II. koncert žáků českotřebovské ZUŠ

Byl to velký koncert ve velkém sále Kulturního centra, konal se v úterý 13. června. Byl vyvrcholením školní práce, mimo sólistů zde vystoupily také školní soubory. Koncert začal již odpoledne před 14. hodinou nácvikem vystoupení, generálkou. Velký sál  a jeviště bylo třeba připravit, nacvičit nástupy , upřesnit scénář. A to nebyla jediná zkouška souborů. Rodiče vystupujících žáků potvrdí, že se nacvičovalo ještě více, třeba v sobotu dopoledne.

Tak jako na prvním koncertě minulý týden v Malé scéně začal koncert nástupem nejlepších žáků školy hodných  veřejného poděkování, ocenění. Získali jej úspěšní reprezentanti školy na soutěžích, nejaktivnější při veřejném vystupování na akcích školy. Největší potlesk patřil desetiletému Adamu Janíčkovi,  vítězovi celostátního kola soutěže ZUŠ v I. kategorii. Potom také třem absolventkám, budoucím konzervatoristkám a to Martině Mikulecké (housle), Martině Plockové (klavír) a Magdaléně Špičákové (příčná flétna).

Pak už začal vlastní koncert, a to takovým překvapením, které přichystal se spojenými třídami hudební nauky I. ročníku školy Andrea Herrmanová. Hravé vystoupení  bavilo nejen vystupující děti, ale pobavilo se i publikum v zaplněném sále.

Další  vystoupení patřilo smyčcovému souboru mladších houslistů, kteří pod vedením Jitky Novákové zahráli také společně a akordeonem Radky Mikulecké, aby pak nastoupil školní pěvecký sbor Kajetánek  a sborová přípravka pod vedením Petry Kotyzové - Helebrandové s velmi dobře připraveným repertoárem, který zaujal jak sboristy, tak publikum.

V programu bylo dále  zařazeno 12 velmi kvalitních sólových vystoupení. Vystoupili Dominik Bulva (el. klávesy) Lenka a Šárka Vaňoučkovy (komorní hra) Adam Janíček s Marií Vomáčkovou, Veronika Vaňková s Martinou Mikuleckou (komorní hra), Martin Řehoř (trubka), Kateřina Petruňová (zpěv) s kytarovým doprovodem Daniela Jemelky, Magdalena Špičáková, Martina Plocková a Radka Mikulecká.  Před přestávku byla ještě zařazena dvě vystoupení  žáků tanečního oboru (současný tanec)

Po přestávce vystoupil na koncertu pod vedením Bohuslava Mimry školní smyčcový orchestr a posledních 5 skladeb koncertu zahrál v tanečním rytmu taneční orchestr ZUŠ pod vedením Milana Špičáka. Ten naladil posluchače tak, že  odcházeli z koncertu velmi spokojeni. Za výborné výkony je třeba všem vystupujícím poděkovat, stejně jako učitelům za celoroční soustavnou a trpělivou práci s mladými talenty. Koncert ukázal, že se tato práce vyplatí, nese ovoce, že se škola má  rodičovské veřejnosti opravdu s čím pochlubit, že můžeme její úroveň směle srovnávat s jinými prestižními školami stejného typu.