Musíme bránit krajské silnice před drancováním kamiony, shodují se zastupitelé

Pardubice - Zastupitelé Pardubického kraje na svém úterním jednání 20. června projednávali řešení problémů, které jsou spojené s nárůstem kamionové dopravy v okolí České Třebové. Po diskusi, ke které byl přizván také starosta města Jaroslav Zedník, pověřili zastupitelé hejtmana Martina Netolického, náměstka Michala Kortyše a ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslava Němce jednáním s městem Česká Třebová a investorem logistického terminálu, které by mělo vyústit ve finanční spoluúčast obou subjektů. O jednoznačné podpoře napříč zastupitelstvem svědčí výsledek hlasování, kdy 41 zastupitelů hlasovalo pro, pouze jeden se zdržel.
„Od samotného počátku jsem upozorňoval na nutnost řešit napojení průmyslové zóny na silnice nižších a vyšších tříd. Investor při otevření terminálu slíbil 10 milionů korun, avšak dnes jsme informováni, že tato částka bude poskytnuta pouze, pokud město překoupí pozemky Českých drah. Je tu tedy jednoznačný předpoklad dalšího rozšiřování terminálu, a proto klademe logické otázky, co bude toto rozšíření dále znamenat. Nechceme nechat ničit komunikace, do kterých investujeme desítky milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jedná se o precedens, na který je nutné upozornit, protože nemůžeme být stavěni před hotovou věc. Musíme společně s obcemi konzultovat takto rozsáhlé záměry, které mají vliv na silniční síť v majetku kraje. Dobrým příkladem je investice společnosti INA ve Svitavách, kdy nás starosta Šimek informoval od samého počátku, jelikož je zde opět předpokládán nárůst dopravy,“ sdělil hejtman, jehož názor sdílí také ostatní členové krajského zastupitelstva. Hlasování o tomto bodu bylo téměř jednomyslné, když se pouze jediný člen zdržel hlasování. Proti nebyl nikdo.
„Je nutné najít řešení s firmami, které způsobují nárůst dopravy a jsou tedy původcem ničení okolních komunikací. Objízdná trasa, která je využívána při rekonstrukci průjezdného profilu pod železničními mosty, je zničená a bude nutná její celková rekonstrukce, na které by se měl investor podílet. Musíme dbát na ochranu našeho krajského majetku. Dle platných zákonů máme nárok vyžadovat náhradu po původci poškození,“ uvedl krajský zastupitel David Švec.
Rodný list silnic pomůže při plánování objízdných tras
Jedním z možných řešení, jak zabránit ničení objízdných tras, je podle náměstka hejtmana Michala Kortyše detailní monitoring parametrů každé ze silnic v majetku kraje. „V současné době připravujeme „rodný list“ pro všechny silnice v našem majetku, abychom znali detailní parametry každé z nich. To je důležité pro plánování objízdných tras, protože budeme moci říci, že v dané lokalitě není možné komunikaci využít, jelikož by mohla být vzhledem ke svým parametrům zničena,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš, který zároveň apeluje na jednotlivé obce, aby byly větší investice komunikovány s krajem, protože jinak by se mohla situace opakovat.
Rekonstrukce za téměř 60 milionů korun
Rekonstrukce stávající objízdné komunikace přes Semanín bude podle ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslava Němce nákladná a v současné době není plně finančně kryta. „Ničená objízdná trasa o délce necelých 6,5 kilometrů by měla být opravována ihned po skončení rekonstrukce průjezdného profilu pod železniční tratí. Předpokládaný potřebný objem financí činí 57 milionů korun s tím, že v rozpočtu naší organizace máme vyčleněno 11,5 milionu korun. Dále jsme podali žádost na stát o částku necelých 30 milionů. Městem Česká Třebová máme ústně přislíbeno 10 milionů korun za předpokladu rozšiřování logistického centra,“ uvedl Němec.
Pardubický kraj již v minulosti investoval do oblasti nemalé finanční prostředky. V roce 2015 se jednalo o modernizaci silnice v úseku Česká Třebová – Semanín za necelých 60 milionů korun. V roce 2016 byla zahájena rozsáhlá investiční akce v oblasti pod železniční tratí, která by měla být dokončena v říjnu tohoto roku. Vynaložené finance se v současné sobě pohybují na částce 117 milionů korun.