Děti ze ZŠ Habrmanova ve Škole v přírodě v Nekoři        

Letošní Škola v přírodě byla v Nekoři a zúčastnili se jí žáci ze 2. A, B a 3. B
V pondělí jsme se ubytovali a šli procházkou podél vyrovnávací nádrže na Pastvinskou přehradu. Na hrázi jsme pozorovali velké množství kaprů a amurů. Náš první výlet se vydařil. Po večeři jsme si zábavnou formou zopakovali názvy rostlin a živočichů, které jsme cestou viděli. Poté měly děti volnou zábavu, kterou trávily fotbalem, jízdou na koloběžkách, malováním křídami na zem a vybíjenou.
V úterý jsme navštívili farmu Apolenka u Pardubic. Čekal nás tam zajímavý výukový program s prohlídkou hospodářských i jiných zvířat. Děti viděly koně, lamy, kozy, ovce, prasata, krávy, pštrosy, slepice, pávy, osly, papoušky, korely, želvy, nosály a velblouda. Dále si pohrály na prolézačkách, plnily připravené úkoly, vytvořily si motýly z ovčí vlny a nakonec si opekly buřty. Za pěkné chování v celém areálu byly odměněny zmrzlinou. Počasí nám přálo.
Ve středu jsme vyrazili vláčkem Pastviňáčkem na výlet kolem Pastvinské přehrady. Hrála nám k tomu veselá hudba a dozvěděli jsme se zajímavé informace o přehradě. Během dne jsme ještě stačili vyzdobit kloboučky, trička a vyrobit si tašku a kšiltovku z papíru. Den jsme zakončili Cestou za pokladem.
Čtvrteční dopoledne se neslo ve sportovním duchu. Všechny děti dostaly diplom. Po výborném obědě jsme se vydali pěší túrou na Šlechtův palouk. Zde nás čekala sladká odměna - zmrzlinový pohár se šlehačkou. Poté už “huráááá” do vody!!! Po návratu zpět do Nekoře děti ve skupinkách plnily úkoly, které prověřily jejich znalosti učiva druhého a třetího ročníku. Tečkou za celým dnem byla večerní Stezka odvahy.
Škola v přírodě nám rychle utekla a už se těšíme na další.                                                                         Ilona Kapounová