Výsledky sčítání dopravy v roce 2016 v České Třebové a okolních městech
Závěry k vývoji průměrných intenzit dopravy:       
Intenzita dopravy od roku 2010 stoupla v průměru o 13 % a to jak na dálnicích, tak na silniční síti.  Na dálnicích I. třídy (do roku 2016 – dálnice) byl zaznamenán nárůst intenzity dopravy o 13 %, na dálnicích II. třídy byl nárůst o 7 % (porovnání s rychlostními silnicemi v roce 2010). Na silniční síti všech tříd byl nárůst intenzity dopravy shodně o 13 %.
Nárůst intenzity dopravy těžkých vozidel byl úměrný významu komunikací, nejvyšší byl na dálnicích I. třídy - o 21 % a nejnižší na silnicích III. třídy - o 5 %. V případě nárůstu intenzity dopravy osobních automobilů byl větší nárůst na silniční síti na všech třídách shodně o 14 %, na dálnicích I. třídy o 10 %.
Nejvyšší průměrné intenzity dopravy na dálnicích I. třídy byly vypočítány na D1 na výjezdu z Prahy, na Chodově – 99 300 voz/24h, na tahu D1 Praha, Chodov – Mirošovice byla průměrná intenzita dopravy 83 000 voz/24h. Na D1 před sjezdem na D2 byla průměrná intenzita dopravy 69 700 voz/24h, na D1 kolem Brna (od Exitu 190 po Exit 201) byla průměrná intenzita dopravy 61 300 voz/24h. Nad 50 000 voz/24h byla ještě průměrná intenzita dopravy na dálnicích I. třídy: D5 na výjezdu z Prahy (po Exit 10) - 57 100 voz/24h a na D2 (po Exit 3) - 50 900 voz/24h.
Nejvyšší intenzity dopravy na silniční síti byly v inravilánech velkých měst. Nejvyšší průměrná intenzita dopravy na silnicích I. třídy byla vypočítána na sil. I/43 na výjezdu z Brna od sil. II/640 – 53 200 voz/24h.
Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016  poskytují informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016 a metodicky navazují na výsledky z předchozích let
Na dálnicích jsou intenzity dopravy stanoveny zejména pomocí údajů z automatických detektorů dopravy. Podrobná skladba vozidel je odvozena z doplňkových ručních průzkumů.
Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů podle termínů CSD 2016 pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Stejně jako CSD2010 byly koeficienty zpřesněny a diferencovány podle charakteru provozu na komunikaci. Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h.
Provedení celostátního sčítání dopravy bylo zpožděno o rok z důvodu posunutí termínu zadání veřejné zakázky. ŘSD ČR chce i touto cestou ujistit, že v jeho snaze je nadále udržet pětileté cykly provedení CSD končících na 0 a 5.
V České Třebové se měřené úseky léta nemění a můžeme porovnávat. Všude došlo ke zvýšení intenzity dopravy, zejména však u počtu těžkých nákladních vozidel, kde je nárůst počtu mnohem vyšší než je průměrné navýšení na silnicích v ČR.  Nejvyšší nárůst dopravy byl zaznamenán na Litomyšlské ulici na také v Podbranské ulici,  rekordní nárůst je potom v úseku silnice III. třídy Korado - tunely - Semanín, zejména díky otevření logistického terminálu Metrans
Porovnání s okolními městy
Litomyšl  průtah  I/35               17 591průměr  - 19547 v prac. dny  - 7114 těžkých nákl. vozidel  (úsek s nejvyšší frekvencí)
Ústí n.O. průtah  I/14               11 223 průměr - 12368 v prac. dny - 1741 těžkých nákl. vozidel  (úsek s nejvyšší frekvencí)
Lanškroun průtah  I/43             13 573 průměr - 14828 v prac. dny - 1059 těžkých nákl. vozidel (úsek s nejvyšší frekvencí)
Č.Třebová průtah  I/14            10 276 průměr - 11367 v prac. dny - 1558 těžkých nákl. vozidel (úsek s nejvyšší frekvencí)
Mor. Třebová průtah I/35        15 170 průměr - 16845 v prac. dny - 6152 těžkých nákl.- vozidel (úsek s nejvyšší frekvencí)
Svitavy - střed města I/34        15 665  průměr - 17313 v prac. dny - 2964 těžkých nákl. vozidel (úsek s nejvyšší frekvencí)
Opatov - obchvat I/43               7 259 průměr -   8148 v prac. dny -  1953 těžkých nákl. vozidel /den

Na webu ŘSD je k dispozici interaktivní mapa pro celou republiku, kde jsou uvedeny frekvence dopravy pro všechny měřené úseky. Více na webové stránce http://scitani2016.rsd.cz

Na uvedené webové stránce  jsou v tabulkách k jednotlivým úsekům k dispozici ještě další podrobnější údaje. Je to poznat na ukázce dat z několika měřených úseků v Č. Třebové: