V čí prospěch?                                      

Rádi bychom reagovali na slova slečny Johnové v reportáži o přestavbě bývalého sirotčince, která byla odvysílána ve zpravodajské relaci OIK TV dne 13.6.2017.
Slečna Johnová si zde stěžuje, že nikdo z jejího okruhu, ani ona sama, nebyl pozván na jednání s JUDr. S. Křečkem a panem hejtmanem. Nám bylo ale sděleno, že jednání s nimi proběhne separátně, aby bylo možno vyslechnout v klidu obě strany. Nechali jsme tedy vše na rozhodnutí obou pánů. Jestli jednání neproběhlo z toho důvodu, že ho slečna Johnová odmítla, jak bývá jejím zvykem i při jiných jednáních, nebo skutečně nebyla pozvaná, to nevíme, a jak snad každý pochopí, ovlivnit jsme to nikterak nemohli. 
A teď k otázce, kterou slečna Johnová během vysílání položila: "V čí prospěch?" V čí prospěch se petiční výbor ozval a v čí prospěch se pod petici lidé podepisovali. My, kteří jsme petici dali dohromady a kteří jsme ji dávali lidem podepisovat z toho žádný osobní prospěch nemáme, jen dobrý pocit, že jsme vykonali dobrou věc. Za tím vším jsou ale hodiny práce strávené při sestavování petice a spousta času, který jsme strávili při jejím podepisování, kdy jsme dávali pozor, aby bylo vše v pořádku a řádně vyplněno. Žádný prospěch z toho nemají ani občané, kteří petici podepsali v dobré víře, že svým hlasem pomohou, aby byly alespoň částečně odstraněny nepěkné architektonické prvky a stavba se vrátila k původní výšce a tvaru a tím lépe zapadla do svého okolí a čestného místa před rotundou. Dříve se říkalo: "Hlas lidu, hlas Boží". Hlas lidu, bohužel, vyslyšen nebyl.
A přece, v něčí prospěch jsme to všechno dělali a sice ve prospěch rotundy samé. Ona tady stojí již mnoho století, sdílí s námi dobré i zlé, zdobí naše město a vábí sem návštěvníky, věřící i nevěřící a my se jí za to odměníme tím, že místo toho, abychom nevzhlednou starou budovu před ní stojící zbourali a otevřeli tak pohled na náš milý kostelíček, vytvoříme ze staré budovy nové monstrum, které rotundu ještě více zacloní a odpoutá od ní veškerou pozornost. Tuto spáchanou křivdu jsme chtěli napravit, ale ......
Otázku "V čí prospěch?" bychom mohli položit i druhé straně. Pro koho se vlastně bývalý sirotčinec přestavuje? Bude to rodinný dům, jak bylo uvedeno na žádosti o rekonstrukci, jestli ano, tak kdo ho bude užívat a proč je na něj pořádána sbírka? Nebo bude skutečně sloužit spolku "Přátelé Jeunesse Lumiere", ale pak už to rodinný dům jistě nebude? Je v tom trochu chaos, chtělo by to důkladnější vysvětlení. Myslíme, že by to bylo čestné vůči dárcům financí na rekonstrukci i vůči sousedům stavby. My jsme své "V čí prospěch?" vysvětlili, teď by měla být řada na druhé straně.
Členové petičního výboru „Petice proti přestavbě domu u rotundy“