Prostor klidu v Orlickoústecké nemocnici slaví dva roky   

Prostor klidu je zvláštní místo – duchovní prostor, který v Orlickoústecké nemocnici vybudovali s přispěním sponzorů a nadšených zaměstnanců v pavilonu H ve třetím patře interního oddělení. Slouží každému, kdo cítí potřebu být sám, setkávat se s blízkým člověkem, meditovat či nabrat sílu poté, co se dozví o nepříznivé diagnóze.
Konají se zde bohoslužby různých církví a současně slouží i pro odpočinek doprovázejících, také jako pietní místnost pro rozloučení pozůstalých se zemřelým v nemocnici, předání pozůstalosti, pro nerušený rozhovor zdravotnického pracovníka s pacientem nebo pacienta s duchovním. Prostor může využít i personál po náročné službě.
„Intenzita spirituálních potřeb se v průběhu života mění a výrazně se zvyšuje zejména ve stáří a nemoci. V krizových situacích přichází kladení existenčních otázek především v období emočního stresu, který zažívají příbuzní ztrátou blízkého člověka a potřebují z různých důvodů podporu od někoho druhého,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Miluše Kopecká a dodala: „Proto jsou naši zaměstnanci v této oblasti neustále vzděláváni koordinátorkou duchovní péče, která současně pomáhá zajišťovat pořádání bohoslužeb v nemocnici.“
Každý pozitivní vjem pomáhá
„Návštěvy duchovních zprostředkovává Orlickoústecká nemocnice již delší dobu. Proto jsme se snažili zřídit i lepší zázemí. Zájem o duchovní péči během hospitalizace se netýká jen věřících a dávno už není pravda, že duchovní chodí dávat poslední pomazání. Právo na tuto službu dává pacientům Zákon,“ uvedla Miluše Kopecká.
Každý pozitivní vjem, který pacient v nelehkém období může vnímat, zcela jistě pomáhá. Prostor klidu proto nabízí centrum spirituální péče v příjemném, a především klidném zázemí nemocnice. Symbolem místnosti je malba Strom života, která vznikla jako výsledek spolupráce s výtvarným oborem Základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí a žáci se na její realizaci přímo podíleli. V jeho koruně jsou znázorněny kladné lidské vlastnosti (ctnosti) a v kořenech stromu naopak ty záporné (neřesti). „Zamyšlení se nad obrazem nám může pomoci navodit myšlenky k sebereflexi vlastního žití. Našim dalším společným cílem je, aby zde spokojeným pacientům poskytoval komplexní péči v příjemném a dobře vybaveném prostředí proškolený a trvale vzdělávající se personál,“ uzavřela Miluše Kopecká.
Martina Moravcová, Orlickoústecká nemocnice