Českotřebovský deník 182/2017 (3/7) 
Kamiony v Rybníku

Dnešek byl pro obyvatele obce Rybník problémový. přes obec vedla objížďková trasa, hlavní silnice I/14 byla od tunelů po Třebovice uzavřena a bylo nutné ji obousměrně objíždět přes obec Rybník a přes Podkovu až k obecnímu úřadu v Třebovici. Nastaly opravdu těžké chvilky, když se musely míjet dlouhé soupravy v místech, kde stěží projedou kolem sebe osobní automobily.  Potřeboval jsem jet do Lanškrouna a tak se mi cesta opravdu protáhla. (Zpátky jsem jel raději přes Skuhrov.)  Díky ohleduplnosti všech účastníků provozu se to dalo vydržet. Jde o to, zda to vydržely krajnice  této silnice, např. nad Třebovicemi při sjezdu od Podkovy byly i  v trávě vyjeté dost hluboké koleje. ŘSD tak zřejmě zkouší co vydrží krajské silnice třetí třídy a hlavně mostky stavěné na mnohem nižší tonáž vozidel. Ukázkou je např. provizorní přemostění Skuhrovského potoka v Rybníku  s nosností 11 tun, přes který celý den jezdily mnohem těžší soupravy. Za použití takové objížďky by mělo ŘSD něco věnovat  dodatečnou eliminaci škod.  Doufejme, že to všechny mostky a krajnice přežily ve zdraví. (mm)
 
Socha Šárky by se měla opravit

Prakticky denně navštěvuji  městský sad Javorka, kde udržuji svou kondici na posilovacích strojích. při procházce parkem je mi smutno, když vidím  vandaly zdevastovaný symbol Javorky, sochu Šárky. Pokud město našlo ve svém rozpočtu více než dva miliony korun za Gargulákův paskvil u nádraží, mělo by věnovat také pár tisíc na opravu sochy Šárky - evidované kulturní památky. Místní restaurátor pan Eduard Oláh by se tohoto úkolu zhostil se ctí...   Ladislav Vaňous.
Byl jsem proto ihned pořídit nějaké současné fotografie, které k dopisu přikládám. Poškození není velké, ale už zde bylo jistě i před dvěma lety. O to to je smutnější - jako by nám nestálo za to takové "prkotiny" opravovat, čekáme snad až se  vandalové pustí do sochy ještě s větší silou. Takto si snad na současný stav pomalu zvykáme... Za posouzení by stála i samotná instalace okolí sochy, ve které nechybí i žulové dlažební kostky... (mm)
 
Ještě postřeh z Javorky

Naši předkové, zakladatelé Javorky pamatovali na úpravu zeleně i na sochařskou výzdobu a mobiliář. Samozřejmostí bylo také veřejné WC. Dnes není, ač se zde koná během roku spousta akcí pro veřejnost a vždy není restaurace otevřena.  Zde je ovšem WC určeno jen pro  její hosty. Jak se zdá, nikdo si tuto potřebu neuvědomuje, máme jiné smělejší plány, co se zabývat takovou prkotinou.  Jistě by WC mohlo být např. součástí javoreckého zahradnictví zajištěné tak, aby bylo přístupné pro veřejnost.
Za plotem tohoto "zahradnictví" najdeme např. kamennou vázu, bývala kdysi v přední části parku. Další velkou pískovcovou vázu, která stávala na trávníku poblíž restaurace, opravil před lety Okrašlovací spolek. Po opravě ale zůstala také v zahradnictví Eko Bi. Věřím, že stále ještě existuje, že ji nikdo nerozbil nebo neprodal. Tyto mobilní prvky by jistě měly být v parku opět instalovány a osázeny. Místo toho najdeme v parku u cesty hned naproti zmíněnému zahradnictví osázený a nevhodně umístěný betonový kontejner (viz fotografie)  v místech, kam vůbec nepatří a kde také nasázená zeleň strádá. Kdysi měla Javorka svého zahradníka, který zajišťoval každoroční  květinovou výzdobu v přední části parku,  byla zde i klec s mývaly. Dnes jak je vidět, bychom to nedokázali. A to chceme budovat další velký park Benátky....  (mm)
 

Pozvánka na Svinnský ISCAREX kros 

Datum konání: 28.7.2017
místo konání: Obec Svinná (u České Třebové) - Šimůnkovo  GPS: 49.8978539N, 16.3949147E
pořadatel: Iscarex, s.r.o. Svinná u České Třebové 17:00 - 19:00 hodin Přehledná trať - travnatý povrch 1 okruh 900 metrů, běží se také dětské a mládežnické kategorie. Hlavní závod 6 okruhů = 5400 metrů
 
ORION - LANŠKROUN 

Toto spojení v nás evokuje vzpomínání na legendární bigbeatovou kapelu ORION. Jejím zakladatelem a kapelníkem byl Pepa Kopecký. To slovo"byl" je bohužel známkou toho, že emeritní kapelník již není mezi námi a odešel do hudebního nebe.
Pepa Kopecký zemřel dne 23.6.2017 v Lanškrouně ve věku 76 let. 
Kapela byla založena v roce 1964. Protože Pepa měl dobrý hudební čich, obklopoval se dobrými hráči, kteří spolu s ním hnali kvalitu dopředu. kapela byla vesměs zaměřena na vokálně instrumentální žánr díky dobře zpívajícím a intonujícím  zpěvákům. Kapela hrála převzaté skladby od zahraničních skupin např. Beatles, Beach Boys, Tremeloes, Shadows i z domácí produkce např. Olympic, Petr Novák, Miki Volek atd. i nějaké vlastní skladby. Jejich 4hlasně zpívaná Tichá noc se stala legendou. Věhlas této kapely byl znám po celém tehdy Východočeském kraji, kde si toho všimli hudební režiséři a kapela byla pozvána do nahrávajícího studia Čs. rozhlasu v Hradci Králové, kde nahráli 4 skladby. 
Na Pepu Kopeckého a jeho ORION jistě vzpomene mnoho padesátníků až po sedmdesátníky, kdy nám rozdával se svojí kapelou  mnoho zábavy a radosti. Nikdy na to nezapomeneme!  Kariéra kapely byla dlouhá od roku 1964 do roku 1990. Pepa byl taky vzorným otcem, vychoval spolu s manželkou Jarkou 2 dcery a 1 syna.Od svých potomků měl 5 vnuků 1 vnučku a 1 pravnučku. Pepa taky aktivně hrál stolní tenis a nohejbal, takže měl mnoho kamarádů i z oblasti  sportu.                                                             
Čest jeho památce!  Bývalý bubeník ORIONU  Alois Vyroubal

V Králíkách byla o  víkendu zajímavá akce Fort Fest CZ 2017 Králíky 

Fotky z Tvrze Hůrka (její otevření starostkou města Králíky), některé vystavené exponáty, především unikátní Tatry 141 a další poslal pro Českotřebovský deník Petr Vomáčka
Při akci Fort Fest 2017 mohli návštěvníci poprvé vidět i nově zrekonstruovaný těžký tahač přívěsů Tatra 141 z roku 1967, který tahal na letištích stíhače, v civilu pak třeba i bagry, buldozery či tanky. Přestože se od roku 1957 do roku 1970, kdy výroba skončila, vyjelo z Tatry téměř pět tisíc kusů tohoto tahače, do dneška se jich dochovalo maximálně dvacet kusů.

Shromáždění starostů svazku obcí Lanškrounsko  (Žichlínek 29/6 2017) 

Na programu jednání Shromáždění starostů Lanškrounska byla řada bodů, když k nejzásadnějším patřila realizace projektu pořízení domácích kompostérů v členských obcích Lanškrounska, realizace projektu Drobná architektura Lanškrounska v roce 2017  nebo projekty cyklostezek.    

Jedním z největších projektů Lanškrounska  v roce 2017 je projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Lanškrounska, jehož předmětem je za přispění dotace z Operačního programu Životní prostředí pořízení více jak 600 ks domácích kompostérů a jejich umístění do domácností v obcích Lanškrounska a dále pořízení několika kusů štěpkovačů. Shromáždění starostů  schválilo způsob dofinancování projektu a průběh vlastní realizace projektu. Vzhledem k prodlouženému schvalovacímu procesu poskytovatele dotace, budou kompostéry k dispozici občanům Lanškrounska až na podzim tohoto roku. K důležitým a dlouhodobým projektům meziobecní spolupráce v území Lanškrounska  patří příprava a následná realizace cyklostezek. V současné době je vyhlášena 72. výzva Integrovaného regionálního operačního programu na podporu cyklostezek, v rámci které bude Lanškrounsko žádat o podporu cyklostezek Lanškroun – Sázava a Lanškroun –Žichlínek.   Lanškrounsko dlouhodobě  podporuje v rámci projektu Drobná architektura Lanškrounska  opravy a rekonstrukce drobných památek v regionu. V tomto roce Lanškrounsko  s přispěním dotace Pardubického kraje podpořilo částkou 450 tis. Kč opravu 8 památek v území obcí Lanškrounska a to v Krasíkově, Tatenici, Strážné, Anenské Studánce, Lubníku, Lukové, Cotkytli  a v  Rudolticích.  Shromáždění starostů se také zabývalo vývojem cen na komoditní burze, kde je ve spolupráci se Sdružením obcí Orlicko nakupován zemní plyn a zejména elektrická energie pro více jak 1 200 odběrných míst v regionech Orlicka a Lanškrounska. Za dobu nákupů na burze byly ušetřeny členským obcím milionové částky za energie. V nejbližší době dojde k nákupu elektrické energie a zemního plynu na roky 2018 a 2019.
Důležitým bodem v jednání Lanškrounska bylo schválení poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje na nákup záchranných pomůcek. Viz. foto.  Díky dotační podpoře Pardubického kraje proběhne do konce roku rekonstrukce odpočívadla Lanškrounska na Mariánské hoře  
Mgr.Radim Vetchý předseda svazku obcí Lanškrounsko
 
Výsledky 24hodinové cyklojízdy v Hylvátech 

V kategorii jednotlivců na kolech z 25 účastníků zvítězil už počtvrté Michal Kubišta  z Dlouhé Třebové s počtem 745,2 ujetých kilometrů. Na 2. místě skončil Stanislav Růžička z Křižanova s 745,2 km, ale horším časem, a na 3. místě Milan Jaroš z Ústí nad Orlicí s 653,2 km.  Milan Richter na 9. místě najel 505 km. Osmé místo mu uniklo pouze kvůli horšímu času.
Závodu družstev na kolech se účastnilo jedno tříčlenné družstvo USTA IBK (UO, UO, Pěčín) s 772,8 km a tři dvoučlenná družstva, kdy vítězem se stalo MIDAR Příbor s 782,0 km.  Z devíti jednotlivců na koloběžkách si vítězství odnesl Aleš Kopecký ze Skuhrova nad Bělou s 349,6 km před Barborou Halenkovičovou z Ostravy s 340,4 km a Jiřím Škabrahou z Medlova s 303,6 km. Více zde