K výročí první zmínky o České Třebové                      

V příštím roce 2018 to bude už 740 let. Co na tom v poslední době badatelé změnili? 

…První písemná zmínka o České Třebové pochází z roku 1278, kdy na pravém břehu řeky Třebovky stála osada s kostelem. V podstatě je to důkaz příchodu křesťanství do východních Čech. Rotunda sv. Kateřiny byla postavena v první polovině 13. století.

V předhusitských dobách patřilo město litomyšlským biskupům, v husitských dobách se přiklonilo k Husovu učení. Později měla v České Třebové sbor Jednota bratrská. Za to vše muselo být město potrestáno. Přišlo o většinu práv a během třicetileté války je téměř zničily požáry a boje. Město ožívá teprve v 19. století, kdy opět získává samostatnost.

Rotunda sv. Kateřiny je nejstarší stavbou ve městě a zároveň jedinou dochovanou románskou rotundou ve východních Čechách. Její vznik je zahalen tajemstvím, dodnes se totiž nepodařilo uspokojivě odpovědět na otázky kdy, kdo a hlavně proč ji zde nechal postavit. Podle pověsti se na místě kaple zjevila sv. Kateřina se zástěrou plnou kamení, a tak dala najevo přání, aby jí zde byla vystavěna kaple. Komu se zjevila? Protože široko daleko nebyl žádný kostel ani klášter, museli to být ještě pohané. To si stále plně neuvědomujeme. Ovšem jak tehdy mohli poznat, že je to sv. Kateřina? Ale pověsti nejsou od toho, aby se analyzovaly. Ostatně zasvěcení sv. Kateřině bude nejspíše pozdější.

…Z historického hlediska se klade vznik malé rotundy do souvislosti se založením města. Rotunda mohla plnit funkci soukromé kaple šlechtického lokátora, který měl město založit, a s pokřesťanštěním obyvatel tedy neměla nic společného. Pro ně byly určeny až svatyně budoucího města. První písemná zmínka o rotundě je obsažena v latinsky psané listině rychtáře Lipolta z roku 1335. Mimo reálná fakta se vyprávělo, že pod rotundou je ukryt zvon z ryzího zlata. Mnozí hledači pokladů se ho v minulosti marně snažili nalézt.

…Rozměry rotund (průměr okolo 7 metrů) odpovídaly tomu, že mše se zúčastňovali pouze členové tehdejší nobility, lid do nich určitě nechodil, nevešel by se tam…

Rotunda v České Třebové patří k velkým, je větší než například dochované pražské rotundy. Důvod neznáme. Rotunda sv. Kateřiny byla mnohokrát upravována a opravována. K první úpravě došlo ve středověku, kdy vznikla křížová klenba v apsidě, na níž najdeme tajuplné lidské tváře. Drobná stavba byla upravována v renesanci i v baroku. Tehdy se kolem rotundy rozrůstal velký hřbitov, což souviselo se stavbou márnice. Po roce 1900 vybudovalo město nový hřbitov a ten okolo rotundy byl zrušen. Místo osiřelo a bývalá hřbitovní kaple začala chátrat. Celková oprava v roce 1922 stavbu zachránila. Při ní se přišlo na řadu skrytých detailů, které dokumentují původní stav, například dnes neexistující románské zaklenutí…

Toto pojednání je pouhým dovětkem k včerejšímu článku redaktora ČTZ p. Mikoleckého, od jehož zveřejnění v roce 2003 jsme nijak výrazně nepokročili. A pro zvídavé poznámka, že (i s obrázkem) jsem opisoval z publikace Václava Vokolka „Neznámé Čechy 6“ s podtitulem Posvátná místa východních Čech, MF Praha 2014, str. 112-115.

Miloslav Renčín