na Slovanské ulici nevyužitá 

Je pěkná, ale prázdná nevyužití. Jistě nebyla laciná. Někdo si její využití naplánoval, nebo byla navíc? Vedle je druhá stejná využitá jako úřední deska města, bohatě postačí. Jinde by byla využita lépe. Podobě jsou zbytečně instalované zasklené skříňky na náměstí Jana Pernera, tedy dopravním terminálu.  zřejmě jsou ve vlastnictví soukromé firmy, prázdných  zasklených infoskříněk je zde více, zato není v celém frekventovaném prostoru žádná plakátnice. Píšu to opakovaně několik let.  Pozemky patří městu, neměl by to být problém. Vždycky zde plakátnice byla.  Architekt ji do projektu nezařadil a tak tam prostě není.  pětiletá "doba hájení", kdy nemohlo dojít k žádným změnám již přece uplynula, trak by k tomu byla cesta volná. Vždyť každý by jistě rád zde umístěnou plakátnici využil, daleko raději než např. u bývalé prodejny na Zámostí, kudy téměř nikdo nechodí....  Taky by zde mohla být skříňka s úmrtními oznámeními. To ovšem musel někdo chtít ...  (mm)
 
Téměř tři miliardy korun na výstavbu přivaděčů k dálnici D35

Téměř tři miliardy korun se zavázala vyčlenit česká vláda na výstavbu přivaděčů k dálnici D35 na území Pardubického kraje. Krajští zastupitelé proto na svém úterním jednání schválili aktualizaci Memoranda Ministerstva dopravy a Pardubického kraje o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti, jehož původní verze byla podepsána v dubnu 2006.
„Aktualizace memoranda je pro nás velký úspěch, protože se Ministerstvo dopravy zavazuje ke konkrétním investicím do našeho regionu, které nezbytně potřebujeme a souvisí s výstavbou dálnice D35 v celé délce na území kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš.
Součástí memoranda jsou tyto investiční akce navázané na výstavbu dálnice D35:
Přeložka silnice II/298 mezi mimoúrovňovou křižovatkou Rokytno na D35 a dnešní I/35 v limitní výši 200 milionů korun.
Přeložka silnice II/322 kolem Dašic v limitní výši 300 milionů korun
Přeložka silnice II/322 v úseku Černá za Bory - Dašice v limitní výši 200 milionů korunm
Modernizace silnice II/358 mezi Českou Třebovou a Litomyšlí v limitní výši 200 milionů korun.
Modernizace silnice II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí v limitní výši 100 milionů korun.
Modernizace silnice II/312 v úseku Choceň - České Libchavy - Žamberk v limitní výši 500 milionů korun.
Prodloužení silnice II/312 v nové trase na I/35 ve vazbě na D35 MÚK Vysoké Mýto, západ v úseku Vysoké Mýto - Choceň - Mostek v limitní výši 1,2 miliardy korun. V případě nepotvrzení proveditelnosti a ekonomické rentability této akce bude provedena přeložka a modernizace silnice II/357 v úseku Vysoké Mýto - Choceň ve vazbě na mimoúrovňovou křižovatku Vysoké Mýto, západ na D35 a modernizace silnice II/315 v úseku Týnišťko - Choceň v souhrnné limitní výši 520 milionů korun.
 
Bezpečnost nadevše 

Tak by se daly shrnout projekty, kterým zastupitelé Pardubického kraje na svém úterním jednání dali zelenou. Finanční příspěvek získají policisté na nákup komunikačních zařízení a rekonstrukci nové stanice na Dolní Moravě. Horská služba pořídí z prostředků kraje moderní defibrilátory či vakuové dlahy.
K vyšší bezpečnosti občanů, turistů i silničního provozu má přispět nová policejní služebna v obci Dolní Morava. „Příspěvkem ve výši 200 tisíc korun chceme přispět k úpravě bývalé požární zbrojnice, které bude sloužit potřebám Policie ČR. Jedná o součást opatření ke zvýšení bezpečnosti a řízení silničního provozu v obci, která znatelně pocítila rozvoj turismu a stala se jedním z nejvyhledávanějších resortů v České republice. Následovat bude vodorovné i svislé značení na průtahu obcí,“ dodal hejtman.
Větší bezpečí občanům zajistí nepřímo i nové technické vybavení, na které přispěje kraj jedním milionem korun Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje. To použije dar na nákup komunikačních zařízení s příslušenstvím, jako jsou tablety nebo chytré telefony, které splňují veškeré požadavky kompatibility s jejich stávající technikou. „Tablety policisté využijí pro plnění úkolů v přímém výkonu služby na území Pardubického kraje v oblasti krizového řízení a IZS, na monitorování provozu na silničních komunikacích, při dokumentování míst dopravních nehod, přestupků a trestných činů, při pátracích akcích v terénu a při dalších bezpečnostních opatřeních k ochraně života, zdraví majetku a veřejného pořádku,“ informoval Martin Netolický. Policisté se tak přímo na místě události budou schopni napojit do všech databází využívaných Policií ČR a budou moci online spolupracovat s dalšími jejími složkami.
Na dar ve výši půl milionu korun se po jednání zastupitelstva může těšit i Horská služba ČR. Ta finance použije také k pořízení technického vybavení, jako jsou automatické externí defibrilátory a fixační vakuové dlahy na končetiny a vakuové celotělové matrace. „Nové vybavení bude kompatibilní s vybavením Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a přispěje k vyšší akceschopnosti Horské služby ČR při poskytování pomoci návštěvníkům hor na území Pardubického kraje,“ vysvětlil hejtman Netolický.
 
8. den Pardubické nemocnice 

Dne 21. června měli v pardubické nemocnici slavnostní. Po obědě se venku na Trávníku před hlavní budovou konalo slavnostní zahájení akce za účasti pozvaných hostů, kde vystoupil jednak hejtman Martin Netolický, radní pověřený řízením oblasti zdravotnictví Valtr, ředitelka Pardubické a chrudimské nemocnice MUDr. Franková a další hosté. Součástí akce bylo předání šeku na 300 tisíc Kč pro účely gynekologicko-porodnického oddělení Pardubické nemocnice od vedení Elektrárny Opatovice.  Součástí Dne pardubické nemocnice byly také akce pro veřejnost. Fotografie Luboš Kozel.

Americký novinář poznával východní Čechy

Další z poznávacích cest pro zahraniční novináře, kterou zorganizovala Destinační společnost Východní Čechy společně se zahraničním zastoupením agentury Czech Tourism, se uskutečnila v minulých dnech na území Pardubického kraje.
Tentokrát se s naším regionem ve dvou dnech seznámil zakladatel a producent televizní stanice Czech-American TV John Honner. Ten poznal, jak se vyrábí a zdobí tradiční pardubický perník nebo si prohlédl Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem včetně zámecké části. John Honner navštívil také památkovou rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku a skanzen na Veselém Kopci. Součástí programu byla i prohlídka města Poličky a muzea Bohuslava Martinů.
John Honner se za dva dny mohl seznámit pouze se zlomkem všech atraktivních míst, které Pardubický kraj nabízí. I tak věřím, že si odvezl spoustu zážitků, a protože si vše dokumentoval, doufám, že i dostatek filmového materiálu, který americkým občanům přiblíží krásy našeho regionu. A snad je i naláká, aby se vydali k nám strávit dovolenou,“ řekl radní zodpovědný za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku René Živný.