I. Závěrečný koncertu žáků a souborů ZUŠ                       
 
K tradičnímu zakončení školního roku patří závěrečné koncerty žáků. Býval jeden, nyní jsou již hodně let koncerty dva, protože zde vystupují nejen sólisté, ale i soubory a sestavit z toho jeden společný koncert není prakticky možné. Také by nebylo dost míst v sále a koncert by trval více než 3 hodiny.  První ze závěrečných  koncertů se konal ve středu 7. června a tradičně byl zahájen představením nejúspěšnějších žáků hudebního oboru. Těch, kteří uspěli před porotou na soutěžích žáků ZUŠ, dobře reprezentovali naši školu a také naše město. Za své výsledky byli ředitelstvím školy odměněni. Mimo poděkování od Jarmily Holcové, statutární zástupkyně školy, a poukázky na nákup hudebnin  získali letos ještě navíc poukaz na rodinnou návštěvu koncertů Kruhu přátel hudby, což umožní shlédnout mistrovské výkony předních koncertních umělců na vlastní oči. Bude to v příštím roce poprvé. Je to ukázka dobré spolupráce Kulturního centra a základní umělecké školy.
Ti nejlepší "reprezentanti školy" si odměnu rozhodně zaslouží, za úspěchem na soutěžích jsou dlouhé hodiny nácviku přípravy bez diváků, v době, kdy se jiní baví, tak tito hudebníci věnují svůj volný čas hudebnímu nástroji.  Všechna čest a velké poděkování také učitelům ZUŠ, kteří se přípravě talentovaných žáků věnují, často také ve svém volném čase.  

V programu závěrečného koncertu  bylo zařazeno 13 sólových koncertních vystoupení. Vystoupili: Kristýna Vomáčková (klavír), Nella Řeháková (zobcová flétna) Hana Tomšová (příčná flétna) Filip Hrdlička (el. klávesy) Daniela Stránská (Zpěv) Anna Formánková  (klavír) Matěj Holakovský (violoncello), Václav Vitouch (housle) Jolana Svobodová (klavír) Filip Záveský (viola), Kkristýna Čížová (klavír) Martina Mikulecká (housle) a Natálie Pecháčková (Zpěv). 

Tím však nebyl program koncertu vyčerpán, protože na jeviště Malé scény nastoupil Orchestr bývalých žáků ZUŠ, který se poprvé sešel ke zkouškám s Františkem Kajetánem Zedínkem k přípravě oslav 70. výročí založení  hudební školy v našem městě. To bylo v roce 2015.  Po úspěšném vystoupení na slavnostním koncertu k tomuto výročí školy si jeho členové orchestru slíbili, že nic nekončí, ale pokračuje. A tak se opět po celý školní rok 2016/2017 o sobotách jednou měsíčně (a před koncertem ještě častěji) scházeli, aby pokračovali ve zkouškách  svého můžeme dnes říci kmenového repertoáru. Patří mezi ně např. řada skladeb Františka Kajetána Zedínka, který se také celý rok orchestru věnoval. Až před koncertním vystoupením v Malé scéně požádal o finalizaci přípravy a dirigování vystoupení Bohuslava Mimru. Ten nabídku přijal a vystoupení na koncertu 7. června řídil. V programu byly dvě Zedínkovy skladby.  Mimo již tradiční "Variace na renesanční téma" to byla ještě "Poetická vzpomínka" se sólovým vystoupením Jitky Novákové a Martiny Mikulecké (housle). Na závěr koncertu ještě zazněla v podání orchestru bývalých žáků "Somewhere in my Memory J. Wiliamse a Fantom opery A.L. Webera.  Vystoupení orchestru bývalých žáků školy na koncert žáků patří, byla to krásná tečka za tímto večerem.  (mm)

Foto Milan Mikolecký a Jaroslav Plocek

ZUŠ Česká Třebová pořádá v příštích  dnech další akce: