Hospodaření města Česká Třebová 2016                             

Výběr nejdůležitějích dat

Příjmy a výdaje města v r. 2016  257856,5 tis. Kč - 251325,2 tis. Kč)  6531,3 tis. Kč
financování - splacené jistiny úvěrů v r. 2016                       13 684,0 tis. Kč
saldo příjmů a výdajů v r. 2016 v Kč                                     20 297 535,45 Kč
zúčtování příjmů a výdajů min. let celkem k 31.12.2015    - 37 413 188,44 Kč
zúčtování příjmů a výdajů min. let celkem k 31.12.2016    - 17 115 652,99 Kč

Hospodářská činnost města

  

 

Výnosy z pronájmu bytů

13165235,00 

 

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

384522,00 

 

Ostatní výnosy

207263,03 

 

Náklady na opravy bytů

11272075,70 

 

Náklady na opravy nebytových prostor

21969,60 

 

Náklady na správu bytů a nebytových prostor

730260,00 

 

Ostatní náklady  

652083,98

 

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti města po zdanění

1080630,75 

 

Hospodářský výsledek  městských obchodních společností

 

 

Teza, s.r.o. 

106219,71 

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. 

1264571,49 

 

Eko Bi s.r.o. 

555214,21 

 

5. Stav peněžních a finančních fondů města k 31.12.2016 

 

  

a) fond rezervní 

2199294,24 

 

b) fond rozvoje bydlení 

1835334,17 

 

c) fond sociální  

660590,06 

 

6. Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček a úvěrů

 

  

účel použití

 

  

a) přijaté půjčky a úvěry 

dopravní terminál Bezručovo náměstí 

 

44000000,00 

 

 

DPS, tělocvična a jídelna ZŠ Nádražní 

4308000,00 

 

výstavba zimního stadionu 

2400000,00 

 

b) poskytnuté přech. výp. a půjčky z fondu rozvoje bydlení 

0,00