Z Pravěké osady Křivolík se ozývá bojový ryk.

Během letošních slunovratových oslav poznáte,

v čem tkvěla síla barbarů.


V Pravěké osadě Křivolík u České Třebové si v sobotu 24. června 2017 přijdou na své všichni obdivovatelé pravěkého a starověkého světa! Spolek Bacrie z. s., který letos slaví deset let své činnosti, zde i v letošním roce pořádá tradiční slunovratový Festival živého pravěku. Ten tentokrát nese podtitul „Síla barbarů“ a připomene první písemnou zmínku o našem území, kdy se keltští Bójové střetli s kmeny přicházejícími ze severu a tzv. Boiohaemum získalo poprvé své místo na starých mapách.
Návštěvníci se mohou těšit na bojové střety a hrané výjevy hrdých válečníků nebo také poznají, jak tehdejší kmeny mistrně ovládaly například staré umění tavby bronzu. Pro nejmenší účastníky programu bude připravena řada zážitkových a tvořivých dílen. Atmosféru osady doplní melodie irských písní, živá zvířata, a během náročného programu se každý pak bude moci na místě občerstvit. Akce se koná od 11.00 do 18.00 hodin.
Oslavy letního slunovratu v Pravěké osadě Křivolík každoročně nalákají stovky návštěvníků a každý ročník nese své specifické téma.
„Obyvatelé starověkého Středomoří nás kdysi nazývali barbary a často neměli vůbec představu, kde tyto kmeny sídlily, jaké měly tradice a kulturu. O umístění dávného Boiohaema – zemi Bójů, nám však před 2 130 lety zanechal písemnou informaci řecký historik Poseidónios z Apameie a právě tuto významnou událost bychom chtěli v rámci letošního festivalu připomenout,“ uvádí náčelník Bacrie z. s. David Maršálek.
 
Program:
Komentované prohlídky osady s průvodcem
Bojové ukázky: prezentace římských a barbarských válečníků
Hrané výjevy z minulosti
Rituál Slunce: tanec, kácení májky a zapálení nového ohně
 
Po celý den:
Pravěká a antická kuchyně
Lukostřelba
Živá hudba
Kovolitecké zpracování bronzu
Dětské zážitkové a tvořivé dílny
Občerstvení v místě
Akce se koná v sobotu 24. června 2017 od 11.00 do 18.00 hodin v prostoru Pravěké osady Křivolík u České Třebové.
Vstupné na akci je 70 Kč, děti zdarma. Tvořivé dílny za 50 Kč. 
Více informací o programu festivalu, Pravěké osadě Křivolík a činnosti Bacrie z. s. naleznete na www.festival.krivolik.cz nebo www.krivolik.cz.
 
Bacrie z. s.
Spolek vznikl v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Jeho cílem je prezentovat a popularizovat pravěké dějiny na území České republiky. Spolek se zabývá životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i prvních etnik – Keltů, Germánů nebo Slovanů. Věnuje se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) i osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé) a jeho hlavním projektem je výstavba pravěké osady Křivolík – muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.
 
Kontakt: Lucie Broncová Bacrie z. s.  E: broncovalucie1@gmail.com  T: +420 728 502 082