Českotřebovský deník 186/2017 (8/7) 
Vybraní studenti českotřebovského gymnázia byli na Zakarpatské Ukrajině

Zájezd pořádal Pardubický kraj v rámci spolupráce se Zakarpatskou oblastí. Mezi účastníky zájezdu byli i představitelé kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a také senátor Radko Martínek. Byla zde  poměrně početná skupina  8 studentů a 2 učitelů českotřebovského gymnázia, také např. 3 studenti z Litomyšle další z Ústí nad Orlicí a jiných škol, také se svými učiteli. Výběr byl proveden na základě úspěšnosti v historické soutěži, kde bylo českotřebovské gymnázium nejlepší v kraji. Pardubický kraj využil možnost zájezdu do oblasti, kterou  již delší čas podporuje materiálně i finančně. Zájezd byl velmi užitečný pro poznání kraje, který byl před lety součástí předválečného Československa. Po návratu vzpomínají na vlídné přijetí  prakticky na všech místech, zejména např. v Koločavě, na chudé poměry i levné ceny.
Poslední zastávkou studentů středních škol Pardubického kraje byl v neděli 2. července  ukrajinský Zborov, respektive obec Kalynivka, ve které se nachází mohyla připomínající jednu z nejdůležitějších bitev první světové války z pohledu našich dějin. Právě zde se uskutečnil pietní akt a doprovodný program vztahující se k výročí 100 let od této bitvy.
„Bitva u Zborova je jednoznačně zlomem ve vnímání československých legií, protože 3 500 našich vojáků zde prokázalo, že to myslíme se samostatnou republikou vážně a chceme o svůj stát bojovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jsem moc rád, že delegace našeho kraje, složená ze studentů středních škol a pedagogů byla u Zborova největší ze všech krajů a ze všech organizací s výjimkou legionářů,“ sdělil Netolický, který také zhodnotil celý pobyt studentů na Ukrajině. „Máme spolupráci se Zakarpatskou oblasti a chtěli jsme tuto příležitost využít i pro naše studenty gymnázií, kteří postupně navštívili nejen tuto oblast, ale také volyňské Čechy a další důležitá místa včetně Českého Malína. Myslím, že se pro všechny jednalo o velmi intenzivní zážitek, který budou moci celý život prožívat a vnímat jiným způsobem nejen československé legie, ale také život našich krajanů na Ukrajině,“ řekl hejtman.
Bitva u Zborova se uskutečnila ve dnech 1. a 2. července 1917. Českoslovenští legionáři zde bojovali proti výrazné přesile, která disponovala mnohem lepší výstrojí a výzbrojí. Uvádí se, že bitva je součástí takzvaného Kerenského ofenzivy. Mezi významné osobnosti, které se této bitvy zúčastnily, patří Ludvík Svoboda, Jan Syrový, Rudolf Medek či Radola Gajda.
Po zkušenosti letošního roku je jisté, že se studenti středních škol na Ukrajinu vrátí i v příštím roce. Kraj chce tímto napomáhat rozšiřování povědomí o životě v tomto regionu. „Podle zájmu studentů jsme zjistili, že mají zájem o republiku a vrací se k základům našeho státu. Nesouhlasím proto, že mladá generace nemá zájem o naše dějiny,“ řekl hejtman. „Rádi bychom proto obdobnou cestu organizovali každý rok. Ukrajina je zajímavá a plná událostí, o kterých se musí přemýšlet. Není to jednoduchá země, ale je plná srdečných lidí, kteří s námi mají mnoho společného, a to především v oblasti Zakarpatí a Volyně. Věřím, že studenti budou po této cestě celou Ukrajinu vnímat jinak, než je často prezentováno české veřejnosti,“ dodal Netolický
Studenti současně "na vlastní kůži" poznali, co znamená překonat hranici EU - Schengenského prostoru, zejména při cestě zpět, kdy vedení zájezdu zvolilo "kratší a rychlejší" cestu přes Polsko. Na hranici si však museli počkat více než 9 hodin... Ale i to bylo pro všechny určitým zážitkem a poučením. (re)
 
Problémy se zaléváním na městském hřbitově

Jsou zde jen velké konve, které starší občané, obzvláště ženy neunesou ani do poloviny naplněné. Na stojácích chybí hadice, takže buď musíte těžkou konev držet ve výšce, nebo ji necháte na zemi a voda vás určitě postříká.  S takovými problémy se potýkají dnes a denně  zejména starší návštěvníci městského hřbitova a vzpomínají na dobu, kdy byly i malé konce a stojánky v pořádku.  Je teprve začátek léta a tak by se investice do obnovy  a údržby zařízení jistě vyplatila a nemuselo by to znamenat nějaké mimořádné náklady. Je to přece pro lidi a  pomůže to řešit jejich každodenní starosti. Všem kteří nevěří doporučuji se přijít na hřbitov podívat.
 
Restaurace Beseda na prodej 

Budova bývalé restaurace Beseda čp. 108 v Litomyšlské ulici je už nějaký ten týden prázdná a svědčí to o jediném, že se hledá nový majitel a provozovatel, který by se budovy ujal a znovu pro ni našel smysluplné využití. Pokud možno lepší než bylo dosud, tedy další hernu nepotřebujeme. Majitel nemovitosti pan Koktavý již nebydlí v České Třebové a nabídl tuto nemovitost k odprodeji městu, zastupitelé na posledním červnovém jednání o budovu za nabídnutou cenu 4 miliony Kč neodsouhlasili. Jako stavební parcela to jistě nějakou cenu má, je to v centru města, u autobusové zastávky a blízko školské zóny, ovšem znamenalo by to demolici a začít úplně znovu. Co bude s budovou dále je především záležitostí jejího majitele.  Na jedné straně bychom si přáli lepší využití  místa a výstavnější budovu, na druhé straně je nabídková cena  zcela neakceptovatelná.

Společenská kronika - dodatek


Bronislav Blažek z České Třebové, Cechovní ulice dne 10. července oslaví 91. narozeniny. V tištěném vydání Českotřebovského zpravodaje se  jeho jméno neobjevilo, proto uvádíme tuto informaci dodatečně na webových stránkách. Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let

 

SOUKROMÝ SECOND HAND v Javorce


Zveme Vás na náš Second Hand výprodej

dne 26.8.2017 - sobota   od 9.00 - 14.00 hodin

dne 27.8.2017 - neděle   od 9.00 - 14.00 hodin

dne 2.9.2017 - sobota     od 9.00 - 14.00 hodin

Najdete u nás bundy, svetry, trička atd. - vše v dobrém stavu pro muže, ženy i děti.

Adresa:  U Javorky 1082, Česká Třebová - Pajerovi - od hudebního   pavilonu v Javorce nahoru na křižovatku - rohový dům vlevo

ozorně jsem si přečetl Váš článek a nezlobte se , mám k němu jen výhrady. Toto je pouze reakce a nemíním si s Vámi dále dopisovat.
 
Před 10 lety: přestavba starých železničních nocležen

Fotky z opravy střechy (sundávání staré krytiny ) a demolice komínů na budově starých nocležen v Sadové ulici, pořízené poslední červnový týden roku 2007. Komíny byly dle tvrzení jednoho z dělníků byly v tak dobrém stavu, že byl hřích je bourat a také to nebylo vůbec snadné. Martin Šebela přiložil pro zajímavost také snímek  budovy krátce po otevření v r.1928. Zde  jsou po 80 letech demolované komíny viditelné v plné parádě. Rekonstrukce budovy na školící středisko ČD je v plném proudu, akce je  spolufinancována také z fondů EU. Kdyby se tak podařila obnova tzv. "Hotelového domu" na Novém náměstí, který má fasádu stále omšelejší a "omlazovací kůra" by mu více než prospěla. Můžeme být ovšem nakonec velmi rádi, že se daří najít využití pro staré nocležny, tak i pro velkou budovu tzv. "Provozního oddílu" na Bezručově náměstí.  Naopak vybavení budovami ČD hrálo jistě roli pro získání tak důležitého pracoviště ČD, jako je celosíťový dispečink nákladních vozů a pracoviště ČD Cargo a dalších.

Fotografie Martin Šebela.


Ukončení 59. ročníku Smetanovy Litomyšle

59. Smetanova Litomyšl vyvrcholíla 6. července opět vyprodaným koncertem - návštěvou operního království, v němž v podání spojených brněnských sborů znějí nejslavnější sborové scény a ansámbly z Nabucca, Aidy, Othella, Macbetha, Síly osudu, Sedláka kavalíra, Madam Butterfly, Mefistotela, Fausta, Evžena Oněgina, Dimitrije a Braniborů v Čechách. Vystoupili: sólisté a hosté Janáčkovy opery Národního divadla Brno, bor Janáčkovy opery Národního divadla Brno, sbormistr Josef Pančík, pěvecký sbor Masarykovy univerzity, sbormistr Michal Vajda, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Ondrej Lenárd. Fotografie z koncertu a ze zakončení Jakub Fater

Semanín 670 ?

Semanín před 10 lety oslavil 660 let od 1. zmínky
a 450 let od úmrtí Mikuláše Šuda ze Semanína.
Hlavní oslavy byly třídenní ve dnech 17. - 19. srpna 2007.
Byl bohatý program.
Konalo se slavnostní setkání rodáků z obce, došlo na svěcení obecního praporu,
Vernisáž výstavy fotografií a obrazů
Výstava o historii a současnosti obce Semanín  (obrazy, foto, keramika,atd.)
V kostele sv. Bartoloměje byla slavnostní mše
a také přednáška o životě a díle Mikuláše Šuda....
Letos je výročí opět kulaté, můžeme přičíst desítku, oslavy se podle všeho nechystají.
 
70 let od tragédie v Končinách

Před deseti lety se 7. července 2007 odpoledne se na okraji lesa v Končinách u Němčic konal u pomníčku Josefa Hendrycha  vzpomínkový akt u příležitosti šedesáti let od zastřelení štábního strážmistra SNB in memoriam Josefa Hendrycha. Akci pořádal Podorlický klub českého pohraničí štb. strm. Josefa Hendrycha v České Třebové, který vydal k 60. výročí této smutné události malou pamětní publikaci. Pro výročí byl pomníček v Končinách nově upraven a vyzlacen. 
Českotřebovský klub českého pohraničí se u pomníčku scházel každoročně, postupně se tak smutný osud Josefa Hendrycha dostával do povědomí lidí v regionu. Bývaly ale doby, kdy se u pomníčku scházely až stovky lidí. Před deseti lety předali třebovští  starost o pomník svitavské organizaci. Podle nového územního uspořádání státu připadlo totiž území Němčic  od 1. ledna 2007 do svitavského okresu.  Předseda Svitavského klubu Bohuslav Votroubek z Opatova  pak poděkoval za důvěru a slíbil péči o svěřený památník.  Tato smutná událost se stala v Končinách u Němčic dne 10. července 1947, rok poté, 11. července 1948 se na místě tragédie sešli příslušníci SNB. Skládali korunu ke koruně a odhalili svému kamarádovi za široké účasti obyvatelstva z celého okolí malý pomníček. Čin strážmistra Hendrycha nebyl zapomenut.
Kdo byl strážmistr Hendrych? Na stanici SNB v Dolní Sloupnici byl služebně nejmladší, pocházel z Valteřic v Krkonoších. V inkriminovaný den dostal úkol spolu s vrchním Havlíčkem prohlédnout chaty směrem ke Končinám, kde se měli skrývat dva teroristé, kteří v okolních obcích ozbrojeni v noci přepadali domy obyvatel, okrádali je o poslední peníze a potraviny. Došli až k roubené chatě primáře Beníka, kolem které rostlo husté křoví. Připravili si zbraně k palbě, zkontrolovali zámek, venkovní záchod..., Lupiči skrytí v chatě však ze zálohy vystřelili a dvěma ranami ukončili život stržm. Hendrycha. Jeho kolega se skryl a umožnil lupičům zmocnit se i Hendrychova samopalu a pak zřejmě i útěk. Přišly posily - celkem až stovka policistů z pěti okresů s vojenskou asistencí. Zátah vyhnal pachatele z lesů, večer lidé viděli prchat dva muže směrem na Zhoř a Přívrat. Policejní akce byla úspěšná, podařilo se oba po zuby ozbrojené vrahy na jednomu z vytipovaných míst poblíž horního konce Němčic vypátrat. Při útěku byli postřeleni, aniž stačili mohli dále loupit a vraždit. Byl to dvaadvacetiletý František Sedláček a Václav Lelič Zranění byla smrtelná, ráno akce skončila. Život Josefa Hendrycha byl pomstěn.
Dům čp. 56 v ulici Na Splavě  po deseti letech

 
Ve čtvrtek dne 28. června  2007  započala demolice již   neobývaného domu čp. 56 v ulici Na Splavě.  Bylo to jednopatrové stavení s jedinou obytnou světnicí v každém podlaží, v přízemí s dřevěným stropem s trámovým podhledem, dvěma klenutými komorami užívanými jako kuchyně, síní s dřevěným točitým schodištěm a dalším příslušenstvím, představovalo vlastně poslední součást staré zástavby ulice, neboť zde po dlouhá desetiletí nebyly prováděny rekonstrukce většího rozsahu. Tato skutečnost ovlivnila technický stav objektu a rozhodla o jejím dalším osudu. Dům čp. 56 byl od roku 1869 v majetku rodiny Hamplovy. Náležel Františku Hamplovi, mistru krejčovskému, který byl po nějaký čas také kostelníkem.  V roce 1950 získal dům 56 Františkův syn Bořivoj Hampl spolu s manželkou Vlastou. Strojvedoucí František Hampl zemřel dne 11. července 1953. Necitlivá přístavba přilehlé garáže a kotelny v roce 1962, jejímž investorem byla tehdejší Východočeská krajská správa spojů Pardubice, zapříčinila vznik trhlin ve štítové zdi i na příčných zdech a stropech, patrných do současnosti. Posledním majitelem čp. 56 z řad rodiny Hamplovy byl Bořivoj Hampl mladší, jenž dům v roce 1980 zdědil. Ještě téhož roku došlo k prodeji domu Josefu Cibulovi ze Skuhrova. Jeho rodina se stala posledními obyvateli domu čp. 56. Demolice následovala po 17 letech.
Na uvolněné parcele je nyní již novostavba  p. Daniela Řeháka, jistě přispěla ke zlepšení  vzhledu hustě frekventované spojnice obou českotřebovských náměstí, ulice Na Splavě byla nově upravena. Ovšem velká garáž dojem z této jinak dobře upravené oblasti stále poněkud kazí.

Televizní vysílání 5. července 2017 na ČT1 ze vzácné návštěvy na ZŠ Habrmanova  

Pořad můžete shlédnout na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=OIpArfdiCKM  
 
Povodeň 1997 - další fotografie od Matyášů v Podbranské ulici