Konferenci o dopravě hejtman otevřel problematikou financování silnic nižších tříd

Litomyšl – Více než tři stovky delegátů, přes pět desítek přednášejících a aktuální otázky týkající se dopravy. To byl již 12. ročník konference s názvem Dopravní infrastruktura 2017, která se uskutečnila ve středu 31. května a 1. června a po 11 letech konání v Praze se přesunula do Litomyšle. Záštitu nad konferencí převzalo celkem dvacet jedna osob, mezi nimi i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Ten ve středu zahájil celou konferenci svým příspěvkem, ve kterém se dotknul problematiky financování silnic II. a III. tříd.
Financování silnic nižších tříd je téma, se kterým kraje vystupují pravidelně. Musím konstatovat, že za dobu mého působení ve funkci hejtmana se řada věcí povedla, na druhou stranu zdroje stále neodpovídají potřebám krajů,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Uvedl také, že vzhledem k tomu, že v České republice je 60 tisíc kilometrů všech silnic, z čehož 50 tisíc jsou silnice II. a III. třídy, je potřeba investic obrovská. „Ačkoli se v posledních letech investovaly miliardy nejen prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, ale i pomocí dalších zdrojů, objem financí je stále nedostatečný,“ doplnil hejtman.
Někdy můžete zaslechnout, a to i z nejvyšších míst vybraných ministerstev, že kraje nečerpají prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu a že do doby, než začnou čerpat prostředky, ministerstvo dopravy nemá vypisovat dotační titul,“ sdělil Netolický. „Nelze však srovnávat čerpání evropských fondů z Regionálních operačních programů a z Integrovaného regionálního operačního programu, protože se velmi výrazným způsobem liší. Z Integrovaného regionálního operačního systému lze čerpat především, a to zdůrazňuji, na silnice II. tříd, “ vysvětlil hejtman Pardubického kraje. Hovořil také o tom, že i pojem modernizace komunikace je jinak vykládán podle Regionálních operačních programů a jinak podle IROPu. Zásadní rozdíl dle něj spočívá v tom, že ROP ho na základě diagnostiky a zkoumání chápe jako opravu poškozených částí silnice, podle IROPu znamená pojem celkovou obnovu silnice v celé trase. „To samozřejmě výrazným způsobem stavbu prodražuje a značně zpomaluje a komplikuje přípravu prací,“ vysvětlil Martin Netolický. To je podle hejtmana jeden z hlavních důvodů, proč kraje v tuto chvíli prostředky tolik nečerpají. Sdělil také, že v tuto chvíli v Pardubickém kraji probíhá příprava prací, a proto je čerpání financí v tuto chvíli minimální. „Tyto zdroje pak nelze srovnávat se Státním fondem dopravní infrastruktury, od kterého kraje obdržely 4,6 miliardy v roce 2015, 3 miliardy v roce 2016 a stejnou sumu letos a který je určen na nesrovnatelně jednodušší opravy, které jsou správy a údržby silnic schopné realizovat v podstatě ihned,“ pokračoval hejtman Pardubického kraje, podle kterého je modernizace silnic II. tříd důležitá, ale nelze zanedbávat ani komunikace III. tříd.
Nezbývá tedy než si přát, abychom našli systémové řešení. To vidím buď ve státním fondu, který bude pravidelně počítat s dotací pro rekonstrukce a opravy silnic nižších tříd, nebo v dalším rozpočtovém určení daní a jeho navýšení, tak abychom už nemuseli prosit o prostředky, které jsou z mého pohledu využity efektivně,“ uzavřel Martin Netolický.