Slavnostní předávání maturitních vysvědčení gymnazistům

tradičně za účasti hejtmana Martina Netolického


Předávání maturitních vysvědčení gymnazistů se koná tradičně v obřadní síni českotřebovské radnice. Letos se tak stalo v pátek 2. června.  Bylo to vlastně týden po skončení ústních maturitních zkoušek. Zpoždění nebylo ovšem zaviněno nikým na gymnáziu, ale současným systémem státních maturit. Postupně byla předána maturitní vysvědčení absolventům ze dvou maturitních tříd čtyřletého a osmiletého studia. Nejlepším studentům byly předány věcné odměny. Slavnost se konala za velké účasti rodičů, přátel a známých. Město Česká Třebová zastupoval radní Mgr. Stanislav Beneš, v minulých ročnících se tato slavnost neobešla bez přítomnosti starosty Jaroslava Zedníka nebo místostarosty Dobromila Keprta. Studenti osmiletého i čtyřletého studia zvládli zkoušku z dospělosti úspěšně a bez větších problémů. Přáním všech  je, aby stejných úspěchů dosahovali i na vysokých školách a potvrdili tak, že gymnázium (a zvláště to naše českotřebovské) je zárukou kvalitní přípravy k vysokoškolskému studiu. Fotografie Luboš Kozel  (snímky ze slavnostního předání maturitních vysvědčení obou maturujících tříd jsou bohužel promíchány. O to může být jejich prohlížení zajímavější....).