Noc kostelů - rotunda se představila veřejnosti                  

Noc kostelů je celostátní akce, která podobně jako "Noc muzeí" pomáhá propagovat naše kulturní památky a zpřístupňuje je veřejnosti. Navíc v netradičním a tím i atraktivním čase. Jednou za rok se také koná noc kostelů i v u nás v České Třebové. Zatímco v předchozích letech byl hlavním lákadlem kostel sv. Jakuba, kde byla umožněna jeho prohlídka včetně zvonů, letos otevřela dveře rotunda sv. Kateřiny. Zde existuje obvyklá možnost prohlídky v době Jabkancových poutí, celodenní program je také ve stejný den také v rundě sv. Kateřiny, probíhá "pou k sv. Kateřině Alexandrijské", jsou zde koncerty, bohoslužba i prohlídka s výkladem. A přesně to stejné se nabízelo v rotundě i letos v sobotu 9. června o Noci kostelů v době od 18 do 22 hodin.

Výklad o historii kaple a výzdobě  rotundy provedli PhDr. Ludmila Kesselgruberová - Marešová a Mgr. Vojtěch John. Byl to výklad důkladný a zajímavý, nastolil řadu dosud ne zcela prozkoumaných otázek  o samotných počátcích kolonizace našeho území, pro které nejsou dostatečné písemné doklady a mimo ně ovšem tu existuje doklad  v podobě románské rotundy z první poloviny 13. století, doklad, který má několik výkladů.  Při rekonstrukci městského muzea navíc byly při archeologickém průzkumu nalezeny poměrně zajímavé doklady o tom, že raná kolonizace probíhala také (a možná i především) na levém břehu Třebovky.  Návštěvníci se také hodně dověděli o postupných přestavbách samotné stavby rotundy, o tom, že její původní vchod i přístavby byly přistavěny v několika etapách. Zásadní oprava rotundy sv. Kateřiny probíhala pak v letech 1919 - 1920, tedy prakticky před 100 lety.

Byly řečeny také zajímavé informace o samotném oltáři, jeho sochařské výzdobě, morových epidemiích i varhanním nástroji, který byl nově rekonstruován českotřebovským varhanářem  Josefem Poukarem. Návštěvníci se mohl s varhanním nástrojem podrobně seznámit i nahoře na kůru, varhaník Jan Lorenc převedl funkci všech šesti rejstříků, vysvětlil některé zajímavosti klaviatury (např. tzv. krátká oktáva), bylo možné nahlédnut do publikace J. Uhlíře popisující varhany v naší diecézi prohlédnout rekonstruovaný měchový systém umožňující jak původní ruční, tak také elektrický pohon.  A co víc, součástí prohlídky byl krásný koncert v podání Jana Lorence (varhany) a Jany Ženkové (soprán), který ukázal i kvalitní akustiku rotundy. Přednášky i koncerty se opakovaly během večera několikrát.

Další program Noci kostelů byl tradičně zajištěn v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové, kde se v době od 18 - 22 hodin uskutečnilo vystoupení pěveckého sboru základní školy a instrumentálního souboru z Brandýsa nad Orlicí. I zde byla možnost volné prohlídky kostela s výkladem. 

Kostel sv. Prokopa v Dlouhé Třebové je římskokatolický kostel postavený v pseudogotickém (novogotickém) slohu. Tato sakrální stavba zasvěcená patronu obce sv. Prokopu byla postavena v letech 1905–1906. Přestože se jedná pouze o filiální kostel, je výraznou dominantou Dlouhé Třebové a patří k nejvýznamnějším stavbám obce.  První větší peněžní dar na stavbu kostela věnoval již v roce 1855 Antonín Kaplan, místní rodák, a to 30 zlatých ze svého otcovského podílu. Zmíněný dar dal podnět k založení fondu, do kterého přicházeli finance z různých stran. Finance se získávaly především ze sbírek, z darů, z výtěžků divadel, plesů, odvodem pokut, Farní kronika však zaznamenává i velké částky: „Jeho Veličenstvo císař Ferdinand Dobrotivý daroval 500 zl.“  Roku1868 se přikročilo ke stavbě. Začalo se stavbou základů a byl také položen základní kámen. Našetřený kapitál byl však nedostačující, i když se udělalo mnoho práce zdarma. Až doposud byla výstavba záležitostí obce, což přinášelo velkou zátěž pro starostu. Proto roku1880 byl založen Spolek pro vystavění kostela v Dlouhé Třebové, který přebral starost o dokončení stavby. Pro zřízení Spolku se velmi angažoval učitel František Velínský, který se také stal prvním předsedou.  V roce1901 došlo k zadání projektu a na základě konkursu byly vybrány plány kostela od architekta Františka Brázdy ze Zábřeha.  Nový kostel byl slavnostně vysvěcen v neděli  8.12. 1906 P. Františkem Michalitschkem. (foto Martin Hordějčuk)