Krematorium kouří a ničí zdraví II.


Problémy s černým kouřem komína městského krematoria se opakují
Zatímco poslední stížnosti byly dořešeny v tom smyslu, že se jednalo o chybu obsluhy, tak poslední problém, který byl registrovaný v sobotu 24/6 dopoledne, byl zřejmě  podle všech dosud zjištěných indicií způsoben nedostatečným výkonem pece při nadlimitním spalu (údajně mělo jit o osobu s hmotností snad 250 kg).  Přestože jde o zprostředkovanou informaci, myslím, že se jí dá věřit - pokusím se to vysvětlit. 
Městské krematorium je v majetku města, je pronajaté firmě - fyzické osobě Alice Hurtová, se kterou je sepsána nájemní smlouva na dobu určitou, která skončí na jaře roku 2019. Z provozu  krematoria má město podle nájemní smlouvy příjem 1,5 milionu Kč ročně + DPH. Může se to zdát dost, ale zřejmě se nájem vyplácí i provozovateli, problém s placením nájmu dosud nevznikl. Alice Hurtová však z důvodu nemoci pomocí plnou mocí zmocnila provozem pohřební služby a krematoria svou dceru. Provozní řád krematoria je přísný a je kontrolován. Poslední revize pece a komína krematoria se uskutečnila nedávno - 12. června 2017. Byly zjištěny jen malé odstranitelné nedostatky, které nemají přímý vliv na obsah spalin.   Data o provozu pece krematoria jsou odesílána on-line odborné formě do Olomouce, kde jsou k dispozici i pro pronajímatele, tedy město Česká Třebová. Vedoucí odboru majetku Ing. Jiří Smrčka si na základě podané stížnosti  občanů vyžádal od olomoucké firmy zaslání všech dat k posouzení provozu a dodržování stanoveného režimu. Zatím obdržel jen předběžnou informaci o tom, že právě provoz krematoria ve zmíněný den - v sobotu 24.6. nebyl  způsoben špatnou obsluhou, ale problémem s nedostatečným výkonem pece. Podrobný rozbor provozu krematoria bude tedy možné v dohledné době ještě prostudovat. Věřím, že materiál dostanu k nahlédnutí. Zajímaly by mě i počty spalů, abychom mohli posoudit využití pece, která má údajně kapacitu 20 spalů denně.
Zjištěná informace ovšem rozhodně neuspokojí stěžovatele bydlící z okolí, kteří jsou "první na ráně". Proto se nelze divit, že odeslali dnes ve středu 28/6 stížnost starostovi města, zastupitelstvu a na další orgány hygieny a České inspekce životního prostředí.  Takové stavy, které se staly a byly popsány (fotografie, 17ti minutový videozáznam) nelze tolerovat. Buď musí být provoz neškodný, nebo nesmí být žádný. Musí být proto přijata taková opatření, která  zamezí opakování.  Jak je vidět, tak nejde jen o dodržování technologie spalování, ale i o přijímání takových případů, které zdejší technologie zvládne, má-li své limity. Ostatní musí jinam. Zatím to totiž vypadá tak, že "nikdo za nic nemůže", prý by to nebylo ani na žádnou pokutu. 
 
Jakou má českotřebovské krematorium budoucnost ?

Jsme u kořene věci.
Termín ukončení nájemní  smlouvy v roce 2019 se v podstatě kryje  s termínem, kdy je třeba přikročit z skutečně generální opravě (spíše rekonstrukci) spalovací pece. Ta může stát několik milionů korun a má smysl jen tehdy, když se vyplatí. Stávající pec byla instalována cca v r. 1994 a od té doby prošla několika velkými opravami (vždy za cca za 1,3 milionu) a středními opravami (za cca 300 tis. Kč). Ukazuje se tedy za nutné  již v dohledné době rozhodnout,  jak pokračovat dál. Uzavřená smlouva předpokládá, že již v příštím roce 2018 (na jaře) bude třeba  rozhodnout, zda prodloužit smlouvu se stávajícím provozovatelem (má dle smlouvy právo pokračovat), nebo zda smlouvu ukončit.  A současně třeba vůbec ukončit činnost krematoria a provozovat zde pouze pohřební službu s obřadní síní. Zdá se, že kapacity v oblasti pohřebnictví jsou údajně dostatečné a lze zajistit, aby kapacitu  našeho krematoria převzala obdobná zařízení v Pardubicích, Olomouci, Brně nebo např. v Šumperku. Přišli bychom o peníze za pronájem nebo provoz krematoria, ale měli bychom čistší vzduch a zdravější životní prostředí bez benzpyrenů. 
Další možností by bylo investovat do obnovy zařízení a provozovat krematorium pomocí městské společnosti a mít všechno pod kontrolou. Tuto variantu dříve velmi  prosazoval např. nyní již bývalý  jednatel Eko Bi. Ing. Miloslav Cink, starosta Jaroslav Zedník byl naopak opačného názoru. V tomto případě bychom sami mohli provozovat zařízení tak, aby zde byl jen omezený počet spalů (za slušnou cenu (a ne jako dnes nízkou cenou lákající pohřební služby i z daleka) např. pro Českou Třebovou a okolní blízký region např. velikosti okresu  + Litomyšlsko  apod. Bylo by ovšem třeba vytvořit ekonomickou analýzu, aby se to vyplatilo. 
Jaký je současný stav: 
Ceny spalů v České Třebové jsou trochu nižší než v jiných obdobných zařízení a to přímo přitahuje pohřební služby  i z velkých dálek. A tak se můžeme v České Třebové setkat s vozidly pohřební služby z Chrudimi nebo i z Trutnova. Zřejmě se to nelíbí konkurenci, protože před lety dokonce vyšetřoval cenovou politiku českotřebovské pohřební služby a krematoria Antiminopolní úřad a sledoval, zda se nejedná o ceny dumpingové.  Nic takového nezjistil, ale na uvedeném případu je vidět, že bude-li pokračovat v pronájmu městského krematoria soukromá firma, bude dělat pro své zisky všechno možné a město jako majitel zařízení tomu nemůže zabránit.  A tak  se vozí do České Třebové nebožtíci z oblasti větší než je plocha kraje a to se jistě musí nějak projevit i na množství spalin vypouštěných z komína krematoria.  Počet spalů pro občany našeho města vyjádřený v procentech je minimální.
 
Jaký má být další záměr pro další období bude třeba  rozhodnout v zastupitelstvu města do jara příštího roku.

Samozřejmě na základě nějaké ekonomické analýzy.  Doufám, že  zvítězí zdravý rozum, tedy podle mě především varianta, že nemá smysl pokračovat v současném systému, kdy nemůžeme provozovatele nijak ovlivnit. Zájemců o případný pronájem zařízení krematoria  je dostatek. Již dnes se množí dotazy na to, zda nechceme perspektivně pronajmout krematorium jinému provozovateli.  Jistě by i zde bylo možné stanovit výhodnější podmínky, případná rekonstrukce pece by se dala financovat průběžným systémem, takže by to nebyla pro rozpočet města žádná "velká darda". Na druhé straně je třeba ocenit i čistý vzduch, který bychom měli k dispozici a ubyla by kupa starostí. Pokud by zůstal jen pronájem z prostor obřadní síně a zařízení, nešlo by o 1,5 milionu (jako v současnosti), ale zlomek této částky cca 250 - 300 tis. Kč (odvozený na základě velikosti zastavěné plochy 1333 m2). Navíc by získaly na ceně okolní parcely, zmizelo by stometrové ochranné pásmo a bylo by možné snadněji zastavět další již dříve vybranou plochu za ulicí Polní, kde může být až 25 rodinných domků....  A Pardubicích také nechtějí spalovnu (v Rybitví) , stačí jim krematorium, které je zde ale zřejmě bezproblémové....

A ještě přidám to, co bylo napsáno při posledních velkých stížnostech v listopadu 2015. od té doby byla ovšem ještě další.....

Krematorium kouří a jistě i ničí zdraví I.                        (článek z roku 2015)  


Pamatuji se rozsáhlé akce proti provozovateli českotřebovského krematoria v roce 1989 - 90. Provozovatelem byl tehdy "okresní komunál" OPS, technologie spalování zdaleka nebyla dokonalá a byla důvodem k poměrně velkým protestním akcím obyvatel bydlících v jeho okolí.

Pamatuji se jednu z těchto schůzí se konala v tzv. "Agitačním středisku MěstNV" s tehdejším náměstkem ředitele "Okresního podniku služeb" Ing. Ladislavem Novákem. Občané hlavně brojili proti rostoucímu počtu spalů a dokládali škodlivost zařízení, stále expandujícího, původně však zamýšleného jen pro potřeby města.

V té době začal praktický rozklad tohoto zbytečného podniku a chystala se privatizace. právě někteří z vedení OPS se tehdy chystali krematorium převzít, viděli v tom něco, co nikdy nezkrachuje. Nakonec se krematorium dostalo do majetku města, které jej pronajímá Pohřební službě Alice Hurtové. Počet spalů však není nijak omezen, těžko lze omezovat soukromou firmu.  Krematorií není rozhodně přebytek, nejbližší jsou v Pardubicích, dále v Semilech a v Šumperku. O nedostatek práce si zde tedy rozhodně nemohou stěžovat, nová konkurence se zřejmě nechystá. A tak se z komína krematoria kouří docela často. Město má do svého rozpočtu od nájemce nájem, před několika lety poněkud zvýšený, provozní zisk patří nájemci a tedy provozovateli. Technologie, které jsou spolu s budovou také v majetku města, byly vyměněny, měly by vyhovovat přísným kritériím.  Jenže vyhovují? 

Dnes jsem dostal aktuální fotografii, kterou přikládám jako varování a podnět k tomu, že by se mělo zajistit měření, které zjistí,  co vlastně ten zlověstně černý kouř obsahuje. V době, kdy se snažíme na minimum omezit množství škodlivin ve výfukových plynech automobilů si necháváme takto "pokouřit" ve čtvrti určené k bydlení. Krematorium má svoje ochranné pásmo a zřejmě bude dodrženo. Mělo by však mít v pořádku svou technologii. Je v majetku města a o to bude zjišťování, zda vše odpovídá předpisům, snadnější.  Občané zde bydlící současně poukazují na to, že právě u občanů v blízké  ulici Polní byl i pozoruhodný počet onemocnění rakovinou a přemýšlí o možných souvislostech. Tmavý kouř v domácích topeništích kritizujeme a píšeme o možných důsledcích. V době inverzního uspořádání teplot se škodliviny udržují v údolí Třebovky v nízkých výškách.  Jednou z hlavních škodlivin dneška je polétavý prach obsahující právě benzpyreny z topenišťa dopravy spojený s inverzí. Oxidy síry jsou nyní méně významné a oxidy dusíku jsou spojené především s intenzivní dopravou. Díky zvolené jižní variantě R35 máme šanci na zdravější ovzduší. Proč by nám to mělo kazit krematorium?  Zajistěme měření spalin, je-li problém, je třeba ho odstranit! (mm)

P.S. Uvedený snímek byl fotografován dnes ve čtvrtek 5.11. 2015 po 10. hodině dopoledne.