Městské muzeum Česká Třebová - červenec 2017               

Stálé expozice: Dopravní křižovatky
Otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin
Výstavní budova městského muzea (Klácelova 11, Česká Třebová)
Výstava                                                                                                                             Výstava s názvem Ano!“  Svatební obřady v proměnách dvou staletí  potrvá do neděle 3. září. Návštěvníci se mohou těšit zejména na velkou kolekci svatebních šatů dokumentující proměny svatební módy v průběhu 20. století. K dispozici jsou i modely, které si lze vyzkoušet a vyfotit se v nich.
Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu proběhne 2. září 2017 od 15 do 16 hodin.
 
Akce:
Návštěva muzea a přístupných památek s „cestovním pasem“
Pro hravé a zvídavé návštěvníky připravilo Městské muzeum Česká Třebová „cestovní pas“, se kterým je možno cestovat po muzejních expozicích a přístupných památkách. Obsahuje řadu otázek a úkolů. Pokud držitel pasu navštíví 4 z 5 zahrnutých objektů (muzeum, rotunda sv. Kateřiny, kaple P. Marie Pomocné Na Horách, Chaloupka Maxe Švabinského, kostel sv. Bartoloměje v Semaníně), což prokáže nasbíranými razítky v cestovním pasu, získá vstupné do pátého vybraného objektu zdarma. Pas zájemci obdrží na recepci muzea nebo ve všech zpřístupněných památkách.
 
Zpřístupněné památky:
 
ROTUNDA SVATÉ KATEŘINY
V měsících červenci a srpnu otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12 a 13 – 17 hodin
 
KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ NA HORÁCH
V měsících červenci a srpnu otevřeno o víkendech a svátcích 9 – 12 a 13 – 17 hodin
 
CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
V měsících červnu až srpnu otevřeno denně mimo pondělí 9 – 17 hodin
V měsících září a říjnu otevřeno pouze o víkendech a svátcích 12 – 16 hodin
 
Objednávky větších skupin na tel. 465 534 516 (kancelář muzea) nebo e-mailem: muzeum@mmct.cz
 
ZVEME TÉŽ K NÁVŠTĚVĚ KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V SEMANÍNĚ
Zde je otevřena expozice s názvem Semanínská renesance, kterou připravil spolek Pro Semanín ve spolupráci s Městským muzeem Česká Třebová. 
Více na:  http://www.obecsemanin.cz/obcanske-sdruzení-pro-semanin/www.mmct.cz
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz  a na  facebooku https://www.facebook.com/mmctcz