Dobrovolnictví přináší lidem pocit užitečnosti, radost a nové dovednosti

Již několik let spolupracuje Pardubický kraj se Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky na různých výzkumech v oblasti sociální péče a neziskového sektoru. Jeden z posledních výzkumů se týkal dobrovolnictví v Pardubickém kraji. Výsledky komentuje radní Pavel Šotola.
 
Dobrovolnictví má mnoho podob, dá se vůbec prozkoumat?
Kompletně určitě nedá, těžko se dá zcela zmapovat sousedská a příbuzenská výpomoc, ale i dobrovolnictví v rámci různých komunit. Proto jsme se soustředili v rámci výzkumu jen na veřejně prospěšné dobrovolnictví zakotvené v rámci tzv. dobrovolnických center.
 
Která část populace se do těchto aktivit nejčastěji zapojuje?
V rámci dobrovolnických center v kraji převažují mezi dobrovolníky ženy, a to z 85 %. Polovina z dotázaných je mladší 30 let, z velké části se jedná o studenty. Až 70 % dotázaných se přihlásilo k víře, i když se většinou neidentifikují s konkrétní církví a nepovažují se za praktikující věřící.
 
Vydrží lidé u dobrovolnictví delší dobu?
Většina dobrovolníků se této činnosti věnuje zhruba tři roky. Je to dáno právě studentskými povinnosti a dalším zaneprázdněním mladých lidí nebo věkem seniorských dobrovolníků. Občas se ale najdou i lidé, kteří dobrovolničí i více než deset let, nebo téměř celý život.
 
Co je hlavním motivem lidí k této práci zdarma?
Dobrovolníci nejčastěji uváděli altruistickou motivaci, tedy že pomáhat druhým je pro ně významná životní hodnota. Oceňují, že jim dobrovolnictví přináší pocit užitečnosti a také radost a nové dovednosti. Ze šetření také vyplynulo, že symbolickou odměnou pro dobrovolníky je především poděkování ze strany organizace, kde dobrovolníci působí, případně od samotných klientů.
 
Novým fenoménem je firemní dobrovolnictví….
Dnes si už stále více firem uvědomuje, že by měly působit i ve prospěch komunity či regionu, kde podnikají. A firemní dobrovolnictví nejen pomáhá, ale také stmeluje kolektiv. Ukázalo se, že by bylo dobré mít platformu, kde se budou nabízet možnosti firemního dobrovolnictví. Nejčastěji se jedná o manuální práce, ale pomalu se začíná rozvíjet i takzvané expertní dobrovolnictví.
 
Může rozvoji dobrovolnictví nějak napomoct Pardubický kraj?
My pomáháme ve třech rovinách, finanční, koordinační a propagační. Dobrovolnictví podporujeme prostřednictvím dotací z rozpočtu Pardubického kraje. V letošním roce se jednalo o částku 936 000 korun. S dobrovolnickými centry také pravidelně komunikujeme a pořádáme pro ně vzdělávání. V loňském roce jsme poprvé uspořádali Den dobrovolnictví, který se konal v Chrudimi. Letos se uskuteční 8. června ve Svitavách. Propagací jsou i ceny Duhové křídlo, kde je jedna kategorie věnovaná dobrovolníkům v sociálních službách a potom na závěr roku Galavečer oceňování dobrovolníku pořádaný ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka.
 
Co pro vás z průzkumu vyplynulo do dalších let?
V dalším období se budeme intenzivně věnovat vytváření podmínek pro dobrovolnická centra a neziskový sektor tak, aby dobrovolnictvím byla inspirována větší část naší společnosti. V současné době se často jedná o krátkodobé dobrovolnictví a rádi bychom, kdyby se zvýšil počet dlouhodobých dobrovolníků. Zde vidím velký potenciál jak v mladé generaci, tak i u seniorů. Právě v osvětě a její koordinaci by Pardubický kraj mohl sehrát významnou roli.
Krajský Den dobrovolnictví a Výtvarné řádění letos ve Svitavách

Krajský festival dobrovolnických aktivit  se po loňské premiéře v Chrudimi přesouvá letos do Svitav. Ve čtvrtek 8. června ožije svitavské náměstí řadou aktivit pro děti a mládež, ale také pro starší generaci. Svou činnost totiž přijedou prezentovat dobrovolnická centra z celého Pardubického kraje.
Akce se koná pod záštitou radního radního Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly a za podpory města Svitavy a Rodinných pasů. „Chtěl bych pozvat do Svitav nejen místní, ale také lidi z dalších míst, aby si udělali představu, kde všude dobrovolníci pomáhají. Pokud má někdo ve svém životě volnou kapacitu, určitě tady najde inspiraci, jak ji smysluplně využít ve prospěch potřebných,“ řekl Pavel Šotola.
Vytvoření rekordu i bubnování
Dopolední program od 9 do 12 hodin bude patřit především studentům středních a vyšších ročníků základních škol, kteří si kromě inspirativních informací odnesou i zážitek z hromadného bubnování s Tokhim. Účastníci se také pokusí o rekord, a to vytvořením netradičního nápisu „DOBROVOLNICTVÍ“. Přijďte přidat pomocnou ruku!
Od 13:30 budou u kulatého stolu debatovat o možnostech rozvoje dobrovolnických center zástupci Ministerstva vnitra, radní Pardubického kraje, zástupci města Svitavy, Koalice nevládek Pardubicka a koordinátoři dobrovolnických center. Srdečně zváni jsou i zájemci z řad veřejnosti.
Talentová soutěž a Výtvarné řádění
Celodenně bude probíhat také Talentová soutěž Ruce pomoci – osobitá ztvárnění tématu (Ruce pomoci aneb – kdy pomáhám já? Kdo jsou dobrovolníci? Kde se setkávám s pomocí?) je možné přinést předem do Krůčku nebo mohou vzniknout i na samotné akci. Zapojit se a získat hodnotné ceny věnované Rodinnými pasy mohou všichni od 0 do 18 let. Kdo získal výtvarné sady, flash disky, sluchátka a další drobnou elektronikou se dozvíme v 17:30 hodin. Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích. Podrobní informace k soutěži získáte na e-mailu mary2@email.cz, tel. 605 163 883.
Od 15 do 17 hodin zveme rodiny s dětmi na tradiční Výtvarné řádění. Na náměstí zabaleném do bílého kabátku si pohrajeme s barvami a holicí pěnou, válečkování, foukání a stříkání barev, zkrátka to pravé řádění. Díky Dni dobrovolnictví bude pro účastníky ZDARMA! V 17 hodin pak společné tvoření završíme oslavným tancem se svitavským dětem známou Dubinkou a Notičkou z Krůčku!
 Organizačně ji zajišťuje Dobrovolnické centrum Krůček. To zahájilo svou činnost před dvěma lety, první narozeniny oslavilo loni benefičním koncertem. Organizátorka akce a koordinátorka centra doufá, že letošní akce přiláká co největší množství lidí. „Rádi bychom, aby se Dobrovolnické centrum dostalo do povědomí lidí, aby opravdu každý Svitavák věděl, kdo jsme, kde nás najde a s čím pomáháme,“ vyjádřila své přání koordinátorka Marie Blažková. V případě nepřízně počasí bude celá akce včetně Výtvarného řádění přesunuta do Fabriky.