Setkání při příležitosti životního jubilea                              

Dne 17. června se sešlo 22 spolužáků gymnázia - maturitní ročník 1955 - při příležitosti životního jubilea 80 let. Věk to je už docela úctyhodný a dožít se ho není žádná sranda. A co teprve ty "legrace", co máme před sebou...
Setkání proběhlo v obřadní síni radnice, kde k nám promluvil bývalý ředitel gymnázia PhDr. Petr Podauf. Mluvčí třídy Otakar Neruda každého jmenovitě představil a předal malou kytičku karafiátů. Zapěli jsme studentskou píseň Gaudeamus ingitur za doprovodu Františka Kajetána Zedínka. Potom následovalo společné fotografování a další program s občerstvením v Národním domě.
Promítaly se všechny dostupné ukázky ze společných srazů, které natočil a hudebně zpracoval Petr Kovář. (Sláva mu!)  Prohlíželi jsme si alba svatebních fotografií jednotlivých spolužáků. Řekli jsme si, že o nemocech mluvit nechceme, jsme rádi, že se takto sejdeme. Na mnohé už zbyla jenom vzpomínka, připomeňme např. naši spolužačku Hanu Habrmanovou, ale i další. Gympl nám dal základ do dalšího života, kolektiv jsme dobrý, žádná nicota. Všichni jsme se dobře uplatnili a v tomto širém světě neztratili. Setkání se díky pečlivé práci přípravného výboru obou tříd vydařilo. Dík patří Otakaru Pucholtovi, Otakaru Nerudovi, Petru Kovářovi, Mirku Dostálkovi. Rovněž účast spolužáků z Ústí nad Orlicí velmi potěšila, vedení celkové evidence zvládl Oušťák Jiří Hartman a další. Z Mariánských lázní obětavě přijela Olina Ryšavá - Páclová, z Kadaně Líba Dlouhá - Hanzlíčková s manželem, jiní od Ostravy, Hradce Králové, Jablonce, Šumperka... Máme na co vzpomínat.  Hana Venclová