Českotřebovský deník  176/2017 (26/6)
Českotřebovský zpravodaj - červenec 2017 byl dnes dokončen a předán do tisku

Je poslán teď v pondělí 26/6 večer do tiskárny,ve středu bude dokončena tiskařská a knihařská práce a ve čtvrtek a pátek proběhne jeho distribuce.  Červencový zpravodaj je opět poměrně obsáhlý, vůbec nepřipomíná prázdninové číslo. A přesto se na všechny příspěvky nedostalo, některé čekají až na další srpnové vydání.  Snažil jsem se v něm zachytit co nejaktuálnější informace a zprávy. Obsah vydání přiblížím během zítřka.  Příprava k tisku zabrala spoustu času, takže nebyl čas na lepší informování na webových stránkách, které bylo omezeno..
Půl roku 2017 budeme mít za sebou a je to možnost jak něco třeba i změnit. některé změny se budou týkat především webové stránky, uvidíme, jaká bude k tomu "prázdninová vůle."
 
Dražba pronájmu malého městského bytu  na Trávníku
Jde o byt 1+1 v domě čp. 1982 s velikostí 38 m2. Vyvolávací cena 47 tisíc Kč. Jde o II. kolo dražby. Dražba se koná 31. 7. v 17 hodin, přihlášky do 26/7.
Více najdete ZDE
 
Krematorium opět kouří ! A jak !
Podle zpráv očitých svědků se černý neprostupný kouř valil z komína městského krematoria v sobotu 24. června dopoledne v 10 hodin. Je s podivem, že  se problém stále vrací a není nikdo, kdo by zajistil ukončení problému.  Černý dým vzniká tehdy, když se nedodržuje technologie spalování a kdy se "šetří". Ovšem je jasné na čí to je úkor. Pro pohřebnictví jsou přísné normy, je třeba je dodržovat. O spalování je vedena dokumentace, neškodilo by, kdyby se zpětně zkontrolovala. Mělo by se to dělat pravidelně.  Městské krematorium má v pronájmu soukromá firma. 
 
Začínají prázdninové investice do školních budov.  

Mám k dispozici přehled investic v rámci Pardubického kraje. Investice do škol ovšem probíhají i v České Třebové.- je to především rekonstrukce topného systému a zateplení MŠ U Koupaliště, to s pomocí státní dotace. Dále budeme "za své" realizovat rekonstrukci budovy ZŠ praktické v Borku pro oddělení Mateřské školy. Samostatná MŠ zde nevznikne, bude to detašované pracoviště MŠ Vinohrady.  opravy budou probíhat i na dalších školních budovách, např. na budově nové školy ZŠ Ústecká se bude pracovat na opravě střechy.
V plánu jsou také rekonstrukce na budově gymnázia, konkrétně v suterénu budovy a poslední etapa výměny oken.  Před předáním budovy  Pardubickému kraji byly obavy. zda bude kraj na údržbu dostatečně přispívat.  Bylo to zbytečné, za poslední roky se zde podařilo tolik práce, jako za desetiletí před tím.
 
Do školství v Pardubickém kraji půjdou další desítky milionů korun z evropských fondů. Rada kraje na svém pátečním jednání projednala rozhodnutí o poskytnutí dotace na sedm projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu za celkovou částku přesahující 135 milionů korun.  „Chceme i nadále pokračovat ve zkvalitňování výuky na našich středních školách. U všech připravovaných projektů se tak jedná o výstavbu a modernizaci dílen, odborných učeben či laboratoří a nákup potřebného vybavení,“ uvedl radní Bohumil Bernášek. „Rozhodně ale toto množství není konečné, řada dalších projektů týkajících se krajských škol je ve stadiu přípravy,“ dodal Bohumil Bernášek.
 
Seznam schválených projektů
SŠ zahradnická a technická Litomyšl   Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku – 48,5 milionu korun ·      
Průmyslová střední škola Letohrad    Výstavba dílen a odborných učeben - 50 milionů korun
SOŠ a SOU Polička Přístavba a vybavení odborných učeben - 41 milionů korun
Gymnázium Žamberk Rekonstrukce a vybavení odborných učeben – necelých 10 milionů korun
Gymnázium Polička Zřízení a rekonstrukce odborných učeben a laboratoří – necelých 9 milionů korun
Gymnázium Hlinsko Rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří – 11,5 milionu korun
Gymnázium Litomyšl  Modernizace laboratoří přírodovědných předmětů – přes 14 milionů korun
 
 
Nový pěkný letecký pohled na areál Metrans 

dává dobrý přehled o tom, jaký je dnes rozsah tohoto logistického terminálu a lze usoudit, jak a kam se může ještě rozšiřovat (na úkor  nyní zbytečně velkého ranžíru)