Jak bývalo v Kozlově…


Je výstava starých fotografií ze života obyvatel Kozlova. Výstavu pořádá skupina chalupářů ve spolupráci se stálými občany Kozlova, kteří mohli přispět k tématu i jinak prakticky pomoci.

Výstava bude přístupná od 5. do 9. července 2017 a pak každý další prázdninový víkend do 20. srpna včetně v době od 14 do 19 hodin ve společenském sále nekuřácké hospůdky U Sitařů, Kozlov č. 1.

Na fotografiích s krátkou slovní legendou chceme ukázat a vysvětlit, jak se dříve v naší vesnici žilo. Chceme, aby se mladí lidé dozvěděli více o obdivuhodném životě svých předků a historii své obce. Ti, co více pamatují, třeba rádi nad obrázky společně zavzpomínají.

Scénář výstavy bude mít několik základních kapitol: Úvod, Práce, Zábava, Počasí, Vodstvo, Stavby, Události, Osobnosti. Přes to, že dříve nebylo běžné vlastnit fotoaparát, podařilo se shromáždit na 200 starých fotografií, většinou černobílých. Díky tomu, že někteří kozlovští občané nám s pochopením zapůjčili nejen fotografie, ale poskytli i své vyprávění a vzpomínky, snad se podařilo mnoho důležitých a zajímavých skutečností postihnout. Velmi si toho vážíme.

Staré fotografie jsou krásné a půvabné i ve své nedokonalosti. Dnešní technika odborných firem dokáže laické chyby dávných fotografů napravit a maličké fotografie, tu pomačkané, tu vybledlé, zvětšit a vylepšit pro pohodlné podívání. Je tedy třeba zadat všechny fotografie odborné firmě, která je naskenuje, počítačově zvětší a odborně odstraní některé vady. Je třeba zjistit, o čem obrázky vypovídají i přibližný čas jejich vzniku a pak spolu s psanou legendou rozmístit a vytisknout na jednotlivé panely podle obsahu a logické posloupnosti. Lehké panely pak budou zavěšeny na stěnách společenského sálu kozlovské hospůdky U Sitařů.

S výstavou je nejen spousta práce a starostí, ale taky spousta nutných výdajů, které se musí zaplatit. Proto srdečně děkujeme našim sponzorům, kteří finančně podpořili realizaci výstavy:

Městský úřad Česká Třebová, Krajský úřad Pardubice, Obec Kozlov, SDH hasiči Kozlov, pánové: Vlastimil Voleský Kozlov, Jiří Lux Vlkov, Yvan Breval Nyon, Michael Svoboda New York, paní Vlasta Kakačová s dcerou Kozlov.

Na výstavu je vstupné dobrovolné. Výstava je koncipována jako mobilní a putovní. To znamená, že po skončení výstavy v Kozlově se panely sejmou, zabalí a uloží pro případné další vystavení, bude-li o ně zájem např. v okolních obcích, školách, kulturních institucích aj.

Těšíme se, že výstavu navštívíte a že vás zaujme a pobaví.